شیارزن‌ها

شیارزن‌های بوش، شیارهایی به عمق تا 65 میلیمتر و عرض 40 میلیمتر را در بتن، مصالح ساختمانی و سنگ ایجاد نموده و برای برش شیار کابل برق و عبور دادن لوله‌های آب، گاز و سیستم گرمایش بسیار مناسب هستند.

شیار زن

GNF 65 A
مشخصات محصول

شیار زن

GNF 35 CA
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی