Για φρέζες, πλάνες και ξύστρες

Οδηγός αντιγραφικού

Για φρέζες χειρός

Ο Οδηγός αντιγραφικού για φρέζες κινείται κατά μήκος του αντιγραφικού μεταφέροντας τα σχήματα στο επεξεργαζόμενο κομμάτι

  • Απαραίτητο κατά την εργασία με αντιγραφικό, με παξιμάδι ταχυσύσφιγξης μπαγιονέτας για γρήγορη αλλαγή χωρίς εργαλείο
  • Η απόσταση οδηγού-φρεζοτρύπανου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη δημιουργία αντιγράφου για χρήση με οδηγό αντιγραφικού
Επιλέξτε την προδιαγραφή σας

Διάμετρος mm 7 options

Επιλέξτε μέγεθος πακέτου 1 τεμ.

Συμβατό με 7 options

Επισκόπηση παραλλαγών (7)
από  17,45 EUR Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Οδηγός αντιγραφικού
από  17,45 EUR Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κινείται κατά μήκος του αντιγραφικού, με παξιμάδι ταχυσύσφιγξης

Ο Οδηγός αντιγραφικού για φρέζες κινείται κατά μήκος του αντιγραφικού μεταφέροντας τα σχήματα στο επεξεργαζόμενο κομμάτι

  • Η απόσταση οδηγού-φρεζοτρύπανου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη δημιουργία αντιγράφου για χρήση με οδηγό αντιγραφικού
  • Η απόσταση υπολογίζεται με τον εξής τύπο: διάμετρος οδηγού αντιγραφικού (K) – διάμετρος φρεζοτρύπανου (F))/2

Επισκόπηση παραλλαγής

Διαθέσιμες παραλλαγές προϊόντος: 7

Αριθμός παραγγελίας Συμβατότητα με εργαλεία Διάμετρος mm Περιεχόμενα συσκευασίας Τιμή
2 608 000 471 GKF 600, GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 900, GOF 900 ACE, GOF 900 CE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, POF 800, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300 ACE 16,00 1 τεμ. 28,70 EUR Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο
2 609 200 138 GKF 600, GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 130, GOF 900, GOF 900 ACE, GOF 900 CE, GOF 1250 CE, GOF 1250 LCE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, POF 800, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300 ACE, POF 1400 ACE 13,00 1 τεμ. 18,85 EUR Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο
2 609 200 139 GKF 600, GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 130, GOF 900, GOF 900 ACE, GOF 900 CE, GOF 1250 CE, GOF 1250 LCE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, POF 800, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300 ACE, POF 1400 ACE 17,00 1 τεμ. 17,45 EUR Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο
2 609 200 140 GKF 600, GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 130, GOF 900, GOF 900 ACE, GOF 900 CE, GOF 1250 CE, GOF 1250 LCE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, POF 800, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300 ACE, POF 1400 ACE 24,00 1 τεμ. 26,00 EUR Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο
2 609 200 141 GKF 600, GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 130, GOF 900, GOF 900 ACE, GOF 900 CE, GOF 1250 CE, GOF 1250 LCE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, POF 800, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300 ACE 27,00 1 τεμ. 25,60 EUR Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο
2 609 200 142 GKF 600, GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 130, GOF 900, GOF 900 ACE, GOF 900 CE, GOF 1250 CE, GOF 1250 LCE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, POF 800, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300 ACE, POF 1400 ACE 30,00 1 τεμ. 27,10 EUR Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο
2 609 200 312 GKF 600, GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 900, GOF 900 ACE, GOF 900 CE, GOF 1250 CE, GOF 1250 LCE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, POF 800, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300 ACE 40,00 1 τεμ. 36,60 EUR Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο

από προϊόντα

Βρες έναν αντιπρόσωπο της Bosch Professional στην περιοχή σου