Dleta

30% duži radni vek

Bez prekida u radu i sa manje zaglavljivanja u preciznim poslovima u betonu

Opisi proizvoda

sa zaustavljanjem rotacije

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite poslove renoviranja

Opisi proizvoda

bez zaustavljanja rotacije

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite poslove renoviranja

Opisi proizvoda

30% duži radni vek

Manje zaglavljivanja i brži napredak u betonu

Opisi proizvoda

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite poslove renoviranja

Opisi proizvoda

Konstantno velika brzina uklanjanja materijala u zidu i malteru

Opisi proizvoda

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite poslove renoviranja

Opisi proizvoda

Čisto i brzo uklanjanje zidnih i podnih pločica

Opisi proizvoda

Za uklanjanje maltera između cigli

Opisi proizvoda

Za renoviranje i restauraciju

Opisi proizvoda

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite poslove renoviranja

Opisi proizvoda

Lako sečenje uskih kanala u betonu i cigli

Opisi proizvoda

Rezanje uskih kanala različite dub. u betonu i cigli sa varijab. dubinom kanala

Opisi proizvoda

Lako uklanjanje maltera sa izuzetno dugim radnim vekom

Opisi proizvoda

Brzo štemovanje u mekom drvetu

Opisi proizvoda

Za upotrebu sa električnim alatima

Jednostavno postavljanje eksera u drvo ili tlo

Opisi proizvoda

Za renoviranje i restauraciju

Opisi proizvoda

Bez prekida u radu i sa manje zaglavljivanja u preciznim poslovima u betonu

Opisi proizvoda

Manje zaglavljivanja i brži napredak u betonu

Opisi proizvoda

Manje zaglavljivanja i brži napredak u betonu

Opisi proizvoda

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite poslove rušenja

Opisi proizvoda

Konstantno velika brzina uklanjanja materijala u zidu i malteru

Opisi proizvoda

Lako uklanjanje maltera sa izuzetno dugim radnim vekom

Opisi proizvoda

Štemovanje u betonu i cigli za različite primene u rušenju

Opisi proizvoda

Samooštrenje

Čisto i brzo uklanjanje zidnih i podnih pločica

Opisi proizvoda

Standardno uklanjanje zidnih i podnih pločica

Opisi proizvoda

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite primene u rušenju

Opisi proizvoda

Lako sečenje uskih kanala u betonu

Opisi proizvoda

Lako sečenje uskih kanala u cigli

Opisi proizvoda

Rezanje uskih kanala varijabilne dubine u betonu i cigli

Opisi proizvoda

Jednostavno uklanjanje maltera

Opisi proizvoda

Lako omekšavanje jako nabijene zemlje i tla

Opisi proizvoda

Ciljano lomljenje putnih površina

Opisi proizvoda

Za upotrebu sa električnim alatima

Postavljanje cevi za uzemljenje za gromobrane ili ankera za šatore

Opisi proizvoda

Kompaktiranje mater. za zatrpavanje i šljunka

Opisi proizvoda

Gruba obrada kamena, betona i asfalta

Opisi proizvoda

Konusni držač alata za udarne ploče i zupčaste glave čekića

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 22 mm

Konstantno velika brzina uklanjanja materijala i rad bez prekida

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 22 mm

Manje zaglavljivanja i brži napredak u betonu

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 19 mm

Zašiljeni vrh za poslove preciznog poravnanja u betonu

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 19 mm

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite primene u rušenju

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 19 mm

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite primene u rušenju

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 19 mm

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite primene u rušenju

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 28 mm

Konstantno velika brzina uklanjanja materijala i rad bez prekida

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 28 mm

Zašiljeni vrh za poslove preciznog poravnanja u betonu

Opisi proizvoda

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite primene u rušenju

Opisi proizvoda

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite primene u rušenju

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 28 mm

Ciljano lomljenje putnih površina

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 28 mm

Standardno štemovanje u zidu i malteru za različite primene u rušenju

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 28 mm

Postavljanje cevi za uzemljenje za gromobrane ili ankera za šatore

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 28 mm

Konusni držači alata za udarne ploče

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 30 mm

Konstantno velika brzina uklanjanja materijala i rad bez prekida

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 30 mm

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite primene u rušenju

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 30 mm

Standardno štemovanje u betonu i cigli za različite primene u rušenju

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 30 mm

Ciljano lomljenje putnih površina

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 30 mm

Standardno štemovanje u zidu i malteru za različite primene u rušenju

Opisi proizvoda

Sa šestougaonim držačem od 30 mm

Konusni držači alata za udarne ploče

Opisi proizvoda

Za čekiće za razbijanje USH i GSH 27 Professional

Bezbedan transport uz minimalni napor

Opisi proizvoda

Servisni telefon "BSC Elektroservis"

Za pitanja u vezi popravke i rezervnih delova

Dimitrija Tucovica 59, Beograd

Pon – Pet: 8 - 17

Subotom: 8 - 14

Servisni telefon "KELLER"

Za pitanja u vezi popravke i rezervnih delova

Ljubomira Nikolića 29

Pon – Pet: 8 - 16

Subotom: 9 - 13

Servisni telefon "PRO SERVIS NS"

Za pitanja u vezi popravke i rezervnih delova

Temerinski put 17, Novi Sad

Pon – Pet: 8 - 16

Subotom: 8 - 14