Ulošci

Sa L-BOXX ulošcima tvoj se električni alat bezbedno sprema u L-BOXX-u. Još veću prilagodljivost obezbeđuje ti individualno oblikovani uložak od penastog materijala: pristaje uz sve transportovane predmete.

Ulošci za čuvanje alata

Uložak za GST 12V-70
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GDR/GDX 18 V-EC
Detalji o proizvodu

Detalji o proizvodu

Detalji o proizvodu

Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak za pribor za GKS 12V-26
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Poklopac za uložak za GSA 12V-14
Detalji o proizvodu

Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak za GSB 12V-15
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GDR/GSB/GSR 12 V-LI
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak za GDR 12V-105/GSR 12V-15
Detalji o proizvodu

Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak za GLI 12V-80
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak za GSR 12V-15/GDR 12V-105
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Foam insert 136
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Foam insert 102
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak za pribor 14,4V/18V
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Poklopac za uložak GTR 30
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GWS 18 V-LI
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak za GUS 12V-300
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GTR 30 CE
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GST 150 BCE/150 CE
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GST 14,4/18 V-LI
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GST 135 BCE/135 CE
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GSS 230/280 AE
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GSS 230 AVE/280 AVE
Detalji o proizvodu

Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GSK 18 V-LI
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GSA 18 V-LI (dole)
Detalji o proizvodu

Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GSB 21-2 RCT/21-2 RE
Detalji o proizvodu

Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GSA 18 V-LI (gore)
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GOS 12 V-LI
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GOP 12 V-LI
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GOP 12 V-LI
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GOF 2000 CE
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GMF/GOF 1600 CE
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GKT 55 GCE
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GKS 85 G
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GKS 85
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GKS 65 GCE
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GKS 65
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GKS 55 GCE
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GKS 55
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GKS 18 V-LI
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Toolbox
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GKF 600
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GHO 40-82 C
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GEX 150 Turbo
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GEX 125-150 AVE
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GEX 125/150 AC
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GEX 125-1 AE
Detalji o proizvodu

Detalji o proizvodu

Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GDR 18 V-LI MF/GDS 18 V-LI HT
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GDA 280 E
Detalji o proizvodu

Ulošci za čuvanje alata

Uložak GCB 18 V-LI (oben)
Detalji o proizvodu