نجاری

سنباده زنی، برش، رنده کاری، فرزکاری، پیچ گوشتی کاری،– نجاری با کارهای مختلف و بسیاری سروکار دارد. ابزار مناسب برای هر کاری در طیف ابزارهای نجاری بوش موجود است.

دریل‌ها

GBM 16-2 RE
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 32-4
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 13-2 RE
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 1300
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 1000
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 16 RE
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 6 RE
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 13 RE
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 1600 RE
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 21-2 RE
مشخصات محصول

رنده‌ها

GHO 6500
مشخصات محصول

دريل‌های ضربه‌ای شارژی

GSB 120-LI
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی‌های شارژی

GSR 1800-LI
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی‌های شارژی

GSB 18-2-LI Plus
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی‌های شارژی

GSR 12V-15
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 5000
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 8 SH
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GCM 800 SJ
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GCM 12 GDL
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GTM 12 JL
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GCM 10 MX
مشخصات محصول

اره‌های میزی و میزهای کار

GTS 10 XC
مشخصات محصول

فرزهای مشتی

GKF 600
مشخصات محصول

اره‌های میزی و میزهای کار

GTA 6000
مشخصات محصول

اره‌های میزی و میزهای کار

GTA 600
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GTA 2600
مشخصات محصول

اره‌های میزی و میزهای کار

GTA 60 W
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GTA 2500 W
مشخصات محصول

اره‌ عمود برها

GST 150 BCE
مشخصات محصول

اره‌ عمود برها

GST 8000 E
مشخصات محصول

اره‌ عمود برها

GST 65 BE
مشخصات محصول

اره‌ عمود برها

GST 90 BE
مشخصات محصول

مرمربرها

GDM 13-34
مشخصات محصول

اره گردهای دستی

GKS 9
مشخصات محصول

اره گردهای دستی

GKS 190
مشخصات محصول

اره‌های همه کاره

GSA 1100 E
مشخصات محصول

سنباده‌های تخت

GSS 2300
مشخصات محصول

سنباده‌های تخت

GSS 1400
مشخصات محصول

سنباده‌های تخت

GSS 280 AVE
مشخصات محصول

بکس‌های ضربه‌ای

GDS 24
مشخصات محصول

بکس‌های ضربه‌ای

GDS 30
مشخصات محصول

بکس‌های ضربه‌ای

GDS 18 E
مشخصات محصول

پیج گوشتی مجهز به تنظیم کننده عمق

GSR 6-25 TE
مشخصات محصول

پیج گوشتی مجهز به تنظیم کننده عمق

GSR 6-45 TE
مشخصات محصول

شیارزن‌ها

GNF 65 A
مشخصات محصول

نجاری

GST 700
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 18-2 RE
مشخصات محصول

سنباده‌های گرد لرزان

GEX 125-1 AE
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 5000 L
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی