Τεχνική μέτρησης

Τα όργανα μέτρησης της Bosch προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια και απλό χειρισμό. Χάρη στη στιβαρότητά τους εξασφαλίζουν τα ψηφιακά όργανα μέτρησης επίσης και στις καθημερινές εργασίες του εργοταξίου ακριβή αποτελέσματα – τόσο κατά τη χωροστάθμηση, τη μέτρηση αποστάσεων, γωνιών και κλίσεων ή κατά τον εντοπισμό διαφόρων υλικών.

Θερμική κάμερα

GTC 400 C

Θερμικός ανιχνευτής

GIS 1000 C

Γραμμικό λέιζερ

GLL 3-80 C

Κάμερα επιθεώρησης μπαταρίας

GIC 120 C

Συνδυασμένο λέιζερ

GCL 2-50 C

Συνδυασμένο λέιζερ

GCL 2-50 CG

Ανιχνευτής

Wallscanner D-tect 120

Γραμμικό λέιζερ

GLL 3-80 CG