Hjärtligt välkommen till Boschs online reparationsservice

Lämna ditt verktyg till en kunnig yrkesperson

Med ett verktyg från Bosch satsar du på högsta kvalitet. Om du ändå måste reklamera något hjälper dig Boschs servicecentrum snabbt och pålitligt.


Snabba verktygsreparationer med Bosch-kvalitet

För att du skall få så litet stilleståndstider som möjligt står vår yrkespersonal till ditt förfogande. Det är fördelarna med Bosch reparationer:

  • Reparationer utförda av kvalificerad yrkespersonal
  • Användning av original-reservdelar
  • Säkerhetskontroll efter varje reparation
  • Återsändning av apparaterna inom 3-5 dagar
  • Möjlighet till en DGVU föreskrift 3 provning

Hur vill du använda vår service? Valet är ditt:

Med hämtservice eller lämna in själv till posten

För att du snabbt skall komma vidare lämnar du in din defekta apparaten till ett postinlämningsställe i närheten. Porto och returporto är gratis i Sverige.

Till online reparationsorder
Återförsäljaråtgärd

Lokal kompetens: din återförsäljare tar hand om reparationen av maskinen.

Till Återförsäljarreparation

Service-hotline

Service & Användarrådgivning
+46 8-750 18 20


Använd vår hotline för frågor om din produkt

måndag - fredag:       08:00 – 17:00

Fax

Service
+45 4489 8755

Till mailformulär

ew@se.boschkundtjaenst.com

Till sidans början

Utgivarinfo | Press
Bosch-gruppen i hela världen | Jobb och karriär | Forskning och utveckling | Inköp och logistik | Kvalitet

© Robert Bosch GmbH