Vizualizuj temperaturne razlike u roku od nekoliko sekundi i dokumentuj rezultate sa lakoćom

Termička kamera Bosch GTC 400 C Professional

Osvrni se na trenutak na svoj svakodnevni posao – sa svim zadacima, izazovima, pitanjima i nesigurnostima koje se javljaju: Kako bi bilo da se nevidljivo učini vidljivim? Pretvoriti probleme u slike u boji koje se mogu lako protumačiti? A zatim postupiti i raditi u skladu sa tim?
Slogan je: termičko snimanje

Jednostavno kreiraj činjenice.

Novi Bosch GTC 400C je lako razumljivo robusno rešenje za vizuelizaciju temperature i jednostavnu obradu podataka zahvaljujući podršci za WiFi i aplikacije. To je najmodernija tehnologija koja se uklapa u tvoj budžet i donosi sve prednosti termičkog snimanja u tvoj svakodnevni posao.

GTC 400 C

Brzi pregled pogodnosti i funkcija termičke kamere
GTC 400 C Professional:

1. Integrisana vizuelna kamera

za prikazivanje i čuvanje stvarne slike zajedno sa tvojim merenjima.

2. Rezolucija infracrvenog senzora

od 160x120 piksela za detaljne termičke slike.

3. Veliki ekran u boji od 3,5"

za bolji prikaz rezultata merenja.

4. Mikro USB

za lak prenos podataka na računar – softver „GTC Transfer“ pomaže u lakom kreiranju izveštaja.

5. Integrisana WiFi pristupna tačka

za brz i lak prenos slike na aplikaciju Bosch Thermal.

6. Robusan i zaštićen

od prašine i prskanja vode (IP 53).

7. Dupli izvor napajanja

radi sa 12 V-LI baterijom i/ili standardnim alkalnim baterijama (AA).

Lokator prodavca

Brzi pregled tehničkih podataka:

Izmeri temperaturu jednostavno i bez potrebe za direktnim kontaktom pomoću Bosch GTC 400 C Professional termičke kamere.

Uputstvo za upotrebu (PDF, 22 MB)

Rezolucija infracrvenog senzora 160 x 120
Termička osetljivost < 50 mK
Merni opseg -10 °C … +400 °C

Video snimak o proizvodu GTC 400 C Professional

Sledeći video snimak prikazuje koliko brzo se može doći od činjenica do odrađenog posla sa savršenim slikama. Klikni na reprodukciju za jednostavno objašnjenje o funkcijama termičke kamere.

19.200 piksela za brojne primene

Bez obzira da li se baviš električnim instalacijama, postavkom prozora, HVAC ili suvom gradnjom, termičkim snimanjem se lako vrši početno merenje. Da li postoji preopterećenje kabla? Gde se u zidu nalazi transformator ili razvodna kutija? Da li postoje priključci koji cure ili cevi za grejanje? Kuda cevi za grejanje prolaze kroz zid ili pod? Da li radijatori imaju otvore? Šta je uzrok uznemiravajućeg strujanja vazduha u kancelariji? Kakvo je stvarno stanje izolacije?

Proizvod

Područja primene GTC 400 C Professional termičke kamere

Dizajnirana za korišćenje u zanatskim oblastima kao što su instalacije grejanja, ventilacije i klime (HVAC), električne instalacije, instalacije prozora ili suva gradnja. Pogledaj GTC 400 C Professional u različitim područjima primene.

HVAC instalacije:

Pretvaranje problema u zadatke.
Bosch termička kamera GTC 400 C Professional je idealan alat za obavljanje detaljnih merenja za analizu savršenih slika postojećih stanja i distribucije grejanja – tako da možeš doći do pravih zaključaka za svoj posao.

Pomaže ti da:

 • Pronađeš curenja
 • Proveri putanju kablova za grejanje
 • Proveri razvodnu kutiju podnog grejanja, tj. da li su cevi pravilno označene
 • Proveri da li radijatori imaju otvore
 • Lociraš cevi za grejanje u podu i zidovima
 • Pronađeš uzrok postojećeg strujanja vazduha
Pronađeš curenja
Proveri da li radijatori imaju otvore
Pronađeš uzrok postojećeg strujanja vazduha
Unutrašnje instalacije:

Pregledanje. Razumevanje. Izbegavanje grešaka.
Termičko snimanje je pouzdan način za dobijanje prave slike stanja – kreira činjenice koje ti omogućavaju da efikasnije nastaviš sa svojim poslom i da izbegneš greške.

Pomaže ti da:

 • Proceni stvarno stanje izolacije
 • Izbegni greške prilikom bušenja, tj. oštećenje cevovoda za podno grejanje
 • Pronađi vlažne delove ili curenja (područja sa vlagom)
Proceni stvarno stanje izolacije
Izbegni greške prilikom bušenja, tj. oštećenje cevovoda za podno grejanje
Pronađi vlažne delove ili curenja (područja sa vlagom)
Električne instalacije:

Nova dimenzija efikasnosti.
Termičko snimanje pomoću kamere Bosch GTC 400 C Professional može da pruži pouzdane odgovore na mnoga pitanja koja se javljaju u svakodnevnom poslu na licu mesta.

Pomaže ti da:

 • Proveri da li postoje slabi kontakti u ormarima sa prekidačima
 • Proveri električne komponente, npr. štampane ploče elektronskih uređaja
 • Proveri osigurače i kontaktore
 • Proveri da li su kablovi ispucali ili preopterećeni
Proveri električne komponente, npr. štampane ploče elektronskih uređaja
Proveri osigurače i kontaktore
Proveri da li su kablovi ispucali ili preopterećeni
Instalacije prozora i vrata:

Brzo otkrivanje slabih tački.
Termografija je sjajan alat koji omogućava procenu datih stanja na licu mesta pravilno i brzo – radi pravilnog merenja.

Pomaže ti da:

 • Proveri izolaciju prozora, vrata i kutija za roletne
 • Pronađi izvore strujanja vazduha
 • Precizno odredi ulazak vode i pronađi npr. izolacije koje cure u podrumu
Proveri izolaciju prozora, vrata i kutija za roletne
Pronađi izvore strujanja vazduha
Precizno odredi ulazak vode i pronađi npr. izolacije koje cure u podrumu

Video snimci primene termičke kamere GTC 400 C Professional

U ovom video snimku naš instruktor objašnjava kako kamera Bosch GTC 400 C Professional može da pojednostavi tvoj svakodnevni posao.

Vizualizuj temperaturne razlike u roku od nekoliko sekundi i dokumentuj rezultate sa lakoćom

Preuzmi aplikaciju Bosch Thermal

Sačuvaj i prenesi izmerene vrednosti
Prenesi termičke slike preko WiFi na aplikaciju Bosch Thermal. Prikaži ih svom klijentu na većem ekranu, istakni određene delove na slici ili dodaj komentare i podeli termičku sliku putem e-pošte.

Poveži svoju kameru GTC 400 C Professional preko WiFi sa aplikacijom Bosch Thermal. Slike koje sta snimili i izmerene vrednosti se mogu sačuvati i preneti radi dogovaranja i preduzimanja mera.

Preuzmi svoju besplatnu verziju aplikacije Bosch Thermal.

Apple logotip Google Logo

Softver GTC Transfer za
GTC 400 C Professional

Lak prenos i obrada tvojih podataka

Lako prenesi generisane podatke i slike preko USB na računar u kancelariji ili kod kuće – radi dokumentovanja, daljeg planiranja ili generisanja preciznih ponuda za svoje klijente.

Besplatno preuzimanje softvera GTC Transfer Software

Sistemski zahtevi: Windows 7,8,10

Support

Manje priče, više rada.

Pomoću Bosch termičke kamere GTC 400 C Professional možeš da kreiraš činjenice za efikasnije obavljanje svog posla – uz manje grešaka. Koliko dobro to zvuči?

Da rezimiramo, šta GTC 400 C Professional nudi tebi i tvom svakodnevnom poslovanju:

 • Intuitivno rukovanje, lako razumevanje – otvaranje novog nivoa profesionalizma.
 • Pomaže u povećanju transparentnosti za tebe i tvoje klijente radi dobijanja njihovog poverenja – jasno sredstvo za jačanje lojalnosti klijenta i dobijanje novih klijenata.
 • Pretvara probleme u zadatke: vizualizacija termičkog snimanja pojednostavljuje komunikaciju sa tvojim klijentima, npr. odmah možeš da im pokažeš šta je problem i šta je potrebno uraditi – jer termička slika govori više od reči.
 • Pruža ti vrednu podršku pre obavljanja posla: brzo merenje i termičko snimanje ti pomažu da izbegneš greške i brže pronađeš potencijalne izvore problema.
 • Lako dokumentovanje izmerenih rezultata preko bežične mreže pomoću aplikacije Bosch Thermal – možeš da deliš slike sa klijentima i kolegama na licu mesta putem pametnog telefona ili tableta ili preko računara u udobnosti svog doma putem softvera GTC Transfer. Vizuelna slika radi povećanja transparentnosti.

Česta pitanja o GTC 400 C Professional

Alat meri površinsku temperaturu predmeta i prikazuje je kao termičku sliku. Ovo pruža jasan i jednostavan pregled distribucije toplote i razlika u temperaturi.
Na slici u nastavku je prikazano vidno polje kamere, tako da možeš da proceniš veličinu mernog opsega (x i y) na određenom rastojanju (z).

U principu, termička rezolucija radi na isti način kao i normalna kamera, tj. možemo da izmerimo 160 piksela horizontalno i 120 piksela vertikalno. To je ukupno 19200 mernih piksela, od kojih svaki sadrži temperaturnu vrednost. Ovi merni pikseli zajedno formiraju termičku sliku koja se prikazuje na displeju.

Što se tiče termičke osetljivosti, što manja to bolje. Ova vrednost određuje razlike u temperaturi koje se mogu izmeriti između piksela. < 50 mK znači da se temperaturna razlika od < 0,05 °C može izmeriti pomoću kamere GTC 400 C Professional. Stoga omogućava da se detektuju neznatna odstupanja u temperaturi.

Merenje počinje čim se alat uključi.

Ako želiš nepokretnu sliku ili želiš da zamrzneš sliku, jednostavno pritisni prekidač da bi u miru pregledao(la) sliku. Da bi nastavio(la) merenje, ponovo pritisni prekidač.

Ako želiš da sačuvaš sliku na alatu, samo pritisni dugme . Ovo je moguće i tokom merenja i tokom pregledanja nepokretne ili zamrznute slike.

Što je alat bliži mernom predmetu, to je merenje preciznije. Na relativno velikim rastojanjima, rezultati merenja mogu biti neprecizniji, što je posledica velike vlažnosti, na primer, koja može da utiče na rezultat.

Kamera za termičko snimanje pokazuje razlike u temperaturi. Što je veće odstupanje u temperaturi, to se jasnije vidi na termičkoj slici. Na primer, ako želiš da cevi sistema podnog grejanja budu vidljive, najbolje je da isključiš sistem, pustiš da se pod ohladi, a zatim ga ponovo uključiš na najvišem podešavanju. To će dati najbolji pregled cevi za grejanje.

Zahvaljujući ugrađenoj kameri stvarne slike, za svaku termičku sliku (…X.jpg) se takođe čuva u stvarna slika (…Y.jpg). To olakšava prepoznavanje predmeta koji su nejasni na termičkoj slici.

Pored toga, osnovni podaci o temperaturi se takođe čuvaju na stvarnoj slici. Stoga, svaki piksel ima temperaturnu vrednost koja se čuva i ako želiš, lako možeš izmeniti stvarne slike (…Y.jpg) na našem besplatnom softveru GTC Transfer. Takođe bez napora možeš kreirati evaluaciju ili izveštaj. Softver se može naći na .

Za optimalne rezultate, konfiguriši alat biranjem materijala koji meriš (emisivnost). Postoji lista za izbor najčešćih materijala i njihove emisivnosti koja se čuva na GTC 400 C. Ipak, moguće je uneti vrednosti koje je definisao korisnik. Raspon uobičajenih materijala je takođe naveden u uputstvu za upotrebu

Kamera za termičko snimanje kao što je GTC 400 C se može koristiti za merenje raspodele temperature relativno velikog područja. Hiljade mernih tačaka su sastavljene u sliku i pružaju brz pregled kritičnih područja. Na primer, pomaže u brzom otkrivanju problema u područjima u kojima je potrebno locirati temperaturne razlike.

Tačkasto merenje pomoću GIS 1000 C Professional precizno meri temperaturu površine malog područja. Ako je potrebno, takođe se mogu izmeriti relativna vlažnost i okolna temperatura (u zavisnosti od primene). Zbog toga je GIS 1000 Professional pogodan za precizna merenja. Pomaže u detaljnoj analizi malih oblasti i lokalizovanim merenjima.

Da, svaka verzija sadrži taj sertifikat u uputstvu za upotrebu, koji potvrđuje da alat radi u skladu sa specifikacijama iz uputstva za upotrebu.

Mislim da moj alat ne radi pravilno. Da li se može ponovo kalibrisati? Bosch servisni centar.

Da, možeš kontaktirati svoj servisni centar i zatražiti kalibraciju i dobićeš sertifikat o kalibraciji kao potvrdu. Da bi saznao(la) da li je ova usluga dostupna u tvom regionu, kontaktiraj najbliži Bosch servisni centar.

Česta pitanja o aplikaciji Bosch Thermal GTC

Aplikaciju Bosch Thermal možeš da preuzmeš u Apple App Store-u i u Google Play Store-u.

Aplikacija postoji samo za Android i iOS tablete i pametne telefone. Ne podržavaju se drugi sistemi. Podržani Android uređaji: pametni telefoni i tableti sa omogućenim Bluetooth® verzije Android 4.3. Podržani iOS uređaji: iPhone (4S ili noviji), iPad (3. gen. ili noviji), iPad Air (1. gen. ili noviji), iPad mini (1. gen. ili noviji).

Projekti se spremaju na pametnom telefonu / tablet računaru na kojemu su izrađeni, te ne mogu da se preuzmu na druge uređaje.

Da, tvoji podaci ostaju sačuvani i kod aktuelizacije softvera.

Spremljeni sadržaji ostaju principijelno spremljeni u memoriji. Radi sigurnosti, pre ažuriranja, trebalo bi da sačuvaš projekte na svom laptop ili PC računaru tako što ćeš ih „podeliti“ i proslediti kao PDF ili Excel datoteku na svoju e-adresu.

U stavci „Postavke“ → „Jezik“ možeš da proveriš jezike na kojima postoji aplikacija.

Ikona režima za izvoz Izvoz

Ikona režima za podešavanja Podešavanja

Ikona režima za uspostavljanje Bluetooth® veze Uspostavljanje Bluetooth® veze

Da bi uspostavio(la) vezu između kamere za termičko snimanje i pametnog telefona/tableta, aktiviraj WLAN vezu na oba uređaja. WLAN funkcija na GTC 400 C Professional se može aktivirati putem podešavanja alata kamere. Kada je WLAN veza aktivirana na kameri za termičko snimanje, ključ za povezivanje se prikazuje u donjem delu displeja alata. Vodi računa da WLAN veza bude aktivirana na pametnom telefonu/tabletu. Zatim otvori funkciju termičkog snimanja u aplikaciji Bosch Thermal i dodirni simbol WLAN u aplikaciji da bi uspostavio(la) vezu između dva uređaja. Sada sledi uputstva iz aplikacije.

