مته‌های چوب چوب نرم دنباله شش ضلعی

با سر مته‌های چوب Bosch از یک پرداخت بی‌عیب و نقص لذت ببرید. سر مته‌های چوب به طور خاص برای سوراخ کردن چوب سخت و نرم و سایر مواد مانند تخته خرده چوب، الوار و حتی فلزات نرم مانند آلومینیوم طراحی شده‌اند. سر مته‎​های چوب دارای نوک تیز و لبه برشی هستند که وقتی برای سوراخ کردن سوراخ‎​های بزرگ چوب استفاده می‎​شوند، تراشه‎​های چوب را هنگام برش جدا می‎​کنند. اگر نجار هستید، می‎​دانید که سر مته‎​ها بخشی ضروری از کیت ابزار سوراخ‎​کاری چوب هستند و می‎​توانند نتیجه‎​ای صیقلی و بی‎​عیب ارائه کنند.

1 محصول
فیلترها (2)
مواد: چوب نرم
رابط: دنباله شش ضلعی
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی