GIS 1000 C Professional

Præcis måling og enkel dokumentation af temperaturer og luftfugtighed


Skabt til anvendelse inden for håndværk og industri. Takket være det integrerede kamera vises måleværdier direkte i det tilhørende billede. Desuden kan værdierne overføres til en smartphone, tablet eller stationær pc.

Forhandlersøgning

Produktvideo

Indeklimadetektorens funktioner kort forklaret

Kontrol af sikringer

Identifikation og dokumentation af temperatururegelmæssigheder ved sikringer. Opdag problemer i tide, og undgå derved svigt.

Oversigt over fordele og funktioner

Med indeklimadetektoren GIS 1000 C Professional måler du overfladetemperaturer mellem -40 °C og +1000 °C – enkelt og kontaktfrit.

 • Integreret kamera til umiddelbar dokumentation af måleværdier på et billede
 • Let overførsel - via Bluetooth® kan måleværdier overføres lige på stedet til en smartphone og så sendes pr. mail
 • Hurtigt akklimatiserende sensor for nøjagtige målinger af rumtemperatur og relativ luftfugtighed
 • Enkel brugerflade med intuitiv betjening
 • Dual power source: Mulighed for drift med både 10,8 V-LI-batteri og med almindelige alkaline batterier
 • Kraftig LED for bedre kameraoptagelser under vanskelige lysforhold

Oversigt over tekniske data

Med indeklimadetektoren Bosch GIS 1000 C Professional måler du temperaturer mellem -40 °C og +1000 °C – enkelt og kontaktfrit

Betjeningsvejledning (PDF, 38 MB)

Måleområde -40 °C … +1000 °C
Målenøjagtighed IR ±1,0 °C
Optik (forhold
måleafstand - målepunkt)
50:1
Opløsning 0,1 °C
Målenøjagtighed relativ
luftfugtighed
± 2 %
Laserdiode Laserklasse 2, 635nm
Strømforsyning og
driftstid
10,8 V LI (5h) /
4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)
Billedhukommelse (antal billeder) > 200
Hukommelsestype Intern hukommelse
Filformat JPEG

Køb GIS 1000 C Professional

Bestil GIS 1000 C Professional, og lad dig overbevise af dens mange anvendelsesområder.

Händlersuche Køb online

FAQ GIS 1000 C Professional

Der måles altid en cirkelrund flade, som befinder sig inden for de to laserpunkter. Den gennemsnitlige temperatur inden for denne flade vises som måleværdi på displayet. Ud over overfladetemperaturen kan apparatet bestemme den relative luftfugtighed og omgivelsestemperaturen.

Jo kortere afstand til måleobjektet, desto mere præcis måling. Ved større afstand kan måleresultaterne blive mere upræcise, f.eks. på grund af en høj luftfugtighed, der kan påvirke resultatet.

For at opnå det bedst mulige resultat, skal du på apparatet indstille det materiale, der skal måles (emissionsgrad). De hyppigt anvendte materialer er allerede forindstillet i GIS 1000 C Professional. Det er imidlertid også muligt at indtaste brugerdefinerede værdier.

Ved vanskelige måleforhold (f.eks. måling inden for et ventilationsanlæg) kan man også tilslutte en ekstern måleføler. Apparatet har en type K tilslutning. Så snart en føler er tilsluttet, registreres den af apparatet, og følerens værdi vises på displayet.

Den lille sensor mellem udløser og infrarød måleåbning måler den relative luftfugtighed samt omgivelsestemperaturen præcist. De målte værdier kan benyttes til forskellige applikationer:

 • Kuldebrotilstand: Her sammenlignes den målte overfladetemperatur med omgivelsestemperaturen, så f.eks. mangelfulde isoleringer kan findes. Dette vises på farveskalaen og hjælper brugeren ved fortolkningen af resultaterne
 • Dugpunktstilstand: Med omgivelsestemperaturen og luftfugtigheden kan apparatet beregne dugpunktet. Nærmer den målte overfladetemperatur sig denne værdi, viser apparatet det på fortolkningsskalaen.

Målingen begynder, så snart man trykker på udløseren, og den slutter, når udløseren slippes.

Med et varmebilledkamera måles temperaturfordelingen over en større flade. Flere tusinde målepunkter sammensættes til et billede og giver herved et hurtigt overblik over kritiske steder. Det hjælper f.eks. ved hurtig problemidentifikation på flader, hvor temperaturforskelle skal bestemmes.

Ved punktmåling med GIS 1000 C Professional udføres en nøjagtig måling af overfladetemperaturen på et lille område. Desuden kan man (afhængigt af anvendelse og behov) også måle den relative luftfugtighed og omgivelsestemperaturen. GIS 1000 C Professional er således egnet til præcise og alsidige målinger. Den hjælper ved detaljeret analyse af små flader og punktuelle målinger.

Beskrivelse: Der er tale om forholdet mellem måleapparatets afstand til måleobjektet og måleområdets diameter.

Egenskaber: Jo nærmere brugeren med apparatet står på måleobjektet, desto mindre er måleområdet, og desto mere præcis bliver målingen.

Ved større afstand til måleobjektet forstørres også det målte område (kegleformet måleprincip), dvs. at den viste temperatur beregnes ud fra en større flade.

Bemærk: For at få præcise måleværdier bør måleobjektet være mindst dobbelt så stort som de to laserpunkters afstand.

faq

Ja, hver version indeholder et sådant certifikat i driftsvejledningen, som bekræfter, at apparatet arbejder inden for betjeningsvejledningens specifikationer.

Ja, apparatet kan vedligeholdes og efterjusteres i servicecenteret, så det igen kan bruges inden for de fastsatte specifikationer. Brugeren får et kalibreringscertifikat som dokumentation. For at få oplyst om denne service også er tilgængelig i dit område, bedes du kontakte dit lokale Bosch servicecenter.

Ja, brugeren kan kontakte sit servicecenter og bede om at få udført en kalibrering. Brugeren får et kalibreringscertifikat som dokumentation. For at få oplyst om denne service også er tilgængelig i dit område, bedes du kontakte dit lokale Bosch servicecenter.

Measuring Master-app'en kan downloades fra Apple App Store og Google Play Store.

App'en fås kun til Android- og iOS-tablets og smartphones. Andre operativsystemer understøttes ikke. Understøttede Android-enheder: Smartphones og tablets med Bluetooth® og Android 4.3 eller højere. Understøttede iOS-enheder: iPhone (fra 4S), iPad (fra 3. gen.), iPad Air (fra 1. gen.), iPad mini (fra 1. gen.).

Projekterne gemmes på den smartphone/tablet, hvor de er oprettet, og kan ikke overføres til andre enheder.

Ja, dine data bevares ved softwareopdateringer.

De gemte data bevares som udgangspunkt altid. For at være helt sikker bør du før opdatering gemme dine projekter på din bærbare computer/pc ved at »dele« og sende dem videre til din e-mail-adresse som PDF eller Excel-fil.

I »Indstillinger« → »Sprog« kan du se, på hvilke sprog app'en findes.

export icon Eksporter

settings iconIndstillinger

bluetooth icon Oprettelse af Bluetooth® forbindelse

Sørg først for, at Bluetooth® er aktiveret på måleinstrument og din smartphone/tablet, og at enhederne er inden for rækkevidde af hinanden. Derefter kan du i app'en under bluetooth icon oprette en Bluetooth®-forbindelse mellem måleinstrumentet og din smartphone/tablet. Bemærk, at forbindelsen altid skal oprettes via app'en og ikke i din smartphones/tablets indstillingsmenu.

Hvis du vil overføre målte værdier fra din GLM til din computer, anbefaler vi, at du anvender vores GLM Transfer-software, som du kan downloade gratis. GIS'ens billeder kan overføres til pc'en via USB.

Nej. Du kan kun benytte et måleinstrument ad gangen. Kontrollér forinden, om du har aktiveret Bluetooth® på både GLM/GIS og smartphone/tablet, og om enhederne befinder sig inden for rækkevidde af hinanden. Alternativt kan du åbne valget via bluetooth icon.

Afhængigt af de konkrete forhold (forhindringer, solindstråling etc.) er det muligt at oprette forbindelse mellem din smartphone/tablet og måleinstrumentet inden for en afstand af ca. 10 meter.

Hvis enheden allerede er forbundet med app'en, genkendes den automatisk ved ny sammenkobling, såfremt app'en er åbnet på smartphone/tablet, Bluetooth® er aktiveret på begge enheder, og enhederne er inden for rækkevidde af hinanden.

a. Målinger med GIS 1000 C Professional (fås ikke i alle lande)

Hvis der er en eksisterende forbindelse mellem din smartphone/tablet og GIS 1000 C Professional, kan målte værdier tilføjes direkte efter indstilling af målepunktet ved at måle med GIS 1000 C Professional og/eller ved at vælge en målt værdi fra galleriet på enheden. Hvis der ikke er valgt et målepunkt, vises der et vindue, hvor du kan vælge, hvordan du vil bruge måleværdierne. Alternativt kan dette gøres ved at trykke på og holde målepunktet og derefter vælge »Rediger«. I begge tilfælde blinker målepunkterne, hvis en måling kan tilføjes direkte.

Under messpunkt icon kan du tilføje et nyt målepunkt til dit foto.

Under notizen icon kan du tilføje eller hente noter til din fil.

Under rueckgaengig icon kan du annullere handlinger.

Under wiederherstellen icon kan du gendanne annullerede handlinger.

Under loeschen icon kan du slette enkelte objekter.

Målte værdier lagres i tilsvarende målepunkter, der er blevet fastsat. Hvis du har knyttet de målte værdier til et målepunkt, kan du hente detaljer med fingerberøring på målepunktet.

Ja, du har mulighed for at overføre målte værdier til app'en efterfølgende. For at gøre dette skal du fastsætte eller vælge et målepunkt i app'en og derefter gå til galleriet i GIS 1000 C Professional. Her vælger du den ønskede opmåling og overfører den til det valgte målepunkt ved at bruge knappen "Gem" på GIS 1000 C Professional.

Den målte overfladetemperatur vises på billedet uanset den valgte tilstand. For at gøre dette skal parameteren »Vis temperaturlabels på tegningen« være aktiveret i indstillingerne.

Måletilstanden kan ændres direkte på GIS 1000 C Professional. Afhængigt af den valgte tilstand overføres de tilsvarende målte værdier til app'en.

 • Umgebungstemperatur icon Omgivende temperatur
 • Oberflächentemperatur icon Overfladetemperatur
 • relative Luftfeuchtigkeit icon relativ luftfugtighed
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon Gennemsnitlig overfladetemperatur
 • Temperaturunterschied von Oberflächen- zu Raumtemperatur an icon Temperaturforskel mellem overflade- og rumtemperatur (kuldebro)
 • gewählter Emissionsgrad für diese Oberfläche icon Valgt emissionsgrad for denne overflade
 • Taupunkttemperatur icon Dugpunktstemperatur
 • Differenz der Oberflächentemperatur zur Temperatur des Taupunkts icon Forskel mellem overfladetemperatur og dugpunktstemperatur

Ved at trykke på og holde målepunktet får du mulighed for at redigere (»Rediger« – målepunkt blinker), flytte (»Flyt« – målepunktet ryster) eller slette (»Slet«) dine målepunkter.

b. Floor plan - målte værdier

Funktionen »Detaljerede planer« er egnet til oprettelse af detaljerede grundplaner. Desuden giver funktionen Vægvisning mulighed for at tilpasse vægge individuelt. Vinkler, døre, vinduer og stikkontakter kan indsættes og ændres i målene. Her er det også muligt at tilføje tekster og audio-noter. Denne funktion er især nyttig for arkitekter, byggeingeniører, ejendomsmæglere, el-ingeniører m.fl.

Funktionen »Lynskitse« gør det muligt at oprette en grundplansskitse med 90°-vinkler. En lynskitse kan konverteres til en detaljeret plan. Efter konverteringen er din »lynskitse« slettet. Denne funktion er især nyttig for alle, der ønsker et hurtigt indtryk af grundplanen, f.eks. fliselæggere, indretningsarkitekter m.fl.

Når der er oprettet forbindelse til din GLM fra en smartphone/tablet, overføres de målte værdier automatisk i realtid. Ved at klikke på et objektet (væg eller målelinje) kan der til dette objekt enten knyttes målte realtidsværdier ved måling med GLM eller lagrede målte værdier fra listen over målte værdier.

Du kan få vist og anvende de målte værdier ved at vælge et element og skubbe talfeltet til manuel indtastning opad, mens du er i indtastningstilstand.

Der gemmes maks. 50 målte værdier for forskellige projekter.

c. Floor plan - tegneareal og vinkel

Under kommer du til valgtilstanden. Her kan du flytte elementer og ændre deres egenskaber ved at trække og slippe.

I tegnetilstand kan du tegne linjer, firkanter og polygoner (mangekanter).

Under kan du indsætte gennembrydninger i planen.

Under kan du tilføje målelinjer til plantegningen.

Noter, fotos og opgaver kan du indsætte under .

Under kommer du til oversigten.

Eksisterende plantegninger kan importeres som billede under funktionen .

Under kan du annullere handlinger.

Under kan du gendanne annullerede handlinger.

Under kan du slette enkelte objekter.

Ved at klikke på en væg i valgtilstand kommer du til »Vægvisning«. Under settings iconkan du så vælge det pågældende element.

Under settings icon → Decimaler kan du indstille antallet af decimaler. App'en afrunder værdierne fra din GLM i overensstemmelse hermed.

Ja. App'en gør dette for at bevare layoutet. Hvis layoutet og målte værdier konflikter, vises den målte værdi i parentes og med blå skrift. Værdier, der vises med sort skrift, er beregnet af programmet. Ved hjælp af Lock-funktionen (låsesymbol) kan du desuden spærre vægge, så disse ikke automatisk tilpasses.

Vælg valgtilstanden auswahlmodus icon for at forskyde enkelte objekter.

Nej. I øjeblikket er det kun muligt at flytte / slette enkelte objekter. Denne funktion vil blive understøttet med en af de kommende opdateringer.

Vælg visningstilstanden, og berør midten af en væg for at trække denne til den ønskede placering.

Nej. Efterfølgende er det kun muligt at ændre vægtykkelsen separat for enkelte vægge.

Vælg auswahlmodus icon i tegnetilstand. Berør en væg, vælg »Vægvisning« og derefter »Vælg side 1« (Inderside) / »Vælg side 2« (Yderside).

Nej. Vægtykkelsen kan i forskellige projekter tilpasses med settings icon. Du kan tilpasse enkelte vægge individuelt inden for rammerne af et projekt ved at vælge den pågældende væg.

I tegnetilstand understøtter app'en den gængse målestok 1:50.

P.t. understøttes de gængse billedformater (JPEG, BMP, GIF, PNG).

Klik på symbolet winkel iconog derefter på Winkel for at få vist alle vinkler.

Under settings icon → »Vinkel ved 90° / 45°« kan du aktivere/deaktivere fiksering af vinkler.

Den værdi, du har angivet, vises på plantegningen i blå parentes. For ikke at ændre rummets layout foretages ikke nogen tilpasning af vinklen. Alternativt kan du ændre vinklerne på plantegningen manuelt (ved at trække og slippe).

Plantegningerne gemmes automatisk.

For at eksportere skal du vælge Projekt → Kundedata og derefter berøre Eksporter.

Du kan sende dine plantegninger i PDF-format pr. e-mail.

Målestoksforholdet tilpasses dynamisk til papirstørrelsen DIN A4.