نجاری

سنباده زنی، برش، رنده کاری، فرزکاری، پیچ گوشتی کاری،– نجاری با کارهای مختلف و بسیاری سروکار دارد. ابزار مناسب برای هر کاری در طیف ابزارهای نجاری بوش موجود است.

دریل‌ها

GBM 16-2 RE
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 32-4
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 13-2 RE
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 1300
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 1000
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 16 RE
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 6 RE
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 13 RE
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 1600 RE
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 21-2 RE
مشخصات محصول

رنده‌ها

GHO 6500
مشخصات محصول

دريل‌های ضربه‌ای شارژی

GSB 120-LI
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی‌های شارژی

GSR 1800-LI
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی‌های شارژی

GSB 18-2-LI Plus
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی‌های شارژی

GSR 12V-15
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 8 SH
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GCM 800 SJ
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GCM 12 GDL
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GTM 12 JL
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GCM 10 MX
مشخصات محصول

اره‌های میزی و میزهای کار

GTS 10 XC
مشخصات محصول

فرزهای مشتی

GKF 600
مشخصات محصول

اره‌های میزی و میزهای کار

GTA 6000
مشخصات محصول

اره‌های میزی و میزهای کار

GTA 600
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GTA 2600
مشخصات محصول

اره‌های میزی و میزهای کار

GTA 60 W
مشخصات محصول

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GTA 2500 W
مشخصات محصول

اره‌ عمود برها

GST 150 BCE
مشخصات محصول

اره‌ عمود برها

GST 8000 E
مشخصات محصول

اره‌ عمود برها

GST 65 BE
مشخصات محصول

اره‌ عمود برها

GST 90 BE
مشخصات محصول

مرمربرها

GDM 13-34
مشخصات محصول

اره گردهای دستی

GKS 9
مشخصات محصول

اره گردهای دستی

GKS 190
مشخصات محصول

اره‌های همه کاره

GSA 1100 E
مشخصات محصول

سنباده‌های تخت

GSS 2300
مشخصات محصول

سنباده‌های تخت

GSS 1400
مشخصات محصول

سنباده‌های تخت

GSS 280 AVE
مشخصات محصول

پیج گوشتی مجهز به تنظیم کننده عمق

GSR 6-25 TE
مشخصات محصول

پیج گوشتی مجهز به تنظیم کننده عمق

GSR 6-45 TE
مشخصات محصول

نجاری

GST 700
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 18-2 RE
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 5000
مشخصات محصول

بکس‌های ضربه‌ای

GDS 24
مشخصات محصول

بکس‌های ضربه‌ای

GDS 30
مشخصات محصول

بکس‌های ضربه‌ای

GDS 18 E
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 5000 L
مشخصات محصول

شیارزن‌ها

GNF 65 A
مشخصات محصول

سنباده‌های گرد لرزان

GEX 125-1 AE
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی