GENANVENDELSE


Af hensyn til miljøet – ud over produktets levetid

Oplysninger om returnering af udtjente el-værktøjer

Hos Bosch har vi ikke kun et ønske om, at vores gamle el-værktøjer og batterier genanvendes eller bortskaffes under ordnede forhold – vi har også en forpligtelse til det ifølge loven. Loven om elektrisk og elektronisk udstyr indeholder krav om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)


1. Bortskaffelse af udtjente maskiner

Kasserede elektroniske og elektriske maskiner (udtjente maskiner) må ikke komme i det usorterede husholdningsaffald. Derfor er de forsynes med et symbol med en affaldsspand med et kryds over. Ejere af udtjente maskiner skal aflevere dem til særlige indsamlings- og returneringssteder. Se mere her: Sorter batterier og elektronik rigtigt


2. Batterier

Gamle batterier, der ikke er integreret i en udtjent maskine, skal bortskaffes separat. Dette gælder ikke, hvis du afleverer din udtjente maskine på en genbrugsstation, hvor den adskilles.

Vi hos Robert Bosch Power Tools A/S er en del af det godkendte, producentbaserede indsamlings system, El retur. Du kan finde yderligere oplysninger på Farvel Batteri.


3. Mulighed for returnering af udtjente maskiner

Du kan aflevere din udtjente maskine på en kommunal genbrugsstation eller via den kommunale indsamlings ordning. Se mere på din kommunes hjemmeside.

Vi får afhentet vores udtjente el-værktøjer på genbrugsstationen, så de bortskaffes miljømæssigt korrekt. I den forbindelse genbruges så mange materialer som muligt, så miljøet ikke lider unødig skade.

Vi tager også udtjente maskiner tilbage, uanset hvor de er købt. Vi er også medlem af den kollektive indsamlings ordning El retur, er står for indsamling i nærområdet. Du kan finde yderligere oplysninger her Elskrot skal på genbrugspladsen.


4. Henvisninger vedrørende databeskyttelse

Udtjente maskiner kan afhængigt af type indeholde personoplysninger. Bemærk! Som bruger er du selv ansvarlig for at slette data på din udtjente maskine!


5. Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger om indsamling og genanvendelse her:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)EØS-relevant tekst (elretur.dk)

Miljøbeskyttelsesloven (retsinformation.dk)

Service-hotline

Benyt vores hotline til spørgsmål om dit produkt.

Vi oplever i øjeblikket meget stor travlhed, hvilket kan resultere i længere behandlingstid end normalt.

Vi takker for din tålmodighed.

Mandag – Fredag:

kl. 08:00 – 16:00

Din Forhandlersøgning

Angiv dit postnummer, by eller gade, og find hurtigt din nærmeste Bosch forhandler.

Postnummer, by eller vej