Motorno vozilo

Automobil je kompleksan sistem. Ne mogu se sve slike sa greškama pronaći putem elektronskih metoda dijagnostike. Termo trio kompanije Bosch je u svako doba pripravan u vašoj radionici.

Bilo da se radi o elektronici, motornom prostoru, funkcijama grejanja ili klima uređaju – pomoću temperaturnih mernih alata brzo otkrivate moguće kvarove, kako biste ih direktno otklonili. Osim toga, uspesi prilikom popravki se mogu sasvim lako učiniti vidljivim i prezentovati klijentu prilikom završnog razgovora. Ova transparentnost omogućava poverenje.

Za preglednu dokumentaciju popravki, termovizijske slike sa uzrokom greške i one prilikom stanja popravke, možete sakupljati u dosijeu klijenta. To pomaže prilikom budućih popravki – i važno je u slučaju mogućih reklamacija.

Da li ćete temperaturne merne alate koristiti kao praktičnu dopunu za moderne sisteme za očitavanje ili kao višenamenskog pomoćnika – sa njim ćete raditi efikasnije i tako uštedeti vreme i troškove.

Mogućnosti primene


Provera grejanja prednjeg i zadnjeg stakla

Jasna vidljivost je presudna prilikom vožnje automobila. Bilo da su u pitanju grejne žice ili folije – kod svih aktivnih sistema, funkcija grejanja se može sasvim lako dokazati pomoću Bosch termovizijskih kamera: One čine vidljivim otkazivanja delimičnih područja ili grejnih spirala. Besprekorna funkcija grejanja stakla je važna za odleđivanje stakala za neometanu vidljivost – i kod modernih automobila sa integrisanim sistemom asistencije za vozača, takođe i u prednjem staklu, kako bi se senzori mogli pouzdano odlediti pri hladnim temperaturama. U slučaju smetnji se preporučuje dodatna provera kutije sa osiguračima.

Takođe i prilikom zamene stakala, termovizijske kamere pružaju neprocenjivu podršku i pritom vas mogu poštedeti dodatnih troškova: Jer time proveravate funkciju grejanja već pre ugradnje i izbegavate da uopšte ugradite defektno staklo.

Nakon uspešne ugradnje, Bosch termovizijske kamere vam pomažu prilikom provere funkcije grejanja stakla. To je veoma praktično, kada se zamena stakla izvrši tokom leta i kada klijentu nije odmah neophodna funkcija grejanja. Tako bi tek zimi mogao da ustanovi mogući defekt, koji bi tada za to opet mogao da predstavlja neki drugi uzrok. Na termovizijskoj slici može odmah da vidi da je grejanje stakla u funkciji.

provera-grejanje-stakla-termovizijska-slika
provera-grejanje-stakla-realna-slika
provera-grejanje-stakla-termovizijska-slika1
provera-grejanje-stakla-realna-slika1
Kontrola grejanja sedišta i spoljašnjih retrovizora

Kada se vozači automobila žale da im se leđa tokom vožnje više ne zagrevaju pravilno, isplati se pogled na automobilska sedišta – i to preko termovizijske kamere. Time će se pregledati ravnomerno zagrevanje grejanja sedišta i otkriti eventualni kvarovi.

Termovizijske slike čine vidljivim tok grejnih žica između postave i penastog jezgra površine sedišta i naslona za leđa – tako da probleme možete uočiti na prvi pogled i ciljano preduzeti pravilne mere. Slično se dešava i kod ostalih sistema grejanja, poput npr. grejanja spoljašnjih retrovizora ili grejanja volana. To vam olakšava svakodnevni posao, jer ćete biti na tragu smetnje bez ikakvog zaobilaženja.

kontrola-grejanje-sedišta-termovizijska-slika
kontrola-grejanje-sedišta-realna-slika
kontrola-grejanje-sedišta-termovizijska-slika1
kontrola-grejanje-sedišta-realna-slika1
Provera klima uređaja

Napolju je vruće – i u automobilu takođe? Onda nešto nije u redu sa klima uređajem. Termovizijske kamere kompanije Bosch vam pomažu da brzo ograničite uzroke za neispravan klima uređaj u vozilu. Na termovizijskim slikama se na primer može ustanoviti da zaleđeni isparivač (evaporator) ne propušta vazduh u unutrašnjost vozila. Sa ovim saznanjem možete ciljano da reagujete i u zavisnosti od potrebe da povećate koncentraciju rashladnog sredstva ili da ugradite novi ventil.

