ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ VE ÖLÇME ALETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Robert Bosch Power Tools GmbH ürünleri, yüksek kalite standartlarına ve genel kabul görmüş teknoloji kurallarına uygun olarak geliştirilmekte ve üretilmektedir. Ürünlerimizin teknik verileri ve fonksiyonları, geliştirme ve seri üretim sırasında istatistiksel yöntemler uygulanarak düzenli şekilde kontrol edilmektedir. Böylece ürünlerin kalite standartlarımızı ve kullanıcılarımızın beklentilerini mümkün olduğunca karşılamasını sağlıyoruz.

Bununla birlikte, bir el aletinin gerçek performansının cihazdan cihaza değişmesi normaldir. El aletinin sahip olduğu özel uygulamaların ve çevre koşullarının bu performansta önemli bir etkisi vardır. Ambalaj ve kılavuzlarda verilen teknik bilgiler, ortalama değerleri ifade eder ve yeni ürün&aksesuarlar için geçerlidir. Aşağıda, bir elektrikli aletin gerçek performansına etki eden en önemli faktörler uygulama ve çevre koşullarına göre özetlenmiştir.

GENEL İKONLAR VE DEĞERLERİmodele göre değişiklik gösterebilir

Güç

Elektrikli ürünlerin nominal gücü IEC 62841-1'e göre ölçülür.Akülü (aküyle çalışan) ürünlerin, benzer kablolu ürünlerle kıyaslanarak eşdeğer performansını gösterir. Eşdeğer güç, akünün kapasitesine, tipine, şarj durumuna, sıcaklığına ve akünün sağlıklı olmasına/yaşına bağlıdır.

Devir sayısı

Elektrikli el aletlerimizin dönme hızı, yüksüz koşullarda ve uygun olmayan aksesuarlarla kazaları önlemek için aşılmayan maksimum değer olarak belirtilmiştir. Bu hızı etkileyen birkaç faktör bulunur, örneğin …

 • Seçilen vites
 • Aletin alıştırma durumu ve ısısı gibi durumlar, akünün performansını ve dahili yağlamanın viskozitesini etkiler
 • elektrik giriş voltajı ve akımı, akünün şarj durumu
 • aksesuarın boyutları ve kütlesi tarafından alete aktarılan yük

Vida çapı

Elektrikli el aletlerimizin vidalama performansı, aşağıdakileri de içeren birkaç faktöre bağlıdır…

 • iş parçasının malzeme özelliklerine (ör. sertlik ve yoğunluk) ve vidaların boyutlarına vb. bağlı uygulama
 • Uçların tipi, kalitesi ve durumu (uygulamaya uygun olması) ve vidalar (tam / kısmi dişli, kafa tipi, kaplaması, kalitesi vb.)
 • dönüş hızı (daha yüksek yumuşak tork için 1. vitesi kullanın)
 • akü tipi ve şarj durumu
 • çalışma teknikleri, ör. operatörün uyguladığı kuvvet
Tork

Elektrikli el aletlerimizin torku (yumuşak, sert, maks.) aşağıdakileri de içeren birkaç faktöre bağlıdır...

 • vites ayarı
 • aksesuarın tipi ve durumu (ör. sertlik, alet ve uç arasındaki boşluk)
 • aletin yıpranma durumu
 • operatörün çalışma teknikleri, örneğin aleti tutmak / sabitlemek için uygulanan kuvvet ve iş parçasının/parçalarının sabitlenmesi
 • akü tipi ve şarj durumu
 • akü ve aletin ısısı

Darbeli vidalama ve somun sıkma makinelerimizin sıkma torkunu etkileyen birkaç faktör bulunur, örneğin …

 • aksesuarın tipi ve durumu (ör. sertlik, alet ve uç arasındaki boşluk)
 • Cıvatanın boyutu, tipi, uzunluğu vb.
 • aletin yıpranma durumu
 • operatörün çalışma teknikleri, örneğin aleti tutmak / sabitlemek için uygulanan kuvvet ve iş parçasının/parçalarının sabitlenmesi
 • akü tipi ve şarj durumu
 • akü ve aletin ısısı
 • Hız ayarı

