Optiska avvägare

Noggrannhet och robusthet går bra ihop på de optiska nivelleringsinstrumenten från Bosch. Tillförlitliga och exakta mätresultat. Kompakt, byggplatsanpassad metallkonstruktion för tuff utomhusanvändning.

Optisk avvägare

GOL 32 G
Produktdetaljer

Optisk avvägare

GOL 32 D
Produktdetaljer

Optisk avvägare

GOL 20 G
Produktdetaljer

Optisk avvägare

GOL 20 D
Produktdetaljer

Optisk avvägare

GOL 26 G
Produktdetaljer

Optisk avvägare

GOL 26 D
Produktdetaljer