Informacje o serwisie

Przegląd wszystkich informacji o serwisie

Informacje do pobrania:

Tabela środków smarnych

Tutaj możesz pobrać kartę charakterystyki danego smaru.

Warunki gwarancji

Tutaj możesz pobrać pełną wersję warunków gwarancji.

Zlecenie naprawy – formularz

Tutaj możesz pobrać formularz do wypełnienia.

Ogólne warunki serwisu

Tutaj możesz pobrać warunki przeprowadzania napraw serwisu

Ogólne warunki sprzedaży

Tutaj możesz pobrać warunki sprzedaży i dostaw serwisu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Tutaj możesz pobrać formularz zgłoszenia zwrotu towaru lub rezygnacji z naprawy

Tabela opłat

Tutaj możesz pobrać cennik usług serwisu