Darbeli vidalama ve somun sıkma makinelerimizin ayrılma torkunu etkileyen birkaç faktör bulunur, örneğin …

 • aksesuarın tipi ve durumu (ör. sertlik, alet ve uç arasındaki boşluk)
 • Cıvatanın boyutu, tipi, uzunluğu vb.
 • aletin yıpranma durumu
 • operatörün çalışma teknikleri, örneğin aleti tutmak / sabitlemek için uygulanan kuvvet ve iş parçasının/parçalarının sabitlenmesi
 • akü tipi ve şarj durumu
 • akü ve aletin ısısı
 • Hız ayarı
 • Cıvata/somun üzerindeki pas, boya vb.
Boyut

Delme/vidalama makinelerimizin uzunluğu ayna açık olarak ölçülür.

Performans

Elektrikli el aletlerimizin testere işleri, delme, frezeleme, kesme ve aydınlatma performansı aşağıdakileri de içeren birkaç faktöre bağlıdır…tip, aksesuarın kalitesi ve durumu (uygun bıçağın ve ucun seçilmesi…)

 • iş parçasının malzeme özelliklerine (ör. sertlik ve yoğunluk), aksesuarın boyutlarına, kesme derinliğine vb. bağlı olarak dıştan uygulanan yük profili.
 • iş parçasının / makinenin iyi sabitlenmesi – ör. dekupaj testeresi çalışırken titreşim olmaması
 • bazı uygulamalarda yağlama
 • çalışma teknikleri, ör. operatörün uyguladığı kuvvet veya kesme yönüne göre ahşabın damar yönü
 • akü tipi ve şarj durumu
Şarj süresi

Akülerimizin şarj süresi, aşağıdakileri de içeren birkaç faktöre bağlıdır…

 • şarj başlamadan önce akünün şarj durumu
 • ortam sıcaklığı ve akü sıcaklığı
 • akünün sağlık durumu

Lityum İyon aküler kullanım ömürleri boyunca eskir ve bu da akü sağlığının düşmesine neden olur (kullanılabilir akü kapasitesinin azalması)Eskime derecesi, akünün kullanım geçmişine bağlıdır; örneğin, şarj döngülerinin sayısı, şarj türü (hızlı, yavaş), boşalma seviyeleri (her zaman “boş” seviyesine indirilmesi akü kapasitesini zamanla azaltabilir) ve uygulamanın güç seviyesi.

Darbe sayısı

Elektrikli el aletlerimizin darbe sayısı (ör. dakikada vuruş sayısı) aşağıdakileri de içeren birkaç faktöre bağlıdır…

 • Aletin alıştırma durumu ve ısısı gibi durumlar, akünün performansını ve dahili yağlamanın viskozitesini etkiler
 • elektrik giriş voltajı ve akımı, akünün şarj durumu
 • aksesuarın boyutları ve kütlesi tarafından alete aktarılan yük
Darbe enerjisi

Elektrikli el aletlerimizin darbe enerjisi, EPTA 05:2016 prosedürüne göre ölçülür ve aşağıdakileri de içeren birkaç faktöre bağlıdır…

 • delme ucunun boyutu (büyük kırıcı deliciler büyük uçlarla, küçükler ise küçük uçlarla daha verimli çalışır).
 • operatör tarafından uygulanan kuvvet (kırıcı deliciler: çalışmanın ilerlemesi açısından operatörün ek basınç yapması bir fayda sağlamaz; darbeli matkaplar: ek basınç, çalışmanın daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur)
 • aletin ve akünün durumu (ör. sıcaklık)
 • ortam basıncı ve sıcaklığı
Akü işletme süresi

Akülü ürünlerimizin akü ömrü aşağıdakileri de içeren birkaç faktöre bağlıdır:

 • dışarıdan uygulanan ve aşağıdaki etkenlere göre değişen yük profili
  • iş parçasının malzeme özellikleri (örneğin çimenin yüksekliği ve yoğunluğu, ahşabın yoğunluğu, …)
  • iş parçasının boyutları (örneğin lastiklerin hacmi, vidaların çapı ve uzunluğu), …)
  • çalışma teknikleri ve çalışma hızı (örneğin operatör tarafından uygulanan kuvvet veya çim biçme veya çit kesme sırasında hareket hızı ve üst üste binen şeritler) (genellikle en uzun çalışma süresi yüksüz koşullar altında elde edilebilir.)
 • ortam sıcaklığı – optimum akü performansına 15-25°C aralığında ulaşılabilir. Düşük sıcaklıklarda akünün kullanım süresi ve gücü azalır.
 • akünün sağlık durumu

Lityum İyon aküler kullanım ömürleri boyunca eskir ve bu da akü sağlığının düşmesine neden olur (kullanılabilir akü kapasitesinin azalması)Eskime derecesi, akünün kullanım geçmişine bağlıdır; örneğin, şarj döngülerinin sayısı, şarj türü (hızlı, yavaş), boşalma seviyeleri (her zaman “boş” seviyesine indirilmesi akü kapasitesini zamanla azaltabilir) ve uygulamanın güç seviyesi.

Neme Dayanıklılık

IP koruması, standart bir prosedüre göre test edilir, ör. IEC 62841.Belirtilen IP derecesi, muhafazalar tarafından sağlanan koruma derecesini ifade eder. Ancak elektrikli el aletlerinin muhafazaları hasarlı veya aşınmışsa koruma derecesi değişebilir.

Emme performansı

Akış hızı, vakum basıncı ve hava hızı, filtrenin, contaların ve hortumun durumuna bağlıdır. Bu değerler özellikle kirlenme nedeniyle azalabilir.

Şarj akımı

Gerçek şarj akımı akünün tipine bağlıdır. Şarj akımı, akünün ve şarj cihazının sıcaklığına ve ayrıca ortam sıcaklığına göre değişebilir.

Sıcak hava tabancalarının hava sıcaklığı

Sıcaklık, akünün kapasitesine, tipine, şarj durumuna, sıcaklığına ve sağlığına/yaşına bağlıdır. Ölçüm, 20-25°C çevre sıcaklığında yapılır.

Ağırlık

Akülü el aletlerimizin ağırlığı, açıkça belirtilmediği takdirde aküsüz olarak ölçülür. Ölçüm IEC62841-1, 5.17 & 5.17 veya EPTA Prosedürü 01:2014'e göre yapılır.Alet ağırlığı, olağan parça toleranslarına bağlı olarak küçük bir aralıkta değişir

Kapasitesi

Kullanılabilir akü kapasitesi, uygulamanın yük profiline bağlıdır.Lityum İyon aküler kullanım ömrü boyunca eskir ve bu da kullanılabilir akü kapasitesinin azalmasına neden olur (akünün sağlık durumunda azalma).Eskime derecesi, akünün kullanım geçmişine bağlıdır; örneğin, şarj döngülerinin sayısı, şarj türü (hızlı, yavaş), boşalma seviyeleri (her zaman “boş” seviyesine indirilmesi akü kapasitesini zamanla azaltabilir) ve uygulamanın güç seviyesi.

Titreşim ve Ses

Titreşim seviyesi ve ses emisyon değerleri, standart bir ölçüm prosedürüne göre ölçülür, ör. EN 62841‑2‑x.

Belirtilen titreşim seviyesi ve gürültü emisyon değerleri elektrikli el aletinin ana uygulamaları için geçerlidir. Bununla birlikte, elektrikli el aleti başka uygulamalar için farklı besleme kuvvetleriyle, farklı veya aşınmış aksesuarlarla kullanılırsa veya doğru bakım yapılmazsa titreşim seviyesi ve ses emisyon değeri farklı olabilir. Bu, toplam çalışma süresi boyunca titreşim ve gürültü emisyonlarını önemli ölçüde artırabilir

Electronic Angle Detection (Elektronik Açı Tespiti)

Mutlak ölçüm hassasiyeti, farklı koşullara bağlı olarak değişebilir (örneğin, vidalama makinesi ucu ve/veya adaptör arasındaki etkileşime bağlı olarak aletin vida ile yanlış hizalanması; atıfta bulunulan yüzeyin düzgünlüğü; vb.)

Hassasiyet

Ölçme aletlerimizin ölçüm hassasiyeti aşağıdakileri de içeren birkaç faktöre bağlıdır:

 • Sıcaklık dalgalanmaları, çok yüksek/düşük ortam sıcaklıkları
 • Titreşim, sis, duman veya doğrudan güneş ışığı
 • Malzeme ve boyut, ölçülen cisimlerdeki yansıma davranışı
 • Ölçme yolu
 • Cisim derinlikleri
 • Cisimlerin malzemeleri ve boyutları
 • Alt tabakanın malzemesi ve özellikleri.

Belirtilen değerler normal ve uygun ortam koşulları için varsayılır.

Ek olarak, mesafe ölçerlerde mesafeye bağlı olarak mm/m cinsinden bir sapma beklenir (daha fazla bilgi için çalıştırma talimatlarına bakın).Ayrıca, termal görüntüleme kameraları ve ısı dedektörlerinde hassasiyet belirli bir yüzey sıcaklığında etkilenebilir (daha fazla ayrıntı için çalıştırma talimatlarına bakın.)

Ölçüm mesafesi

Ölçme aletlerimizin ölçüm mesafesi aşağıdakileri de içeren birkaç faktöre bağlıdır:

 • Arka ışık ve hedefin yansıtıcılığı

Örneğin, beyaz renkli bir duvar ve zayıf arka plan aydınlatması olumlu bir etki yaparken, karanlık bir duvar ve parlak arka plan aydınlatması olumsuz etki yapar.

 • Cisimlerin boyutu, malzemesi ve durumu ile alt tabakaların homojenliği ve nemi

Örneğin, homojen ve kuru bir alt tabaka ölçüm mesafesini olumlu etkilerken, homojen ve nemli bir alt tabaka olumsuz etkiler.

Çalışma aralığı ve derinliği

Ölçme aletlerimizin ölçüm aralığı; çalışma alanı ve çevre koşullarından etkilenebilir. Örneğin direkt güneş ışığı, maksimum ölçüm mesafesini azaltabilir

Bluetooth

Bluetooth kullanımı/aralığı, aşağıdakileri de içeren birkaç faktöre bağlıdır:

 • Modele ve işletim sistemine bağlı olarak Bluetooth® Low Energy cihazlarıyla bağlantı kurmak mümkün olmayabilir
 • Bluetooth® cihazlarının SPP profilini desteklemesi gereklidir
 • Aralık, kullanılan alıcı cihaz da dahil olmak üzere harici koşullara bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Bluetooth® kullanım aralığı, kapalı odalarda ve metal engeller (ör. duvarlar, raflar, valizler vb.) bulunan yerlerde önemli ölçüde düşük olabilir ve Bluetooth kullanımı işletim süresini kısaltabilir.

Çekme Kuvveti

Perçinleme işlemi sırasında hesaplanan maksimum çekme kuvveti. Bu hızı etkileyen birkaç faktör bulunur, örneğin …

 • elektrik giriş gücü
 • akü tipi
 • akü şarj durumu
Perçin çapı

Perçin çapı, burun parçalarının delik çapı ölçülerek elde edilir. Bu hızı etkileyen birkaç faktör bulunur, örneğin …

 • ölçüm tekniği, ör. kullanılan ölçüm ekipmanları
Strok uzunluğu

Bu hızı etkileyen birkaç faktör bulunur, örneğin …

 • ölçüm tekniği, ör. kullanılan ölçüm ekipmanları
Bosch Elektrikli El Aletleri Müşteri İletişim Merkezi

Pazartesi-Cuma
Cumartesi
Pazar
08.30 -18.15
Kapalı
Kapalı
E-posta