TECHNICKÉ VLASTNOSTI ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A MERACÍCH PRÍSTROJOV

Produkty Robert Bosch Power Tools GmbH sa vyvíjajú a vyrábajú podľa najvyšších kvalitatívnych noriem a v súlade so všeobecne prijímanými technologickými zásadami. Pri vývoji a sériovej výrobe našich produktov pravidelne kontrolujeme technické údaje a funkcie, a to uplatňovaním štatistických metód. Vďaka tomu zaručujeme, že naše produkty v maximálnej miere spĺňajú kvalitatívne normy a očakávania používateľov.

Je však bežné, že skutočný výkon jednotlivého náradia sa môže mierne odlišovať. Významný vplyv zohrávajú špecifiká použitia a podmienky prostredia. Príslušné technické informácie, napr. na balení alebo v návodoch, uvádzajú priemerné hodnoty a vzťahujú sa na produkty a príslušenstvo v novom stave. Ďalej je uvedený názorný prehľad najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú skutočný výkon elektrického náradia so zreteľom na jeho používanie a podmienky prostredia.

TYPICKÉ IKONY A HODNOTY sa môžu odlišovať v závislosti od modelu

VÝKON

Nominálny výkon elektrického náradia sa meria podľa IEC 62841-1.
Ekvivalentný výkon akumulátorového náradia (napájania z akumulátora) uvádza výkon v porovnaní s podobným elektrickým náradím.
Ekvivalentný výkon závisí od kapacity, typu, stupňa nabitia, teploty a kondície/veku akumulátora.

Otáčky

Rotačná rýchlosť nášho elektrického náradia sa uvádza ako maximálna hodnota pri voľnobehu, ktorá sa nesmie prekročiť, aby sa predišlo nehodám pri používaní nevhodného príslušenstva. Závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • zvolený prevodový stupeň,
 • stav náradia, ako napr. stav zabehnutia náradia a jeho teplota, ktorý má vplyv na výkon akumulátora, a viskozita vnútorného mazania,
 • elektrické vstupné napätie a prúd, stupeň nabitia akumulátora,
 • zaťaženie vyvolané rozmermi a hmotnosťou príslušenstva.

Ø skrutiek

Skrutkovací výkon nášho elektrického náradia závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • použitie, ktoré závisí od vlastností materiálu obrobku (napr. tvrdosť a hustota), rozmerov skrutiek atď,
 • typ, kvalita a stav skrutkovacích hrotov (vhodnosť na danú prácu) a skrutiek (plný/čiastočný závit, typ hlavy, povrchová úprava, kvalita atď.),
 • rotačná rýchlosť (na vyšší mäkký krútiaci moment používaj 1. stupeň ),
 • typ akumulátora a stupeň nabitia,
 • technika práce, napr. aplikovaná sila.
Krútiaci moment

Krútiaci moment elektrického náradia (mäkký, tvrdý, maximálny) závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • nastavenie prevodového stupňa,
 • typ a stav príslušenstva (napr. tuhosť, vôľa medzi náradím a skrutkovacím hrotom),
 • opotrebovanie náradia,
 • technika práca, napr. sila aplikovaná na držanie/upevnenie náradia a obrobku,
 • typ akumulátora a stupeň nabitia,
 • teplota akumulátora a náradia.

Uťahovací moment našich rázových skrutkovačov a uťahovačov závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • typ a stav príslušenstva (napr. tuhosť, vôľa medzi náradím a skrutkovacím hrotom)
 • veľkosť, typ, dĺžka atď. skrutky
 • opotrebovanie náradia
 • technika práce, napr. sila aplikovaná na držanie/upevnenie náradia a obrobku
 • typ akumulátora a stupeň nabitia
 • teplota akumulátora a náradia
 • nastavenie rýchlosti

Uvoľňovací moment našich rázových skrutkovačov a uťahovačov závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • typ a stav príslušenstva (napr. tuhosť, vôľa medzi náradím a skrutkovacím hrotom)
 • veľkosť, typ, dĺžka atď. skrutky
 • opotrebovanie náradia
 • technika práce, napr. sila aplikovaná na držanie/upevnenie náradia a obrobku
 • typ akumulátora a stupeň nabitia
 • teplota akumulátora a náradia
 • nastavenie rýchlosti
 • hrdza, náter atď. na skrutke/matici
Rozmery

Dĺžka našich vŕtacích skrutkovačov sa meria s otvoreným skľučovadlom.

Činnosť

Výkon pílenia, vŕtania, frézovania, rezania a osvetlenia nášho elektrického náradia závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • typ, kvalita a stav príslušenstva (výber vhodného pílového listu,vrtáka atď.),
 • profil externého zaťaženia, ktorý závisí od vlastností materiálu obrobku (napr. tvrdosť a hustota), rozmerov príslušenstva, hĺbky rezu atď,
 • správne upnutie obrobku/stroja – napr. žiadne vibrácie pri pílení s priamočiarou pílou,
 • mazanie pri niektorých prácach,
 • technika práce, napr. aplikovaná sila alebo smer vlákna dreva vzhľadom na smer rezu,
 • typ akumulátora a stupeň nabitia.
Doba nabíjania

Doba nabíjania našich akumulátorov závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • stupeň nabitia akumulátora pred začiatkom nabíjania,
 • okolitá teplota a teplota akumulátora,
 • kondícia akumulátora.

Životnosť lítiovo-iónových akumulátorov postupne klesá, čo vedie k znižovaniu ich kondície (poklesu využiteľnej kapacity akumulátora)Stupeň starnutia závisí od histórie používania akumulátora, napr. počtu nabíjacích cyklov, typu nabíjania (rýchle, pomalé), úrovne vybíjania (vždy úplné vybitie môže postupne znížiť kapacitu akumulátora) a stupňa výkonu pri používaní.

Frekvencia príklepu

Frekvencia rázov (napr. za minútu) nášho elektrického náradia závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • stav náradia, ako napr. stav zabehnutia náradia a jeho teplota, ktorý má vplyv na výkon akumulátora, a viskozita vnútorného mazania,
 • elektrické vstupné napätie a prúd, stupeň nabitia akumulátora,
 • zaťaženie vyvolané rozmermi a hmotnosťou príslušenstva.
Energia príklepu

Energia príklepu nášho elektrického náradia sa meria podľa postupu EPTA 05:2016 a závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • veľkosť nástroja (veľké kladivá sú efektívnejšie s veľkými nástrojmi, malé s malými),
 • aplikovaná sila (kladivá: postupu práce neprospieva žiadny dodatočný prítlak; príklepové vŕtačky: ďalší prítlak prispieva k rýchlejšej práci),
 • stav náradia a akumulátora (napr. teplota),
 • okolitý tlak a okolitá teplota.
DOBA CHODU AKUMULÁTORA

Výdrž nášho akumulátorového náradia závisí od niekoľkých faktorov, ako napr:

 • profil externého zaťaženia, ktorý závisí od,
  • vlastností materiálu obrobku (napr. výška a hustota trávy, hustota dreva atď.),
  • rozmery obrobku (napr. objem pneumatík, priemer a dĺžka skrutiek atď.),
  • technika a rýchlosť práce (napr. aplikovaná sila, rýchlosť kosenia a prekrývajúce sa pásy pri kosení trávnika alebo strihaní krov) (najdlhšiu výdrž možno typicky dosiahnuť bez zaťaženia.).
 • okolitá teplota – optimálny výkon akumulátora možno dosiahnuť v rozsahu teplôt 15 – 25 °C. V nízkych teplotách sa výdrž a výkon akumulátora znižujú,
 • kondícia akumulátora.

Životnosť lítiovo-iónových akumulátorov postupne klesá, čo vedie k znižovaniu ich kondície (poklesu využiteľnej kapacity akumulátora)
Stupeň starnutia závisí od histórie používania akumulátora, napr. počtu nabíjacích cyklov, typu nabíjania (rýchle, pomalé), úrovne vybíjania (vždy úplné vybitie môže postupne znížiť kapacitu akumulátora) a stupňa výkonu pri používaní.

Odolnosť voči vlhkosti

Ochrana IP sa testuje v súlade so štandardizovaným postupom, napr. IEC 62841.
Uvedená úroveň ochrany IP uvádza stupeň ochrany, ktorý zaručujú kryty náradia.
Ak sú kryty elektrického náradia poškodené alebo opotrebované, stupeň ochrany môže byť odlišný.

Sací výkon

Prietok, podtlak a rýchlosť prúdenia vzduchu závisia od stavu filtra, tesnení a hadice. Tieto hodnoty môže znížiť najmä znečistenie.

Nabíjací prúd

Skutočný nabíjací prúd závisí od typu akumulátora. Môže sa odlišovať v závislosti od teploty akumulátora a nabíjačky, ako aj okolitej teploty.

Teplota vzduchu teplovzdušných pištolí

Teplota vzduchu závisí od kapacity, typu, stupňa nabitia, teploty a kondície/veku akumulátora. Meria sa pri okolitej teplote 20 – 25 °C.

Hmotnosť

Ak nie je výslovne uvedené inak, hmotnosť nášho akumulátorového náradia sa meria bez akumulátora. Meria sa podľa normy IEC62841-1, 5.17 a 5.17 alebo postupu EPTA 01:2014.
Hmotnosť náradia sa môže veľmi málo odlišovať, a to na základe obvyklých tolerancií komponentov.

Kapacita

Využiteľná kapacita akumulátora závisí od profilu zaťaženia.
Životnosť lítiovo-iónových akumulátorov postupne klesá, čo vedie k znižovaniu využiteľnej kapacity akumulátora (poklesu kondície akumulátora).
Stupeň starnutia závisí od histórie používania akumulátora, napr.
Počtu nabíjacích cyklov, typu nabíjania (rýchle, pomalé), úrovne vybíjania (vždy úplné vybitie môže postupne znížiť kapacitu akumulátora) a stupňa výkonu použitia.

Vibrácie a hluk

Hodnoty úrovne vibrácií a hluku sa merajú podľa štandardizovaného meracieho postupu, napr. EN 62841‑2‑x.

Uvedené hodnoty úrovne vibrácií a hluku zodpovedajú hlavným typom použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na inú prácu, s odlišnou aplikovanou silou, iným alebo opotrebovaným príslušenstvom alebo ak sa vykonáva nedostatočná údržba, hodnota vibrácií a hluku sa môžu líšiť. To môže výrazne zvýšiť hladinu vibrácií a hluku za celkovú dobu práce.

Elektronická detekcia uhla

Absolútna presnosť merania sa môže odlišovať v závislosti od rôznych podmienok (napr. nesprávne zarovnanie nástroja so skrutkou priorientácii medzi skrutkovacím hrotom a/alebo adaptérom; rovinnosť povrchu atď.)

Presnosť

Presnosť merania našich meracích prístrojov závisí od rozličných faktorov, ako napr.:

 • kolísanie teploty, veľmi vysoká/nízka okolitá teplota,
 • vibrácie, hmla, dym alebo nepriame slnečné žiarenie,
 • materiál a veľkosť, odrazivosť meraných objektov,
 • dráha merania,
 • hĺbka objektov,
 • materiál a veľkosť objektov,
 • materiál a vlastnosti podkladu.

Uvedené hodnoty predpokladajú normálne až priaznivé okolité podmienky.

V prípade meračov vzdialeností je navyše potrebné počítať s odchýlkou závislou od vzdialenosti v mm/m (viac informácií nájdeš v návode na používanie).
Presnosť termokamier a termodetektorov môže byť ovplyvnená pri určitej teplote povrchu (viac informácií pozri v návode na používanie).

Vzdialenosť merania

Vzdialenosť merania našich meracích prístrojov závisí od rozličných faktorov, ako napr.:

 • osvetlenie a odrazivosť cieľa,

Napríklad nabielo natretá stena a slabé osvetlenie majú pozitívny vplyv, tmavá stena a jasné osvetlenie majú negatívny vplyv.

 • veľkosť objektov, materiál a stav, ako aj homogenita a vlhkosť materiálu.

Napríklad homogénny, suchý materiál má pozitívny vplyv na meraciu vzdialenosť, homogénny, vlhký materiál má negatívny vplyv.

Pracovný rozsah a hĺbka

Rozsah merania našich meracích prístrojov závisí od rozličných faktorov, ako napr.:

 • oblasť práce môže byť negatívne ovplyvnená nepriaznivými podmienkami prostredia (napr. priame slnečné žiarenie).
Bluetooth

Využitie/dosah technológie Bluetooth závisí od rozličných faktorov, ako napr.:

 • v závislosti od modelu a operačného systému nemusí byť možné vytvoriť pripojenie k zariadeniam s Bluetooth® Low Energy,
 • zariadenia s Bluetooth® musia podporovať profil SPP,
 • dosah môže vo veľkej miere závisieť od externých podmienok vrátane typu používaného prijímacieho zariadenia.

Dosah technológie Bluetooth® sa môže výrazne znížiť v uzavretých miestnostiach a cez kovové prekážky (napr. steny, police, puzdrá atď.) a používanie technológie Bluetooth môže takisto skrátiť dobu prevádzky.

Ťažná sila

Maximálna ťažná sila vypočítaná počas nitovania. Závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • elektrické vstupné napätie
 • typ akumulátora
 • stupeň nabitia akumulátora
Priemer nitu

Priemer nitu sa získava odmeraním priemeru otvoru v hlavici. Závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • techniky merania, napr. použité meracie prístroje
Výška zdvihu

Závisí od niekoľkých faktorov, ako napr.

 • techniky merania, napr. použité meracie prístroje
Servisná linka

Pri otázkach ohľadom servisu, opráv a objednávok náhradných dielov.

Po - Pia: 8.00 – 17.00

Zákaznícká podpora

Pri otázkach ohľadom našich produktov, ich aplikácií a 3-ročnej záruke.

Po - Pia: 9:00 – 17:00

Najčastejšie kladené otázky

Tu dostaneš odpovede na najčastejšie kladené otázky k našim službám.