GIS 1000 C Professional

Jednostavno merenje i precizno dokumentovanje temperatura i vlažnosti vazduha


Stvoren za primenu u zanatlijskom okruženju i u industriji. Zahvaljujući integrisanoj kameri, izmerene vrednosti se prikazuju direktno na odgovarajućoj slici. Pored toga, postoji mogućnost da se vrednosti prebace na pametni telefon, tablet računar ili PC.

Traženje trgovaca

Video o proizvodu

Funkcije termodetektora objašnjene u kompaktnom obliku

Područja primene termodetektora GIS 1000 C Professional

Stvoren je za primenu u zanatlijskim područjima kao što su instalacija grejanja, ventilacije i klime, sanitarne instalacije, elektrika, izgradnja zidova i podova ili u industriji. Pogledajte GIS 1000 C Professional u svojim različitim područjima primene

Prednosti i funkcije na jedan pogled

Sa termodetektorom GIS 1000 C Professional merite temperature površina između -40 °C i +1000 °C – jednostavno bez kontakta.

 • Integrisana kamera za neposrednu dokumentaciju mernih rezultata na slici
 • Povezanost - putem Bluetooth-a® moguće je prebaciti izmerene vrednosti na pametni telefon na licu mesta, te ih zatim poslati elektronskom poštom
 • Brzo aklimatizujući senzor za precizno merenje okolne temperature i relativne vlažnosti vazduha
 • Jednostavna površina za korišćenje za intuitivno upravljanje
 • Dual power source: moguć je rad sa 10,8 V-LI akumulatorom kao i sa standardnim alkalnim baterijama
 • Jako LED svetlo za bolje snimke kamere pod nepogodnim svetlosnim uslovima

Tehnički podaci u pregledu

Sa termodetektorom Bosch GIS 1000 C Professional merite temperature između -40 °C i +1000 °C – jednostavno bez kontakta

Uputstvo za upotrebu (PDF, 38 MB)

Merno područje -40 °C … +1000 °C
Tačnost merenja IR ±1,0 °C
Optika (proporcija
rastojanje : tačka merenja)
50:1
Rezolucija 0,1 °C
Točnost merenja relativne
vlažnosti vazduha
± 2%
Dioda lasera Klasa lasera 2, 635 nm
Napajanje strujom i
vreme rada
10,8 V LI (5h) /
4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)
Memorija slika (broj slika) >200
Tip memorije Ugrađena memorija
Format datoteke JPEG

Kupite GIS 1000 C Professional

Naručite GIS 1000 C Professional i uverite se sami u svestrana područja primene ovog uređaja.

Traženje trgovaca

Česta pitanja GIS 1000 C Professional

Meri se uvek okrugla površina koja se nalazi unutar dve laserske tačke. Prosečna temperatura unutar ove površine prikazuje se na displeju kao izmerena vrednosti. Pored površinske temperature, uređaj može da meri i relativnu vlažnost vazduha i okolnu temperaturu.

Što je manje rastojanje od mernog predmeta to je preciznije merenje. Kod većeg rastojanja merni rezultati mogu postati neprecizni, npr. usled velike vlažnosti vazduha koja može da utiče na rezultat merenja.

Da bi postigli najbolji rezultat, podesite uređaj na materijal koji želite da merite (emisivnost). Najčešće korišćeni materijali već su podešeni u uređaju GIS 1000 C Professional. Moguće je međutim i upisati vrednosti po definiciji korisnika.

Kod zahtevnih uslova merenja (npr. merenje unutar uređaja za ventilaciju) moguće je priključiti i spoljni merni senzor. Uređaj raspolaže priključkom tipa K. Kada priključite senzor uređaj ga prepoznaje i vrednost senzora se prikazuje na displeju.

Mali senzor koji se nalazi između okidača i otvora za infracrveno merenje precizno meri relativnu vlažnost vazduha i okolnu temperaturu. Izmerene vrednosti mogu da se koriste za različite primene:

 • Režim za toplotne mostove: u ovom načinu rada upoređuje se izmerena temperatura površine i okolna temperatura, kako bi se ne primer pronašla nedovoljna izolacija. Rezultat se prikazuje na skali u boji koja pomaže korisniku pri interpretaciji rezultata
 • Režim temperature tačke rose: sa okolnom temperaturom i vlažnošću vazduha uređaj može izračunati temperaturu tačke rose. Ako se izmerena temperatura površine približava ovoj vrednosti, uređaj prikazuje stanje na interpretacionoj skali.

Merenje počinje kada pritisnete okidač i prestaje u trenutku kada pustite prekidač.

Sa kamerom toplote meri se raspodela temperature na većoj površini. Hiljade mernih tačaka sastavljaju se u sliku, te time nude brz pregled kritičnih mesta. Kamera toplote pomaže na primer kod brzog identifikovanja problema kod površina na kojima se treba pronaći razlike u temperaturi.

Kod tačkastog merenja sa uređajem GIS 1000 C Professional tačno se meri površinska temperatura malog područja. Pored toga se može (zavisno od primene i potrebe) izmeriti i relativna vlažnost vazduha i okolna temperatura. GIS 1000 C Professional je time prikladan za precizna i svestrana merenja. Pomaže kod detaljne analize malih površina i tačkastih merenja.

Opis: radi se o omeru rastojanja mernog uređaja od mernog objekta i prečnika mernog područja.

Svojstva: što je korisnik sa uređajem bliži mernom objektu to je manje merno područje i preciznije merenje.

Sa većim rastojanjem od mernog objekta povećava se i merena površina (konusni princip merenja), šta znači da se prikazana temperatura izračunava za veću površinu.

Primedba: da bi postigli precizne rezultate merenja, veličina mernog objekta mora da bude najmanje tolika koliko je rastojanje između dve laserske tačke.

faq

Da, svaka verzija poseduje takav sertifikat u uputstvu za upotrebu, a sertifikat potvrđuje da uređaj radi unutar specifikacija navedenih u uputstvu za upotrebu.

Da, uređaj se može servisirati i ponovno kalibrisati u servisnom centru, tako da je opet spreman za rad unutar granica zadanih specifikacija. Kao dokaz korisnik dobija sertifikat o kalibraciji. Da bi saznali da li postoji takva usluga i u Vašoj regiji, obratite se Vašem lokalnom Bosch servisnom centru.

Da, korisnik može da se obrati servisnom centru i zatraži kalibrisanje. Kao dokaz korisnik dobija sertifikat o kalibraciji. Da bi saznali da li postoji takva usluga i u Vašoj regiji, obratite se Vašem lokalnom Bosch servisnom centru.

Aplikaciju Measuring Master možete da preuzmete u Apple App Store-u i u Google Play Store-u.

Aplikacija postoji samo za Android i iOS tablete i pametne telefone. Ne podržavaju se drugi sistemi. Podržani Android uređaji: pametni telefoni i tablet računari snabdeveni Bluetooth®-om od Android 4.3. Podržani iOS uređaji: iPhone (od 4s), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Projekti se spremaju na pametnom telefonu / tablet računaru na kojemu su izrađeni, te ne mogu da se preuzmu na druge uređaje.

Da, Vaši podaci ostaju sačuvani i kod aktuelizacije softvera.

Spremljeni sadržaji ostaju principijelno spremljeni u memoriji. Za svaku sigurnost trebate da spremite izmerene vrednosti na Vaš laptop ili PC pre ažuriranja verzije, tako da ih „Delite“ i prosledite na Vašu adresu e-maila u obliku PDF ili Excel fajla.

U stavci „Postavke“ → „Jezik“ možete da proverite jezike na kojima postoji aplikacija.

export icon Eksport

settings iconPostavke

bluetooth iconUspostavi vezu putem Bluetooth®-a

Prvo proverite da li je Bluetooth® uključen kod mernog alata i pametnog telefona / tableta i da li se uređaji nalaze unutar dometa. U aplikaciji možete simbolom bluetooth icon uspostaviti vezu putem Bluetooth®-a između mernog alata i pametnog telefona / tableta. Pripazite da se veza uvek mora uspostaviti putem aplikacije, a ne putem menija za postavke pametnog telefona / tableta.

Za prenos mernih podataka od Vašeg daljinomera GLM na Vaš računar preporučujemo naš softver GLM Transfer koji Vam stoji besplatno na raspolaganju za preuzimanje sa interneta. Slike snimljene sa uređajem GIS se mogu preneti na PC putem USB-a.

Ne. Možete da koristite samo jedan merni alat. Prvo proverite da li je na GLM / GIS uređaju i na pametnom telefonu / tabletu uključen Bluetooth® i da li se oba uređaja nalaze unutar dometa. Alternativno možete da otvorite izbor putem simbola bluetooth icon.

Zavisno od postojećih okolnosti (prepreke, radijacija sunca itd.), između Vašeg pametnog telefona / tableta i mernog alata moguća je veza do udaljenosti od 10 metara.

Ako je uređaj već ranije bio povezan sa aplikacijom, automatski se prepoznaje kod ponovnog povezivanja, u slučaju da je aplikacija otvorena na pametnom telefonu / tabletu, te ako je aktiviran Bluetooth® na oba uređaja i ako se uređaji nalaze unutar dometa.

a. Merenje pomoću GIS 1000 C Professional (nije na raspolaganju u svim državama)

Ako postoji veza između Vašeg pametnog telefona/tableta i uređaja GIS 1000 C Professional, moguće je direktno dodavati izmerene vrednosti nakon što ste postavili tačku merenja prilikom merenja uređajem GIS 1000 C Professional i/ili odabirom izmerene vrednosti iz galerije na uređaju. Ako niste odabrali tačku merenja, pojavljuje se prozor za odabir sa opcijama za korišćenje izmerenih vrednosti. To je moguće i alternativno dodirom i držanjem tačke merenja, te izborom opcije „Izmeni“. U oba slučaja, tačka merenja treperi ako je moguće direktno dodati merenje.

Simbolom messpunkt icon možete dodati novu tačku merenja na Vašu fotografiju.

Simbolom notizen icon možete dodati ili pozvati beleške u Vašem fajlu.

Simbolom rueckgaengig icon možete da revidirate akcije.

Simbolom wiederherstellen icon možete da ponovno uspostavite revidirane akcije.

Simbolom loeschen icon možete da izbrišete pojedinačne predmete.

Izmerene vrednosti se spremaju u odgovarajućim tačkama merenja koje ste odredili. Ako ste izmerenim vrednostima dodelili tačku merenja, možete da otvorite detalje dodirom tačke merenja.

Da, imate mogućnost da naknadno prenesete izmerene vrednosti u aplikaciju. U tu svrhu odredite ili odaberite tačku merenja u aplikaciji, te zatim idite na galeriju u uređaju GIS 1000 C Professional. Ovde odaberite željeno merenje i prenesite ga na odabranu tačku merenja pomoću dugmeta „Sačuvaj“ na uređaju GIS 1000 C Professional.

Izmerena temperatura površine prikazuje se na slici nezavisno od odabranog režima rada. U tu svrhu potrebno je aktivirati parametar „Pokaži oznake temperature na nacrtu“ u postavkama.

Režim merenja se mora promeniti direktno na uređaju GIS 1000 C Professional. Zavisno od odabranog režima, odgovarajuće vrednosti se prenose u aplikaciju.

 • Umgebungstemperatur icon Umgebungstemperatur
 • Oberflächentemperatur icon Oberflächentemperatur
 • relative Luftfeuchtigkeit icon Relativna vlažnost vazduha
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon Prosečna temperatura površine
 • Temperaturunterschied von Oberflächen- zu Raumtemperatur an icon Razlika u temperaturi površine i prostora (toplotni most)
 • gewählter Emissionsgrad für diese Oberfläche icon Odabrana emisivnost za ovu površinu
 • Taupunkttemperatur icon Temperatura tačke rose
 • Differenz der Oberflächentemperatur zur Temperatur des Taupunkts icon Razlika temperature površine do temperature tačke rose

Dodirom i držanjem tačke merenja imate mogućnost izmenjivanja („Izmeni“ – tačka merenja treperi), pomeranja („Pomeri“ – tačka merenja se trese) ili brisanja („Izbriši“) Vaše tačke merenja.

b. Floor plan - izmerene vrednosti

Funkcija „Detaljni planovi“ prikladna je za izradu detaljnih tlocrta. Osim toga, funkcija prikaza zida nudi mogućnost individualnog prilagođavanja zidova. Mogu da se dodaju uglovi, vrata, prozori i utičnice te mogu da se prilagode mere. Ovde je moguće i dodati tekstove i audio-beleške. Ova funkcija je naročito praktična za arhitekte, građevinske inženjere, posrednike nepokretnosti, elektroinženjere, itd.

Funkcija „Quick Sketch“ omogućava izradu tlocrta sa uglovima od 90°. Quick Sketch može da se konvertuje u detaljni plan. Nakon konverzije „Quick Sketch“ je izbrisan. Ova funkcija je naročito prikladna za sve koji žele da steknu brz utisak o tlocrtu, npr. za keramičare, oblikovaoce prostora itd.

Kod postojeće veze Vašeg daljinomera GLM sa pametnim telefonom / tabletom, izmerene vrednosti se prenose automatski u realnom vremenu. Klikom na predmet (zid ili merna linija), istom se predmetu dodeljuju vrednosti izmerene daljinomerom GLM u realnom vremenu ili sačuvane vrednosti iz spiska izmerenih vrednosti.

Možete da vidite i koristite svoje izmerene vrednosti na način da odaberete željeni element i u režimu za unos pomaknete polje sa brojevima na gore za ručni unos podataka.

Pohranjuje se najviše 50 izmerenih vrednosti ukupno nezavisno od projekta.

c. Floor plan - površina za crtanje i uglovi

Simbolom dolazite u režim za izbor. Ovde možete povlačenjem i puštanjem pomicati elemente i menjati njihova svojstva.

U režimu za crtanje možete da crtate linije, četvorouglove i poligone (višeugaonike).

Simbolom možete da u plan dodate proboje.

Simbolom možete da tlocrtu dodate merne linije.

Simbolom možete da dodate beleške, fotografije i zadatke.

Simbolom ćete doći do pregleda.

Postojeće tlocrte možete da importujete u obliku slike pod funkcijom .

Simbolom možete da revidirate akcije.

Simbolom možete da ponovno uspostavite revidirane akcije.

Simbolom možete da izbrišete pojedinačne predmete.

Klikom na zid u režimu za izbor dolazite do „prikaza zida“. Simbolom settings iconzatim možete da odaberete odgovarajući element.

Simbolom settings icon → za decimale možete da podesite broj mesta iza zapete. U skladu sa tom postavkom aplikacija zaokružuje vrednosti dobijene od daljinomera GLM.

Da. Aplikacija to radi da bi sačuvala proporcije tlocrta. Ako su proporcije tlocrta i izmerene vrednosti u međusobnom konfliktu, izmerena vrednost se stavlja u zagrade i prikazuje u plavoj boji. Vrednosti prikazane crnom bojom izračunao je sam program. Lock-funkcijom (simbol brave) možete da blokirate zidove tako da se zidovi ne prilagođuju automatski.

Odaberite režim za izbor auswahlmodus icon za pomeranje pojedinačnih objekata.

Ne. Trenutno je moguće pomerati/brisati samo pojedinačne objekte. Ova funkcija će se podržavati u jednoj od budućih aktuelizacija programa.

Odaberite režim prikaza i dodirnite sredinu zida te ga zatim pomerite na željenu poziciju.

Ne. Naknadno je moguće menjati samo debljine pojedinačnih zidova.

U režimu za crtanje odaberite auswahlmodus icon. Dodirnite zid, odaberite „Prikaz zida“ i zatim „Odaberi stranu 1“ (unutrašnja strana zida)/„Odaberi stranu 2“ (spoljna strana zida).

Ne. Debljina zidova može da se podešava za sve projekte simbolom settings icon. Individualno podešavanje pojedinačnih zidova moguće je unutar svakog projekta odabirom odgovarajućeg zida.

U režimu za crtanje aplikacija koristi uobičajeno merilo 1:50.

Trenutno se podržavaju uobičajeni formati slika (JPEG, BMP, GIF, PNG).

Dodirnite simbol winkel icon i zatim Winkel za prikaz svih uglova.

Pod settings icon → „Ugao na 90° / 45°“ možete da uključite / isključite blokadu uglova.

Vrednost koju ste upisali prikazuje se na tlocrtu u plavim zagradama. Da se ne bi promenio raspored prostorije ne vrši se vizuelno prilagođavanje ugla. Kao alternativu tome, možete da promenite uglove i ručnim prilagođavanjem (potezanjem i puštanjem).

Planovi se spremaju automatski.

Za eksportovanje odaberite Projekt → Korisnički podaci, te zatim pritisnite Eksport.

Možete poslati svoje planove elektronskom poštom u obliku PDF-fajla.

Merilo se dinamički prilagođava veličini papira DIN A4.

Power Tools novosti

Saznajte odmah sve šta je važno

Sa novostima za profesionalce uvek ste informisani. Š0ta Vas očekuje? Noviteti, promocije i ponude te ekskluzivne nagradne igre