Slike se mogu preneti i pregledati na računaru preko mikro USB porta kamere GTC 400 C Professional. Za Windows operativne sisteme (Windows 7, Windows 8, Windows 10), takođe smo obezbedili softver GTC Transfer, pomoću kog možeš da izmeniš i dokumentuješ sačuvane termičke slike. Softver se može preuzeti ovde

Ne, možeš koristiti samo po jednu kameru za termičko snimanje sa aplikacijom.

U zavisnosti od uslova na licu mesta (prepreka, vlažnosti, smetnji u radio vezi itd.), moguće je održavati vezu između pametnog telefona/tableta i kamere za termičko snimanje u rasponu do 50 m.

Ako je alat ranije bio povezan na pametan telefon/tablet, dva uređaja se povezuju automatski kada je WLAN veza aktivirana na oba uređaja, kada su uređaji u okviru raspona i kada pametan telefon/tablet nije povezan na neku drugu WLAN mrežu.

Prvo uspostavi WLAN vezu između aplikacije Bosch Thermal i svog uređaja GTC 400 C Professional (vidi „Kako uspostavljam vezu između GTC 400 C Professional i pametnog telefona/tableta?“). Zatim, u okviru funkcije „Termička slika“, klikni na „+“ da bi uvezao(la) termičku sliku sa GTC 400 C Professional.

Pomoću ikone blokade klatna možeš izabrati predmete na termičkoj slici (npr. napomene, oznake) kako bi ih izmenio(la) ili obrisao(la).
Pomoću ikone markera možeš izabrati predmete na termičkoj slici (npr. napomene, oznake) kako bi ih izmenio(la) ili obrisao(la).

Pomoću ikone režima prijemnika možeš dodati napomene i zadatke termičkoj slici i tekstualne oznake direktno na sliku.

Pomoću ikone područja samostalnog nivelisanja možeš poništiti radnje.

Pomoću ikone područja samostalnog nivelisanja možeš vratiti poništene radnje.

Pomoću ikone područja samostalnog nivelisanja možeš izbrisati odabrane predmete.

Ako su sledeće funkcije aktivirane za snimanje slika na uređaju GTC 400 C Professional, takođe će biti prikazane u aplikaciji.

Ikona blokade klatna Topla tačka: Najtoplija tačka na termičkoj slici se automatski označava crvenim pokazateljem.

Ikona režima prijemnika Hladna tačka: najhladnija tačka na termičkoj slici se automatski označava plavim pokazateljem.

Ikona režima prijemnika Pokazatelji sa prikazom temperature: Pokazatelji se prikazuju na centralnom delu termičke slike i pokazuju izmerenu vrednost temperature u ovoj tački.

Ikona područja samostalnog nivelisanja Emisivnost: Pokazuje koliko infracrvenog termičkog zračenja emituje predmet u poređenju sa idealnim termičkim emiterom (crno telo, stepen emisivnosti = 1).

Ikona područja samostalnog nivelisanja reflektovana temperatura: Reflektovana temperatura je termičko zračenje koje ne emituje sam predmet. Ovo generalno odgovara okolnoj temperaturi.

Bosch Professional novosti

Saznaj prvi novosti iz Bosch Professional sveta:

 • inovacije
 • ekskluzivne i promotivne ponude
 • korisne usluge
Bosch korisnička podrška

Ponedeljak - petak: 8 - 17 časova

Ovlašćeni servisi

Za pitanja u vezi popravke i rezervnih delova

FAQ

Najčešća pitanja koja se odnose posebno na našu uslugu popravke, preuzimanja i rezervnih delova.

<