تیغه اره های عمودبر

تیغه اره عمودبر T 144 D Speed برای چوب

تیغه اره عمودبر T 144 D Speed برای چوب، امکان برش های مستقیم سریع را در چوب فراهم می آورد

جدید
تیغه اره عمودبر T 144 D Speed برای چوب
تیغه اره عمودبر T 144 D Speed برای چوب، امکان برش های مستقیم سریع را در چوب فراهم می آورد

ویژگی‌های بارز محصول

تیغه اره های عمودبر T 144 D Speed برای چوب

تیغه اره عمودبر T 144 D Speed برای چوب، امکان برش های مستقیم سریع را در چوب فراهم می آورد

  • دندانه های تیز، سنگ زده شده و ضربدری نتایج سریع را ممکن می سازند
  • تیغه ساخته شده از فولاد پرکربن برای برش چوب نرم و مصالح نجاری غیر ساینده مناسب است
  • گام دندانه تصاعدی (4-5.2 میلیمتر) تیغه را برای برش مصالح نجاری گوناگون با ضخامت 5-50 میلیمتر قادر می سازد
برو به طیف محصول

شرح محصول

تیغه اره عمودبر T 144 D Speed برای چوب، امکان برش های مستقیم سریع را در چوب فراهم می آورد. دندانه های تیز، سنگ زده شده و ضربدری آن نتایج سریع را ممکن می سازند. تیغه ساخته شده از فولاد پرکربن برای چوب نرم و مصالح نجاری غیر ساینده مناسب است. همچنین، گام دندانه تصاعدی بزرگ آن (4-5.2 میلیمتر) تیغه را برای برش مصالح نجاری گوناگون با ضخامت 5-50 میلیمتر قادر می سازد. برای استفاده با اره های عمودبر دارای سیستم گیره شنک T.

عملکردها

تیغه اره عمودبر T 144 D Speed برای چوب
تیغه اره عمودبر T 144 D Speed برای چوب، امکان برش های مستقیم سریع را در چوب فراهم می آورد

دندانه های تیز، سنگ زده شده و ضربدری نتایج سریع را ممکن می سازند

تیغه ساخته شده از فولاد پرکربن برای برش چوب نرم و مصالح نجاری غیر ساینده مناسب است

گام دندانه تصاعدی (4-5.2 میلیمتر) تیغه را برای برش مصالح نجاری گوناگون با ضخامت 5-50 میلیمتر قادر می سازد

طیف محصول

لطفاً روی فلش کنار مدل‌های محصول کلیک کنید تا اطلاعات بیشتر و گزینه‌های خرید را مشاهده نمایید.
1 انواع محصولات موجود
شماره فنی ماده طرح دندانه طول کل [میلیمتر] فاصله دندانه ها [میلیمتر] تعداد بسته
2 608 630 040
HCS ضربدری، سنگ زده شده 100 4-5.2 5 تعداد

متعلقات مشابه

در مورد متعلقات مشابه اطلاع کسب کنید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی