Τεχνική μέτρησης

Τα όργανα μέτρησης της Bosch προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια και απλό χειρισμό. Χάρη στη στιβαρότητά τους εξασφαλίζουν τα ψηφιακά όργανα μέτρησης επίσης και στις καθημερινές εργασίες του εργοταξίου ακριβή αποτελέσματα – τόσο κατά τη χωροστάθμηση, τη μέτρηση αποστάσεων, γωνιών και κλίσεων ή κατά τον εντοπισμό διαφόρων υλικών.

Κάμερες επιθεώρησης μπαταρίας

GIC 120 C

Ανιχνευτές

Wallscanner D-tect 120

Τεχνική μέτρησης

GTC 400 C

Τεχνική μέτρησης

GCL 2-50 CG

Γραμμικά λέιζερ

GLL 3-80 C

Γραμμικά λέιζερ

GLL 3-80 CG

Τεχνική μέτρησης

GCL 2-50 C

Τεχνική μέτρησης

GIS 1000 C