فرزهای انگشتی

فرزهای انگشتی بوش نتایج کار دقیقی را ارائه می‌دهند و از قابلیت‌های متعددی برخوردارند – حتی در فضاهایی که دسترسی به آنها مشکل است.

فرز انگشتی

GGS 5000
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 5000 L
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 8 SH
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 28 CE
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 28 LCE
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 28 LC
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 28 C
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی