ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE JA MÕÕTEVAHENDITE TEHNILISED OMADUSED

Ettevõtte Robert Bosch Power Tools GmbH tooted töötatakse välja ja toodetakse vastavuses kvaliteedistandarditele ja üldistele tehnoloogiareeglitele. Meie toodete tehnilisi andmeid ja funktsioone kontrollitakse arendamise ja saritootmise käigus regulaarselt kohalduvate statistikameetodite alusel. Selle kaudu tagame, et tooted vastavad meie kvaliteedistandarditele ja kasutaja ootustele.

Siiski on tavaline, et tööriista tegelik jõudlus erineb seadmete vahel. Toodet mõjutavad ka tööriista kasutusala ja keskkonnaolud. Vastav pakenditel ning kasutusjuhendites toodud tehniline teave viitab keskmistele väärtustele ja kohaldub uutele toodetele ja tarvikutele. Allpool on toodud kõige olulisemad elektritööriista jõudlust mõjutavad tegurid seoses kasutusala ja keskkonnaoludega.

TAVALISED IKOONID JA VÄÄRTUSED
olenevad mudelist

Võimsus

Juhtmega toodete nimivõimsust mõõdetakse vastavalt standardile IEC 62841-1.
Juhtmeta (akutoitel) toodete ekvivalentne võimsus märgib jõudlust võrdluses sarnaste juhtmega toodetega. Ekvivalentne võimsus oleneb aku mahtuvusest, tüübist, laetuse olekust, temperatuurist ja seisundist/vanusest.

Kiirus

Meie elektritööriistade pöörlemiskiirus, nagu see on märgitud maksimaalse koormuseta väärtusena, mida ei ületata sobimatute tarvikute kasutamisel õnnetuste vältimiseks. See oleneb mitmest mõjutegurist, nt …

 • Valitud
 • tööriista seisukord, nt selle sissetöötamise olek ja temperatuur, mis mõjutab nii aku jõudlust kui ka sisemiste komponentide määrdeaine viskoossust
 • elektrivoolu sisendpinge ja -voolutugevus, aku laetuse tase
 • tarviku mõõtmete ja massiga rakendatav koormus

Kruvi läbimõõt

Meie elektritööriistade kruvimisjõudlus oleneb eri mõjuteguritest, nt …

 • kasutusala, mis oleneb ka töödeldava materjali omadustest (nt kõvadus ja tihedus), kruvide läbimõõdust jne.
 • otsakute ja kruvide (täiskeere/poolkeere, kruvipea tüüp, kattekiht, kvaliteet jne) tüübist, kvaliteedist ja olekust (tööks sobivus)
 • pöörlemiskiirus (kõrgema aga pehmema väändemomendi saavutamiseks kasutage esimest kiirust)
 • aku tüübist ja laetuse olekust
 • töötehnikast, nt kasutaja rakendatavast jõust
Pöördemoment

Meie elektritööriistade pöördemoment (pehme, tugev, max) oleneb eri mõjuteguritest, nt .

 • kiiruse valikust
 • tarviku tüübist ja olekust (nt jäikus, tööriista ja otsaku vahelisest lõtkust)
 • tööriista kulumisest
 • kasutaja töötehnikast, nt tööriista ja töödeldava materjali hoidmiseks / fikseerimiseks kasutatav jõud
 • aku tüübist ja laetuse olekust
 • aku ja tööriista temperatuurist

Meie löökajamite ja mutrivõtmete pingutusmoment sõltub mitmest mõjutegurist, nagu näiteks…

 • tarviku tüübist ja olekust (nt jäikus, tööriista ja otsaku vahelisest lõtkust)
 • Poldi suurus, tüüp, pikkus jne
 • tööriista kulumisest
 • kasutaja töötehnikast, nt tööriista ja töödeldava materjali hoidmiseks / fikseerimiseks kasutatav jõud
 • aku tüübist ja laetuse olekust
 • aku ja tööriista temperatuurist
 • Kiiruse seadistus

Meie löökajamite ja mutrivõtmete pöördemoment sõltub mitmest mõjutegurist, nagu näiteks…

 • tarviku tüübist ja olekust (nt jäikus, tööriista ja otsaku vahelisest lõtkust)
 • Poldi suurus, tüüp, pikkus jne
 • tööriista kulumisest
 • kasutaja töötehnikast, nt tööriista ja töödeldava materjali hoidmiseks / fikseerimiseks kasutatav jõud
 • aku tüübist ja laetuse olekust
 • aku ja tööriista temperatuurist
 • Kiiruse seadistus
 • Poldil/mutril rooste, värv vms
Mõõtmed

Meie puurtrell-kruvikeerajate pikkust mõõdetakse avatud padruniga.

Jõudlus

Meie elektritööriistade saagimis-, väljalõikamis- ja lõikejõudlus oleneb eri mõjuteguritest, nt …
tarviku tüübist, kvaliteedist ja olekust (õige tera , otsaku valikust …)

 • väliselt rakendatud koormusprofiilist, mis oleneb ka töödeldava materjali omadustest (nt kõvadus ja tihedus), tarvikute mõõtmetest, lõikesügavusest jne.
 • korralikult kinnitatud detailist / masinast – nt ei mingit vibratsiooni jõhvsae kasutamisel
 • teatud kasutusaladel määrimisest
 • töötehnikast, nt kasutaja rakendatavast jõust või puidukiu suunast võrreldes lõikesuunaga
 • aku tüübist ja laetuse olekust
Laadimisaeg

Meie akude laadimisajad olenevad eri mõjuteguritest, nt …

 • aku laetuse tasemest enne selle laadimist
 • ümbritsevast temperatuurist ja aku temperatuurist
 • aku seisundist

Liitium-ioon akud vananevad aja jooksul, mille tõttu nende seisund halveneb (aku mahtuvus väheneb)
Vananemise ulatus oleneb aku kasutusajaloost, nt laadimistsüklite arvust, laadimise tüübist (kiire, aeglane), tühjenemise tasemetest (kui aku alati tühjaks kasutatakse, vähendab see ajapikku aku mahtuvust) ja kasutamisel rakendatavast jõust.

Löökide arv

Meie elektritööriistade löögijõud (st löökide arv minutis) oleneb eri mõjuteguritest, nt …

 • tööriista seisukord, nt selle sissetöötamise olek ja temperatuur, mis mõjutab nii aku jõudlust kui ka sisemiste komponentide määrdeaine viskoossust
 • elektrivoolu sisendpinge ja -voolutugevus, aku laetuse tase
 • tarviku mõõtmete ja massiga rakendatav koormus
Löögijõud

Meie elektritööriistade löögijõudu mõõdetakse vastavalt protseduurile EPTA 05:2016 ja oleneb eri mõjuteguritest, nt …

 • puuriotsa suurusest (suured vasarad on tõhusamad suurte puuride, väiksemad väikeste puuridega).
 • kasutaja rakendatavast jõust (vasarad: kasutaja rakendatav lisajõud ei aita tööle kaasa; löökpuurid: lisajõud kiirendab tööd)
 • tööriista ja aku seisundist (nt temperatuurist)
 • keskkonna rõhust ja temperatuurist
Aku tööaeg

Meie akutööriistade aku tööaeg oleneb eri mõjuteguritest, nt

 • väliselt rakendatud koormusprofiilist, mis oleneb
  • töödeldava materjali omadusetest (nt muru kõrgus ja tihedus, puidu tihedus ...)
  • töödeldava detaili mõõtmetest (nt rehvi suurus, kruvide läbimõõt ja pikkus ...)
  • töötehnikast ja -kiirusest (nt kasutaja rakendatav jõud, muru niitmisel või heki pügamisel liikumiskiirus ja pügatavate alade ülekatvus) (pikima tööaja saab tavaliselt saavutada koormuseta oludes.)
 • ümbritsevast temperatuurist – aku optimaalne jõudlus saavutatakse temperatuurivahemikus 15-25 °C. Madalatel temperatuuridel on aku tööaeg ja võimsus väiksem.
 • aku seisundist

Liitium-ioon akud vananevad aja jooksul, mille tõttu nende seisund halveneb (aku mahtuvus väheneb)
Vananemise ulatus oleneb aku kasutusajaloost, nt laadimistsüklite arvust, laadimise tüübist (kiire, aeglane), tühjenemise tasemetest (kui aku alati tühjaks kasutatakse, vähendab see ajapikku aku mahtuvust) ja kasutamisel rakendatavast jõust.

Niiskuskindlus

IP kaitseklassi testitakse vastavuses standardse protseduuriga, nt IEC 62841.
Märgitud IP-reiting esindab korpuste pakutavat kaitseklassi. Kui elektritööriistade korpused on aga kahjustatud või kulunud, võib kaitseklass erineda.

Imemisjõudlus

Voolumäär, vaakumi rõhk ja õhu liikumiskiirus olenevad filtri, tihendite ja vooliku seisundist. Eelkõige võib neid väärtuseid muuta mustus.

Laadimisvool

Tegelik laadimisvool oleneb aku tüübist. See võib erineda ka aku ja akulaadija temperatuurist ning ümbritsevast temperatuurist.

Kuumaõhupuhurite õhu temperatuur

Temperatuur oleneb aku mahtuvusest, tüübist, laetuse olekust, temperatuurist ja seisundist/vanusest. Seda mõõdetakse ümbritsevas temperatuurivahamikus 20-25 °C.

Kaal

Kui seda pole vastupidiselt märgitud, mõõdetakse meie juhtmeta tööriistade kaalu akuta.
Seda mõõdetakse vastavalt standardile IEC62841-1, 5.17 & 5.17 või EPTA protseduurile 01:2014.
Tööriista kaal erineb veidi olenevalt tavaliselt komponentide tolerantsidest

Elektrimahtuvus

Aku kasulik elektrimahtuvus oleneb koormusprofiilist.
Liitium-ioon akud vananevad aja jooksul, mille tõttu nende seisund halveneb (aku mahtuvus väheneb).
Vananemise ulatus oleneb aku kasutusajaloost, nt laadimistsüklite arvust, laadimise tüübist (kiire, aeglane), tühjenemise tasemetest (kui aku alati tühjaks kasutatakse, vähendab see ajapikku aku mahtuvust) ja kasutamisel rakendatavast jõust.

Vibratsioon ja müra

Vibratsiooni- ja mürataseme väärtuseid mõõdetakse vastavuses standardse mõõtmisstandardiga, nt EN 62841‑2‑x.

Esitatud vibratsiooni- ja mürataseme väärtused esindavad elektritööriista peamist kasutusala. Kui elektritööriista kasutatakse aga muul otstarbel, muu söötejõuga ja erineva või kulunud või kehvasti hooldatud tarvikuga, võivad vibratsiooni- ja müratasemed erineda. See võib muuta vibratsiooni- ja mürataset kogu töö vältel.

Elektrooniline nurgatuvastus

Täielik mõõtmistäpsus võib oleneda eri tingimustest (nt tööriista valest joondusest kruvi
ja kruviotsaku ja/või adapteri vahel; pinna tasasusest jne)

Täpsus

Meie mõõtmistööriistade mõõtmistäpsus oleneb eri mõjuteguritest, sh:

 • temperatuuri kõikumisest, väga kõrgest/madalast ümbritsevast temperatuurist
 • vibratsioonist, udust, suitsust või otsest päikesevalgusest
 • materjalist ja suurusest, mõõdetava objekti peegeldusest
 • mõõtmisrajast
 • objekti sügavusest
 • objekti materjalist ja suurusest
 • alusmaterjali materjalist ja omadustest.

Märgitud väärtused eeldavad tavalisi ja soodsaid keskkonnatingimusi.

Lisaks võib kaugusmõõtjate puhul oodata kaugusest olenevat kõikumist mm/m (lisateavet leiate kasutusjuhistest).
Lisaks võib soojuskaamerate ja termodetektorite täpsust mõjutada teatud pindade temperatuur (lisateavet leiate kasutusjuhistest.)

Mõõtmiskaugus

Meie mõõtmistööriistade mõõtmiskaugus oleneb eri mõjuteguritest, sh:

 • taustavalgusest ja sihtmärgi peegeldusväärtusest

Näiteks võib valgeks värvitus seinal ja nõrgal taustavalgusel olla positiivne mõju, tumedal seinal ja heledal taustavalgusel negatiivne mõju.

 • objektide suurusest, materjalist ja seisundist ning alusmaterjalide homogeensusest ja niiskusest

Näiteks omab homogeenne ja kuiv alusmaterjal mõõtmiskaugusele positiivset mõju, homogeenne ja niiske alusmaterjal aga negatiivset mõju.

Tööpiirkond ja sügavus

Meie mõõtmistööriistade mõõtmispiirkond oleneb eri mõjuteguritest, sh:

 • tööpiirkonda võivad negatiivselt mõjutada ebasoodsad keskkonnaolud
  (nt otsene päikesevalgus).
Bluetooth

Bluetoothi kasutus/tööpiirkond oleneb eri teguritest, sh:

 • mudelist ja operatsioonisüsteemist olenevalt ei pruugi olla ühenduse loomine Bluetooth® madalenergiaseadmetega võimalik
 • Bluetooth®-seadmed peavad toetama SPP profiili
 • Piirkond võib oleneda välistingimustest, sh kasutatavast vastuvõtjast.

Bluetooth®-i tööpiirkond võib olla suletud ruumides ja läbi metalltakistuste (nt seinad, riiulid, kohvrid jne) olla märkimisväärselt väiksem ning Bluetoothi saab kasutada lühema aja jooksul.

Tõmbejõud

Neetimisprotsessi ajal arvutatud maksimaalne tõmbejõud. See oleneb mitmest mõjutegurist, nt …

 • elektriline sisendpinge
 • aku tüüp
 • aku laetuse olek
Needi läbimõõt

Needi läbimõõt saadakse ninaotsade ava läbimõõdu mõõtmise abil. See oleneb mitmest mõjutegurist, nt …

 • mõõtmistehnikad, nt kasutatavad mõõteseadmed
Löögi pikkus

See oleneb mitmest mõjutegurist, nt …

 • mõõtmistehnikad, nt kasutatavad mõõteseadmed