فرزهای انگشتی

فرزهای انگشتی بوش نتایج کار دقیقی را ارائه می‌دهند و از قابلیت‌های متعددی برخوردارند – حتی در فضاهایی که دسترسی به آنها مشکل است.

فرزهای انگشتی

GGS 28 CE
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 28 LC
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 28 LCE
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 8 SH
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 5000 L
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 28 C
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 5000
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی