CARACTERISTICI TEHNICE ALE SCULELOR ELECTRICE ŞI ALE APARATELOR DE MĂSURĂ

Produsele de la Robert Bosch Power Tools GmbH sunt dezvoltate şi produse în conformitate cu standarde de înaltă calitate şi în conformitate cu normele tehnologice general acceptate. Datele tehnice şi funcţiile produselor noastre sunt verificate regulat în timpul dezvoltării şi al producţiei în serie prin aplicarea unor metode statistice. Astfel, garantăm faptul că produsele îndeplinesc standardele noastre de calitate şi aşteptările utilizatorilor cât mai mult posibil.

Totuşi, este normal ca performanţa reală a unei scule să varieze de la un dispozitiv la altul. Aplicarea specifică a unei scule şi condiţiile de mediu au o influenţă semnificativă. Informaţiile tehnice respective, de exemplu, de pe ambalaj şi din manuale, se referă la valorile medii şi se aplică produselor şi accesoriilor acestora când sunt noi. Mai jos poţi găsi o prezentare generală cu titlu de exemplu a factorilor care influenţează cel mai mult performanţa reală a unei scule electrice în ceea ce priveşte aplicarea sa şi condiţiile de mediu.

PICTOGRAME ŞI VALORI OBIŞNUITEpot să difere în funcţie de model

Putere

Puterea nominală a produselor cu alimentare cu cablu este măsurată în conformitate cu IEC 62841-1.Puterea echivalentă a produselor fără cablu de alimentare (cu alimentare prin acumulator) indică performanţa în comparaţie cu produsele cu alimentare cu cablu similare. Puterea echivalentă depinde de capacitatea, tipul, starea de încărcare, temperatura şi starea de funcţionare/vârsta acumulatorului.

Turaţie

Viteza de rotaţie a sculelor noastre electrice este indicată ca valoare maximă în condiţii de mers în gol şi care nu este depăşită, pentru a se evita accidentele cu accesorii necorespunzătoare. Aceasta depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • Treapta selectată
 • starea sculei, cum ar fi starea sa de rodare şi temperatura sa, care influenţează performanţa acumulatorului şi vâscozitatea lubrifierii interne
 • tensiunea şi curentul electric de intrare, starea de încărcare a acumulatorului
 • sarcina care este indusă de dimensiunile şi masa accesoriului

Diam. şuruburi

Performanţa de înşurubare a sculelor noastre electrice depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • aplicaţia, care depinde şi de proprietăţile materiale ale piesei de prelucrat (de exemplu, duritatea şi densitatea), dimensiunile şuruburilor etc.
 • tipul, calitatea şi starea capetelor de şurubelniţă (adecvarea la aplicaţie) şi şuruburilor (filet complet/parţial, tipul capului, stratul de acoperire, calitatea etc.)
 • viteza de rotaţie (te rugăm să foloseşti prima treaptă de viteză pentru un cuplu moale mai ridicat)
 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare
 • tehnici de lucru, de exemplu, forţa care este aplicată de operator
Cuplul

Cuplul (înşurubare moale, dură, max.) sculelor noastre electrice depinde de câţiva factori care îl influenţează, cum ar fi, de exemplu ...

 • setarea treptei
 • tipul şi starea accesoriului (de exemplu, rigiditatea, jocul dintre sculă şi capul de şurubelniţă)
 • uzura sculei
 • tehnicile de lucru ale operatorului, cum ar fi forţa care este exercitată pentru a ţine/fixa scula şi fixarea piesei (pieselor) de prelucrat
 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare
 • temperatura acumulatorului şi sculei electrice

Cuplul de strângere al maşinilor noastre de găurit şi înşurubat cu impact depinde de câţiva factori care îl influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • tipul şi starea accesoriului (de exemplu, rigiditatea, jocul dintre sculă şi capul de şurubelniţă)
 • Dimensiunea, tipul, lungimea etc. şurubului
 • uzura sculei
 • tehnicile de lucru ale operatorului, cum ar fi forţa care este exercitată pentru a ţine/fixa scula şi fixarea piesei (pieselor) de prelucrat
 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare
 • temperatura acumulatorului şi sculei electrice
 • Setare turaţie

Cuplul de pornire al maşinilor noastre de găurit şi înşurubat cu impact depinde de câţiva factori care îl influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • tipul şi starea accesoriului (de exemplu, rigiditatea, jocul dintre sculă şi capul de şurubelniţă)
 • Dimensiunea, tipul, lungimea etc. şurubului
 • uzura sculei
 • tehnicile de lucru ale operatorului, cum ar fi forţa care este exercitată pentru a ţine/fixa scula şi fixarea piesei (pieselor) de prelucrat
 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare
 • temperatura acumulatorului şi sculei electrice
 • Setare turaţie
 • Rugina, vopseaua etc. de pe şurub/piuliţă
Dimensiune

Lungimea maşinilor noastre de găurit şi înşurubat este măsurată cu o mandrină deschisă.

Performanţă

Performanţa de tăiere cu ferăstrăul, găurire, frezare, tăiere şi iluminare a sculelor noastre electrice depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu …tipul, calitatea şi starea accesoriului (o selecţie de pânze, freze adecvate,…)

 • profilul sarcinii aplicate din exterior, care depinde şi de proprietăţile materiale ale piesei de prelucrat (de exemplu, duritatea şi densitatea), dimensiunile accesoriului, adâncimea de tăiere etc.
 • piesă de prelucrat/maşină bine fixată – de exemplu, lipsa vibraţiilor la lucrul cu ferăstrăul vertical
 • lubrifierea în cazul anumitor aplicaţii
 • tehnici de lucru, de exemplu, forţa care este aplicată de operator sau sensul de orientare a fibrelor de lemn în raport cu direcţia de tăiere
 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare
Durata de încărcare

Timpul de încărcare a acumulatorilor noştri depinde de câţiva factori care îl influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • starea de încărcare a acumulatorului înainte de începerea încărcării
 • temperatura ambiantă şi temperatura acumulatorului
 • starea de funcţionare a acumulatorului

Acumulatorii litiu-ion se învechesc pe parcursul duratei lor de exploatare, ceea ce determină o reducere a stării de funcţionare (scăderea capacităţii utilizabile a acumulatorului)Gradul de învechire depinde de istoricul de utilizare a acumulatorului, de exemplu numărul ciclurilor de încărcare, tipul de încărcare (rapid, lent), nivelurile de descărcare (dacă se află întotdeauna în starea „descărcat”, capacitatea acumulatorului se poate reduce în timp) şi nivelul de putere a aplicaţiei.

Număr percuţii

Viteza percuţiilor (de exemplu, bătăi pe minut) sculelor noastre electrice depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu …

 • starea sculei, cum ar fi starea sa de rodare şi temperatura sa, care influenţează performanţa acumulatorului şi vâscozitatea lubrifierii interne
 • tensiunea şi curentul electric de intrare, starea de încărcare a acumulatorului
 • sarcina care este indusă de dimensiunile şi masa accesoriului
Energie de percuţie

Energia de percuţie a sculelor noastre electrice este măsurată în conformitate cu procedura EPTA 05:2016 şi depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu …

 • dimensiunea burghiului (ciocanele mari sunt mai eficiente cu burghie mari, cele mici, cu burghie mici).
 • forţa care este aplicată de operator (ciocane: presiunea suplimentară exercitată de operator nu este benefică pentru avansul de lucru; maşini de înşurubat cu impact: presiunea suplimentară ajută la un avans de lucru mai rapid)
 • starea sculei şi acumulatorului (de exemplu, temperatura)
 • presiunea şi temperatura ambiante
Timp de funcţionare acumulator

Timpul de funcţionare a acumulatorului de la produsele noastre fără cablu de alimentare depinde de câţiva factori care îl influenţează, cum ar fi, de exemplu:

 • profilul sarcinii aplicate din exterior, care depinde de
  • proprietăţile materiale ale piesei de prelucrat (de exemplu, înălţimea şi densitatea ierbii, densitatea lemnului, …)
  • dimensiunile piesei de prelucrat (de exemplu, volumul pneurilor, diametrul şi lungimea şuruburilor, …)
  • tehnicile de lucru şi viteza de lucru (de exemplu, forţa aplicată de operator sau viteza de deplasare şi benzile care se suprapun în timpul tunderii gazonului sau a gardului viu) (cel mai îndelungat timp de funcţionare poate fi de obicei obţinut în condiţii de mers în gol.)
 • temperatură ambiantă – performanţa optimă a acumulatorului poate fi atinsă în intervalul 15-25 °C. La temperaturi joase, timpul de funcţionare disponibil şi energia unui acumulator sunt reduse.
 • starea de funcţionare a acumulatorului

Acumulatorii litiu-ion se învechesc pe parcursul duratei lor de exploatare, ceea ce determină o reducere a stării de funcţionare (scăderea capacităţii utilizabile a acumulatorului)Gradul de învechire depinde de istoricul de utilizare a acumulatorului, de exemplu numărul ciclurilor de încărcare, tipul de încărcare (rapid, lent), nivelurile de descărcare (dacă se află întotdeauna în starea „descărcat”, capacitatea acumulatorului se poate reduce în timp) şi nivelul de putere a aplicaţiei.

Rezistenţă la umiditate

Protecţia IP este testată în conformitate cu o procedură standardizată, de exemplu, IEC 62841.Indicele de protecţie IP declarat reprezintă gradul de protecţie asigurat de carcase. Cu toate acestea, în cazul în care carcasele sculelor electrice sunt deteriorate sau uzate, gradul de protecţie poate să difere.

Performanţă de aspirare

Fluxul volumic, presiunea de aspirare şi viteza aerului depind de starea filtrului, garniturilor de etanşare şi a furtunului. În special contaminarea poate reduce aceste valori.

Curent de încărcare

Curentul de încărcare real depinde de tipul acumulatorului. Acesta poate varia în funcţie de temperatura acumulatorului şi a încărcătorului, precum şi în funcţie de temperatura ambiantă.

Temperatura fluxului de aer a suflantelor cu aer cald

Temperatura depinde de capacitatea, tipul, starea de încărcare, temperatura şi starea de funcţionare/vârsta acumulatorului. Aceasta este măsurată la temperatura ambiantă de 20-25 °C.

Greutate

Greutatea sculelor noastre cu acumulator este măsurată fără acumulator dacă nu este specificat explicit. Aceasta este măsurată în conformitate cu IEC62841-1, 5.17 şi 5.17 sau procedura EPTA 01:2014.Greutatea sculei variază într-un interval mic, pe baza toleranţelor obişnuite ale piesei

Capacitate

Capacitatea utilizabilă a acumulatorului depinde de profilul sarcinii aplicaţiei.Acumulatorii litiu-ion se învechesc pe parcursul duratei lor de exploatare, ceea ce determină o scădere a capacităţii utilizabile a acumulatorului (reducerea stării de funcţionare a acumulatorului).Gradul de învechire depinde de istoricul de utilizare a acumulatorului, de exemplu numărul ciclurilor de încărcare, tipul de încărcare (rapid, lent), nivelurile de descărcare (dacă se află întotdeauna în starea „descărcat”, capacitatea acumulatorului se poate reduce în timp) şi nivelul de putere a aplicaţiei.

Vibraţii şi zgomot

Valorile pentru nivelul vibraţiilor şi emisia de zgomot sunt măsurate în conformitate cu o procedură de măsurare standardizată, de exemplu, EN 62841‑2‑x.

Valorile indicate pentru nivelul vibraţiilor şi emisia de zgomot se referă la aplicaţiile principale ale sculei electrice. Dacă însă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii, cu forţă de alimentare diferită, cu accesorii diferite sau uzate sau dacă nu este întreţinută corespunzător, valoarea pentru nivelul vibraţiilor şi emisiile de zgomot poate fi diferită. Aceste lucruri pot creşte semnificativ nivelul vibraţiilor şi emisiile de zgomot pe durata totală a perioadei de lucru

Detectare electronică a unghiului

Precizia de măsurare absolută poate varia în funcţie de diferite condiţii (de exemplu, alinierea necorespunzătoare a sculei cu şurubul în funcţie de interacţiuneadintre capul de şurubelniţă şi/sau adaptor; uniformitatea suprafeţei la care se face referire, etc.)

Precizie

Precizia de măsurare a aparatelor noastre de măsură depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi:

 • Fluctuaţii de temperatură, temperaturi ambiante foarte ridicate/scăzute
 • Vibraţii, ceaţă, fum sau lumina directă a soarelui
 • Materialul şi dimensiunea, comportamentul de reflexie a obiectelor măsurate
 • Calea de măsurare
 • Adâncimile obiectului
 • Materialul şi dimensiunea obiectelor
 • Materialul şi proprietăţile substratului.

Valorile specificate presupun condiţii ambiante de la normale la favorabile.

În plus, pentru telemetre, este preconizată o abatere dependentă de distanţă în mm/m (pentru mai multe detalii, consultă instrucţiunile de utilizare).În plus, pentru camerele cu termoviziune şi termodetectoare, precizia poate fi afectată la o anumită temperatură a suprafeţei (pentru mai multe detalii, consultă instrucţiunile de utilizare.)

Distanţă de măsurare

Distanţa de măsurare a aparatelor noastre de măsură depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi:

 • Iluminarea de fundal şi reflexivitatea ţintei

De exemplu, un perete vopsit în alb şi o iluminare slabă a fundalului au o influenţă pozitivă, în timp ce un perete întunecat şi o iluminare puternică a fundalului au o influenţă negativă.

 • Dimensiunea obiectelor, materialul şi starea, precum şi omogenitatea şi umiditatea substraturilor

De exemplu, un substrat omogen şi uscat are o influenţă pozitivă asupra distanţei de măsurare, în timp ce un substrat omogen şi umed are o influenţă negativă.

Domeniul şi adâncimea de lucru

Intervalul de măsurare al aparatelor noastre de măsură depinde de câţiva factori care îl influenţează, cum ar fi:

 • Zona de lucru poate fi afectată negativ de condiţiile de mediu nefavorabile(de exemplu, lumina directă a soarelui).
Bluetooth

Utilizarea/Raza de acţiune a funcţiei Bluetooth depinde de o serie de factori, cum ar fi:

 • În funcţie de model şi sistemul de operare, este posibil ca stabilirea unei conexiuni cu dispozitivele Bluetooth® Low Energy să nu fie realizabilă
 • Dispozitivele Bluetooth® trebuie să accepte profilul SPP
 • Raza de acţiune poate varia foarte mult în funcţie de condiţiile externe, cum ar fi primirea dispozitivului utilizat.

Raza de acţiune a funcţiei Bluetooth® poate fi semnificativ mai mică în încăperile închise şi prin barierele metalice (de exemplu, pereţi, rafturi, valize etc.), iar utilizarea funcţiei Bluetooth poate duce, de asemenea, la reducerea timpilor de operare.

Forţă de tracţiune

Forţa de tracţiune maximă calculată în timpul procesului de nituit. Aceasta depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • tensiunea electrică de intrare
 • tipul de acumulator
 • starea de încărcare a acumulatorului
Diametrul nitului

Diametrul nitului este obţinut prin măsurarea diametrului orificiilor de la capete. Aceasta depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • tehnici de măsurare, de exemplu, echipamentul de măsurare utilizat
Lungime cursă

Aceasta depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • tehnici de măsurare, de exemplu, echipamentul de măsurare utilizat
FAQ

Aici poţi găsi răspunsuri la întrebări frecvente privind toate aspectele serviciilor noastre. Întrebările şi răspunsurile sunt sortate clar pe teme – astfel încât să găseşti rapid ceea ce cauţi.