نجاری

سنباده زنی، برش، رنده کاری، فرزکاری، پیچ گوشتی کاری،– نجاری با کارهای مختلف و بسیاری سروکار دارد. ابزار مناسب برای هر کاری در طیف ابزارهای نجاری بوش موجود است.

اره عمود بر

GST 700
مشخصات محصول

پایه اره

GTA 60 W
مشخصات محصول

دریل ضربه‌ای

GSB 16 RE
مشخصات محصول

اره فارسی بر

GCM 12 GDL
مشخصات محصول

ابزار ترکیبی شارژی

GSB 120-LI
مشخصات محصول

پایه اره

GTA 2500 W
مشخصات محصول

میز کار

GTA 2600
مشخصات محصول

پایه اره

GTA 600
مشخصات محصول

پایه اره

GTA 6000
مشخصات محصول

اره فارسی بر

GCM 10 MX
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی شارژی

GSR 12V-15
مشخصات محصول

دریل

GBM 6 RE
مشخصات محصول

سنباده تخت

GSS 2300
مشخصات محصول

سنباده گرد لرزان

GEX 125-1 AE
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 5000 L
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 5000
مشخصات محصول

سنباده تخت

GSS 1400
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 8 SH
مشخصات محصول

ابزار ترکیبی شارژی

GSB 18-2-LI Plus
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی شارژی

GSR 1800-LI
مشخصات محصول

رنده

GHO 6500
مشخصات محصول

دریل

GBM 1600 RE
مشخصات محصول

دریل

GBM 1000
مشخصات محصول

دریل ضربه‌ای

GSB 1300
مشخصات محصول

دریل

GBM 13-2 RE
مشخصات محصول

اره عمود بر

GST 8000 E
مشخصات محصول

اره‌ گرد دستی

GKS 9
مشخصات محصول

دریل ضربه‌ای

GSB 18-2 RE
مشخصات محصول

شیار زن

GNF 65 A
مشخصات محصول

اره‌ گرد دستی

GKS 190
مشخصات محصول

فرز مشتی

GKF 600
مشخصات محصول

دریل ضربه‌ای

GSB 13 RE
مشخصات محصول

اره فارسی بر کشویی

GCM 800 SJ
مشخصات محصول

اره ترکیبی

GTM 12 JL
مشخصات محصول

سنباده تخت

GSS 280 AVE
مشخصات محصول

بکس ضربه‌ای

GDS 18 E
مشخصات محصول

پیچ گوشتی دیوار پیش ساخته

GSR 6-45 TE
مشخصات محصول

پیچ گوشتی دیوار پیش ساخته

GSR 6-25 TE
مشخصات محصول

اره میزی

GTS 10 XC
مشخصات محصول

اره عمود بر

GST 90 BE
مشخصات محصول

اره همه کاره

GSA 1100 E
مشخصات محصول

اره عمود بر

GST 150 BCE
مشخصات محصول

بکس ضربه‌ای

GDS 30
مشخصات محصول

بکس ضربه‌ای

GDS 24
مشخصات محصول

مرمربرها

GDM 13-34
مشخصات محصول

دریل ضربه‌ای

GSB 21-2 RE
مشخصات محصول

دریل

GBM 32-4
مشخصات محصول

دریل

GBM 16-2 RE
مشخصات محصول

اره عمود بر

GST 65 BE
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی