Vědomostní portál k termodetekci Bosch

Všechno k tématu termodetekce

Náš vědomostní portál k termodetekci ti poskytuje možnost prohloubit si vědomosti v oblasti termodetekce a lépe se seznámit s našimi přístroji pro měření teploty. Na této stránce najdeš videa, pomocí kterých se můžeš seznámit s funkcemi našich výrobků.

Kromě toho se můžeš podívat na zajímavá videa s použitím, která ti předvedou, jak můžeš nejrůznějším způsobem používat naše přístroje. Díky PDF si můžeš všechny informace kdykoli zobrazit v digitální podobě nebo si je uložit pro pozdější zobrazení.

6 tipů k provádění
kontroly

Optimalizace zobrazení pomocí barevné palety

Než začneš měřit, je třeba vzít v úvahu několik věcí. Modely GTC nabízejí např. různé možnosti pro barevnou stupnici podle individuální preference. Dáváš přednost intuitivním barvám jako při žíhání, duhové barevné stupnici, psychologickému barevnému vykreslení nebo jednoduchým odstínům šedé?

Při malých teplotních rozdílech doporučujeme kontrastnější barevnou paletu (např. duhovou barevnou stupnici), zatímco u větších rozdílů jsou intuitivnější méně kontrastnější barvy (např. barvy jako při žíhání).


Optimalizace zobrazení pomocí teplotní stupnice

Aby byl termosnímek kontrastnější, a tedy dobře vypovídající, musí se za určitých okolností přizpůsobit odstupňování. Naše termokamery za tímto účelem nabízejí praktickou funkci uzamknutí, pomocí které můžeš rychle a jednoduše nastavit optimální odstupňování.

Pokud chceš například provést termografickou analýzu okna, pod kterým se nachází topné těleso, toto těleso změní celý termosnímek, takže rozlišení teplot u okna není tak dobré. Abys tomu zabránil, můžeš s termokamerou přistoupit co možná nejblíž k oknu, takže topení již není na termosnímku vidět. Poté pravým horním tlačítkem barevnou stupnici zafixuj – a pak už můžeš vytvořit detailní obrázek i z větší vzdálenosti. Alternativně je to možné také v manuálním režimu.


Zohlednění doby a podmínek měření

Objekty bys měl měřit pokud možno v suchém stavu, protože déšť a jiné srážky mohou mít vliv na teplotu povrchu. Rovněž je třeba vyhnout se slunečnímu záření, které způsobuje zahřívání. Dále doporučujeme provádět venkovní termodetekci v časných ranních hodinách. Vysoká vlhkost vzduchu a vítr mají rovněž negativní vliv na přesnost naměřených hodnot a je třeba se jim vyhnout.

Kromě toho není vhodné provádět měření v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla (např. kamen). Případně je lze také zakrýt a snížit tak jejich vliv. V mnoha případech termodetekce u staveb představuje optimální roční období pro měření podzim a zima. Pak je dostatečně velký rozdíl teplot mezi vnitřním a venkovním prostředím pro efektivní lokalizaci problematických míst (doporučený minimální rozdíl: 10 °C).


Zohlednění emisivity odražené teploty

Pokud chceš zjistit přesnou hodnotu ve stupních Celsia, měl bys v každém případě nastavit emisivitu a odraženou teplotu. Zabráníš tak zkreslení naměřených hodnot vlivem silného odrazu.

Emisivitu zjistíš u přednastavených materiálů v přístroji nebo ji můžeš odhadnout na základě vlastností povrchu. Pro určení odražené teploty bys měl nejprve zkontrolovat, zda se jedná o přímý, nebo nepřímý odraz. Přímý odraz se často vyskytuje u hladkých povrchů a poznáš ho v termosnímku (např. okenní tabule). V takovém případě lze použít hodnotu teploty odrážejícího objektu jako odraženou teplotu. Nepřímý odraz se naproti tomu vyskytuje většinou u drsných povrchů (např. omítky). Zde zjisti průměrnou teplotu před měřeným objektem a nastav ji jako odraženou teplotu.


Pomoc u silně odrazivých povrchů

V případě silně odrazivých povrchů, jako je lesklý kov, doporučujeme použít matné černé lepicí pásky či speciální spreje. Když je připevníš nebo naneseš na odrazivý objekt, absorbují po krátké době jeho teplotu a můžeš ji spolehlivě určit na základě vysoké emisivity. Vliv odrazu vlastního tepla tělesa lze minimalizovat měřením pod mírně šikmým úhlem.


Správná vzdálenost od měřeného objektu

Aby byla zaručená kvalita termosnímků, měl bys při měření dodržovat minimální vzdálenost (30 cm). Jako efektivní se ukázala dvoukroková metoda.

Když se například zkoumají u zdi problémy s izolací, prvním měřením z větší vzdálenosti se získá dobrý první přehled. Druhý snímek, tentokrát zblízka, pak poskytne podrobný závěr a je výrazně spolehlivější, protože jsou zde vyloučené chyby na základě velké vzdálenosti. Protože vzdálenost má na kvalitu měření velký vliv, mělo by se obecně provádět z co možná nejmenší vzdálenosti.


Centrum se soubory ke stažení

Více vědomostí pro profesionály

V našich PDF najdeš informace k obecným základům termodetekce a užitečné pokyny pro správné provádění kontroly. Navíc si můžeš stáhnout ucelené vědomosti pro jednotlivá řemesla a dozvědět se, jak bude tvoje každodenní práce s našimi přístroji pro měření teploty efektivnější.

termodetekce-úvod-thumbnail-pdf
Úvod do termodetekce

 • Vědomosti k tématu termodetekce
 • 6 tipů k provádění kontroly

elektrika-thumbnail-pdf
Elektrika

Informace a tipy k následujícím použitím

 • Kontrola rozvodných skříní
 • Kontrola kabelových spojů
 • Kontrola elektrických součástek

svk-thumbnail-pdf
Sanitární, vytápěcí a klimatizační technika

Informace a tipy k následujícím použitím

 • Kontrola podlahového topení a průběhu trubek
 • Lokalizace topných trubek a netěsností
 • Kontrola topných těles
 • Kontrola klimatizací

montáž-oken-thumbnail-pdf
Montáž oken

Informace a tipy k následujícím použitím

 • Vyhledávání vadné izolace a tepelných mostů
 • Zjišťování pronikající vody a netěsných míst

stavba-interiérů-thumbnail-pdf
Stavba interiérů

Informace a tipy k následujícím použitím

 • Suché stavby
 • Malířské a štukatérské práce
 • Renovace a opravy
 • Trh s nemovitostmi

automobily-thumbnail-pdf
Automobily

Informace a tipy k následujícím použitím

 • Kontrola vyhřívání čelního a zadního skla
 • Kontrola vyhřívání sedadel a venkovních zrcátek
 • Kontrola klimatizace
 • Kontrola pojistkové skříňky v autě
 • Kontrola motorového prostoru
 • Kontrola výfukového systému
 • Kontrola chladicího okruhu

Download GTC Transfer Software

(v1.5.0.0) - Windows 7, 8, 10

Aplikace Bosch Thermal
Stáhnout aplikaci Bosch Thermal
Vyhledej nejbližšího prodejce Bosch Professional

PSČ, město nebo ulice
Servisní linka

Při dotazech na servis oprav a na objednávky náhradních dílů.

Po – Pá: 8.00 – 17.00

Aplikační poradenství

Při dotazech na naše produkty a aplikace.

Po - Pá: 8:30 – 16:30

FAQ

Zde dostaneš odpovědi na nejčastěji kladené otázky k našim službám.