PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTRONARZĘDZI I NARZĘDZI POMIAROWYCH

Produkty firmy Robert Bosch Power Tools GmbH są rozwijane i produkowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami techniki. Parametry techniczne i funkcje naszych produktów są regularnie kontrolowane na etapie rozwoju i produkcji seryjnej z zastosowaniem metod statystycznych. . Możemy dzięki temu zapewnić, że produkty w jak najlepszym stopniu spełniają nasze normy jakościowe oraz oczekiwania użytkowników.

Rzeczywista wydajność elektronarzędzia może różnić się w zależności od urządzenia i jest to zjawisko normalne. Znaczący wpływ na to mają warunki otoczenia oraz konkretne zastosowanie elektronarzędzia. Odpowiednie informacje techniczne, zamieszczone np. na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi, odnoszą się do wartości średnich i dotyczą produktów oraz osprzętu w stanie nowym. Poniżej przedstawiamy przykładowe zestawienie najważniejszych czynników mających wpływ na rzeczywistą wydajność elektronarzędzia w odniesieniu do jego zastosowania i warunków otoczenia.

TYPOWE IKONY I WARTOŚCI
mogą się różnić w zależności od modelu

Moc

Moc nominalna produktów sieciowych jest mierzona zgodnie z normą IEC 62841-1.
Moc porównywalna produktów bezprzewodowych (zasilanych akumulatorem) informuje o wydajności w porównaniu z podobnymi produktami sieciowymi. Moc porównywalna zależy od pojemności, typu, stanu naładowania, temperatury i kondycji/wieku akumulatora.

Prędkość

Prędkość obrotowa naszych elektronarzędzi jest podawana jako wartość maksymalna bez obciążenia, której nie należy przekraczać, aby uniknąć problemów przy zastosowaniu nieodpowiedniego osprzętu. Parametr ten zależy od wielu czynników, takich jak …

 • Wybrany bieg
 • stan elektronarzędzia, np. dotarcie i temperatura, które mają wpływ na wydajność akumulatora oraz lepkość smaru stosowanego w urządzeniu
 • nominalne napięcie i natężenie prądu, stan naładowania akumulatora
 • obciążenie spowodowane wymiarami i masą własną osprzętu

Średnica wkrętów

Wydajność wkręcania naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …

 • zastosowanie, które zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), wymiarów wkrętów itp.
 • typ, jakość i stan końcówek wkręcających (pasujące do zastosowania) i wkrętów (gwint pełny/niepełny, typ łba, powłoka, jakość itp.)
 • prędkość obrotowa (należy wybrać 1. bieg, który zapewnia wyższy miękki moment obrotowy)
 • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora
 • techniki pracy i prędkości pracy, np. siła wywierana przez użytkownika
Moment obrotowy

Moment obrotowy (miękki, twardy, maks.) naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak ...

 • ustawiony bieg
 • typ i stan osprzętu (np. twardość, luz pomiędzy elektronarzędziem i końcówką wkręcającą)
 • zużycie elektronarzędzia
 • techniki pracy użytkownika, np. siła wywierana w celu utrzymania / ustalenia pozycji elektronarzędzia i zamocowania obrabianego elementu / obrabianych elementów
 • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora
 • temperatura akumulatora i elektronarzędzia

Moment dokręcania naszych wkrętarek udarowych i kluczy udarowych zależy od wielu czynników, takich jak …

 • typ i stan osprzętu (np. twardość, luz pomiędzy elektronarzędziem i końcówką wkręcającą)
 • rozmiar, typ, długość itp. śruby
 • zużycie elektronarzędzia
 • techniki pracy użytkownika, np. siła wywierana w celu utrzymania / ustalenia pozycji elektronarzędzia i zamocowania obrabianego elementu / obrabianych elementów
 • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora
 • temperatura akumulatora i elektronarzędzia
 • ustawienie prędkości

Moment zrywający naszych wkrętarek udarowych i kluczy udarowych zależy od wielu czynników, takich jak …

 • typ i stan osprzętu (np. twardość, luz pomiędzy elektronarzędziem i końcówką wkręcającą)
 • rozmiar, typ, długość itp. śruby
 • zużycie elektronarzędzia
 • techniki pracy użytkownika, np. siła wywierana w celu utrzymania / ustalenia pozycji elektronarzędzia i zamocowania obrabianego elementu / obrabianych elementów
 • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora
 • temperatura akumulatora i elektronarzędzia
 • ustawienie prędkości
 • rdza, farba itp. na śrubie/nakrętce
Wymiar

Długość naszych wiertarko-wkrętarek jest mierzona przy otwartym uchwycie narzędziowym.

Wydajność

Wydajność piłowania, wiercenia, frezowania, cięcia i oświetlenia naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …
typ, jakość i stan osprzętu (wybór odpowiedniego brzeszczotu, frezu,…)

 • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), wymiarów osprzętu, głębokości cięcia itp.
 • dobre zamocowanie obrabianego elementu / urządzenia – np. brak drgań podczas pracy wyrzynarką
 • smarowanie konieczne przy niektórych zastosowaniach
 • techniki pracy, np. siła wywierana przez użytkownika lub kierunek włókien w drewnie względem kierunku cięcia
 • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora
Czas ładowania

Czas ładowania naszych akumulatorów zależy od wielu czynników, takich jak ...

 • stan naładowania akumulatora przed rozpoczęciem ładowania
 • temperatura otoczenia i temperatura akumulatora
 • kondycja akumulatora

Akumulatory Li-ion starzeją się w miarę eksploatacji, co powoduje pogorszenie ich kondycji (spadek pojemności użytkowej akumulatora)
Stopień starzenia zależy od historii użytkowania akumulatora, np. liczby cykli ładowania, trybu ładowania (szybkie/wolne ładowanie), rezerwy energii (rozładowywanie akumulatora „do zera” może z czasem spowodować trwałe obniżenie pojemności akumulatora) oraz zapotrzebowania na moc danego zastosowania.

Liczba udarów

Liczba udarów (np. udary na minutę) naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …

 • stan elektronarzędzia, np. dotarcie i temperatura, które mają wpływ na wydajność akumulatora oraz lepkość smaru stosowanego w urządzeniu
 • nominalne napięcie i natężenie prądu, stan naładowania akumulatora
 • obciążenie spowodowane wymiarami i masą własną osprzętu
Energia udaru

Energia udaru naszych elektronarzędzi jest mierzona zgodnie z procedurą EPTA 05:2016 i zależy od wielu czynników, takich jak …

 • rozmiar wiertła (duże młoty pracują wydajniej z dużymi wiertłami, a małe z małymi wiertłami).
 • siła wywierana przez użytkownika (młoty: brak siły wywieranej przez użytkownika jest korzystny dla postępu pracy; wiertarki udarowe: dodatkowa siła wywierana przez użytkownika zapewnia szybszy postęp pracy)
 • stan elektronarzędzia i akumulatora (np. temperatura)
 • ciśnienie atmosferyczne i temperatura otoczenia
Czas pracy akumulatora

Czas pracy akumulatora naszych elektronarzędzi bezprzewodowych zależy od wielu czynników, takich jak:

 • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od
  • właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wysokości i gęstości trawy, gęstości drewna, …)
  • wymiary obrabianego elementu (np. pojemność opon, średnica i długość wkrętów, …)
  • techniki pracy i prędkość pracy (np. siła wywierana przez użytkownika lub prędkość poruszania się i nakładanie się pasów podczas koszenia trawnika lub cięcia żywopłotu) (najdłuższy czas pracy uzyskuje się zazwyczaj w warunkach bez obciążenia).
 • temperatura otoczenia – optymalną wydajność akumulator można osiągnąć przy temperaturze od 15 do 25°C. Przy niższych temperaturach czas pracy oraz wydajność akumulatora ulega skróceniu.
 • kondycja akumulatora

Akumulatory Li-ion starzeją się w miarę eksploatacji, co powoduje pogorszenie ich kondycji (spadek pojemności użytkowej akumulatora)
Stopień starzenia zależy od historii użytkowania akumulatora, np. liczby cykli ładowania, trybu ładowania (szybkie/wolne ładowanie), rezerwy energii (rozładowywanie akumulatora „do zera” może z czasem spowodować trwałe obniżenie pojemności akumulatora) oraz zapotrzebowania na moc danego zastosowania.

OCHRONA PRZED PYŁEM I WILGOCIĄ

Ochrona IP jest testowana zgodnie ze standardową procedurą, np. IEC 62841.
Podany stopień ochrony IP oznacza stopień ochrony zapewniany przez obudowę. Jednak w przypadku uszkodzenia lub zużycia obudowy elektronarzędzia stopień ochrony może być niższy.

Wydajność ssania

Objętość przepływu, podciśnienie i prędkość przepływu powietrza zależą od stanu filtra, uszczelek i węża. Wartości te może obniżyć w szczególności zanieczyszczenie.

Natężenie prądu ładowania

Rzeczywisty prąd ładowania zależy od typu akumulatora. Może on zmieniać się w zależności od temperatury akumulatora i ładowarki, a także w zależności od temperatury otoczenia.

Temperatura powietrza opalarek

Temperatura zależy od pojemności, typu, stanu naładowania, temperatury i kondycji/wieku akumulatora. Mierzy się ją przy temperaturze otoczenia 20 – 25°C.

Waga

Waga narzędzi akumulatorowych jest mierzona bez akumulatora, o ile nie podano inaczej.
Mierzy się ją zgodnie z normą IEC62841-1, 5.17 i 5.17 lub procedurą EPTA 01:2014.
Waga elektronarzędzia może się w niewielkim zakresie różnić w zależności od zwykłej tolerancji części

Pojemność akumulatora

Użytkowa pojemność akumulatora zależy od profilu obciążenia dla danego zastosowania.
Akumulatory Li-ion starzeją się w miarę eksploatacji, co powoduje spadek pojemności użytkowej akumulatora (pogorszenie ich kondycji).
Stopień starzenia zależy od historii użytkowania akumulatora, np. liczby cykli ładowania, trybu ładowania (szybkie/wolne ładowanie), rezerwy energii (rozładowywanie akumulatora „do zera” może z czasem spowodować trwałe obniżenie pojemności akumulatora) oraz zapotrzebowania na moc danego zastosowania.

Drgania i hałas

Wartości emisji drgań i hałasu są oznaczane zgodnie ze standardową procedurą pomiarową, np. EN 62841‑2‑x.

Oznaczone wartości emisji drgań i hałasu odnoszą się do głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli jednak elektronarzędzie jest używane do innych zastosowań, przy innej prędkości, wraz z innym lub zużytym osprzętem, albo też elektronarzędzie nie jest we właściwy sposób konserwowane, emisja drgań i hałasu może się różnić od podanych wartości. Czynniki te mogą znacząco zwiększyć emisję drgań i hałasu w całym okresie eksploatacji

Funkcja elektronicznej detekcji kąta

Bezwzględna dokładność pomiarowa może się różnić ze względu na zróżnicowane warunki (np. odchylenie elektronarzędzia względem wkrętu z powodu oddziaływania
pomiędzy wiertarko-wkrętarką a końcówką wkręcającą i/lub adapterem; równość powierzchni odniesienia itp.)

DOKŁADNOŚĆ POMIARU

Dokładność pomiarowa naszych narzędzi pomiarowych zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Wahania temperatury, bardzo wysoka/niska temperatura otoczenia
 • Drgania, mgła, dym lub bezpośrednie nasłonecznienie
 • Materiał i wielkość, odbicie mierzonego obiektu
 • Ścieżka pomiaru
 • Głębokość obiektu
 • Materiał i wielkość obiektu
 • Materiał i właściwości podłoża.

Podane wartości zakładają normalne i korzystne warunki otoczenia.

Dodatkowo w przypadku dalmierzy należy uwzględnić odchylenie zależne od odległości w mm/m (dalsze informacje są podane w instrukcji obsługi danego urządzenia).
Dodatkowo w przypadku kamer termowizyjnych i termo-detektorów, na dokładność może mieć wpływ określona temperatura powierzchni (dalsze informacje są podane w instrukcji obsługi danego urządzenia.)

Odległość pomiarowa

Zasięg pomiaru naszych narzędzi pomiarowych zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Oświetlenie tła i odbicie celu

Przykładowo, ściana pomalowana na biało i słabe oświetlenie tła wpływają pozytywnie, natomiast ciemna ściana i jasne oświetlenie tła wpływają negatywnie.

 • Wielkość obiektów, materiał i stan, a także jednorodność i wilgotność podłoża

Przykładowo, jednorodne i suche podłoże wpływa pozytywnie na zasięg pomiaru, natomiast jednorodne, ale wilgotne podłoże wpływa negatywnie.

Zasięg i głębokość pracy

Zakres pomiaru naszych narzędzi pomiarowych zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Negatywny wpływ na obszar pracy mogą mieć niekorzystne warunki otoczenia
  (np. bezpośrednie nasłonecznienie).
Bluetooth

Możliwość korzystania oraz zasięg Bluetooth zależą od wielu czynników, takich jak:

 • W zależności od modelu i systemu operacyjnego nawiązanie połączenia z urządzeniami Bluetooth® Low Energy może nie być możliwe
 • Urządzenia Bluetooth® muszą obsługiwać profil SPP
 • Zasięg może być zmienny w zależności od warunków zewnętrznych, w tym także od używanego odbiornika.

Zasięg Bluetooth® może być znacznie mniejszy w pomieszczeniach zamkniętych oraz w przypadku konieczności pokonania metalowych barier (np. ściany, półki, walizki itp.), a stosowanie funkcji Bluetooth może także skutkować skróceniem czasu pracy.

Siła rozciągająca

Maksymalna siła rozciągająca obliczona podczas nitowania. Parametr ten zależy od wielu czynników, takich jak …

 • napięcie wejściowe
 • typ akumulatora
 • stan naładowania akumulatora
Średnica nitu

Średnicę nitu uzyskuje się w drodze pomiaru średnicy otworu końcówek. Parametr ten zależy od wielu czynników, takich jak …

 • techniki pomiarowe, np. używany sprzęt pomiarowy
Długość skoku

Parametr ten zależy od wielu czynników, takich jak …

 • techniki pomiarowe, np. używany sprzęt pomiarowy
INFORMACJA O PRODUKTACH

Pytania o elektronarzędzia, narzędzia pomiarowe i osprzęt Bosch Professional.

Pon. - Pt.: 8.30 – 16.30

*koszt połączenia wg taryfy lokalnej

Serwis elektronarzędzi

Pytania dotyczące napraw, serwisu oraz części zamiennych do elektronarzędzi.

Centralny Serwis Elektronarzędzi Bosch
Ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa

Pon. - Pt.: 8.30 – 16.30

*koszt połączenia wg taryfy lokalnej

Pytania i odpowiedzi
Tutaj uzyskasz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące naszych usług serwisowych.
Dowiedz się więcej

INFOLINIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Pytania dotyczące zakupów, płatności i zwrotów zamówionych produktów.

Pon. - Pt.: 8.30 – 16.30

*koszt połączenia wg taryfy lokalnej