Za merenje vazdušnog protoka sistema za klimatizaciju sa još većom tačnošću i u okviru sistema, možeš da koristiš infracrveni termometar GIS 1000 C sa posebnom temperaturnom sondom (tip K). Ova sonda pruža precizne vrednosti za temperaturu vazduha i, za razliku od infracrvenih merenja, ne meri samo temperaturu ohlađene površine.

Ako želiš da saznaš više o mogućnostima korišćenja infracrvenog termometra GIS 1000 C sa temperaturnom sondom, pogledaj ovde naš termalni kampus

provera-klima-uređaj-termovizijska-slika
Provera klima uređaja2
Kontrola kutije sa osiguračima u automobilu

Da biste ručno proverili kutiju sa osiguračima na pregrevanje – to bi potrajalo. Imate dve mogućnosti: Ili ćete pronaći kutiju sa osiguračima i obe strane koje su pod naponom ispitati pomoću ispitne lampice. Ili ćete najpre isključiti sistem napajanja strujom, otvoriti kutiju sa osiguračima i izvršiti vizuelnu proveru istopljenih osigurača – oba postupka oduzimaju vreme.

Sa našim pametnim pomoćnicima dospevate mnogo brže do cilja. Termovizijske slike vam ne prikazuju samo aktivne releje i čine defekte uočljivim, već pored toga uz pomoć njih prepoznajete napojna kola, koja troše naročito puno energije na prikazanoj većoj temperaturi na termovizijskoj slici. Ova primena naročito pomaže prilikom pretrage neuobičajenih pražnjenja akumulatora u automobilu. Termovizijske kamere pritom pomažu da se pronađe i ograniči uzrok problema.

kontrola-kutija-sa-osiguračima-termovizijska-slika
kontrola-kutija-sa-osiguračima-realna-slika
Provera motornog prostora

Motorni prostor je najvažniji deo automobila. Ovde mogu nastati najrazličitiji problemi. Međutim, komponente su najčešće nedostupne i uzroci se ne mogu uočiti na prvi pogled. Pomoću termovizijskih kamera kompanije Bosch, stanje u motornom prostoru proverićete brzo i pouzdano. Tako ćete otkriti pregrejane delove, možete otkriti određene uzroke za curenje motornog ulja ili isključiti pregrejan motor i učiniti vidljivim Cold Spots (hladne tačke) u hladnjaku motora. Tako odmah znate gde da intervenišete. Čak se i pogrešni spojevi motora mogu ustanoviti pomoću slika termovizijske kamere. Jer se termičkim skeniranjem izduvne grane može ustanoviti da li je neki cilindar hladniji od ostalih.

Ukratko rečeno: Termovizijske kamere optimalno dopunjuju ostale postupke dijagnostike grešaka i čine vaš posao efikasnijim.

Provera klima uređaja

Alternativno, korišćenje temperaturne sonde (tip K) sa infracrvenim termometrom GIS 1000 C može da pomogne. Korišćenjem temperaturne sonde izbegava se refleksija i temperatura se meri direktno u dodiru sa predmetom.

Ako želiš da saznaš više o mogućnostima korišćenja infracrvenog termometra GIS 1000 C sa temperaturnom sondom, pogledaj ovde naš termalni kampus.

Napomena:

Korišćenje temperaturne sonde znači kontakt sa predmetom čija se temperatura meri. Stoga, pazi na moguće opasnosti usled temperature, napona ili hemijskih reakcija.

provera-motorni-prostor-termovizijska-slika
Provera motornog prostora3
Provera motornog prostora4
Provera motornog prostora2
Pregled izduvnog sistema

Automobilu je neophodan besprekorno funkcionalan katalizator, kako bi se održale zakonski propisane vrednosti izduvnih gasova. Ukoliko je katalizator defektan, može doći do gubitaka u snazi prilikom polaska. Međutim, često se ne uočava da nešto nije ispravno. Upozoravajuća svetla motora koja trepere su najčešće prva napomena – međutim, mogu se naravno pojaviti i dodatni kvarovi. Ukoliko sumnjate u katalizator, pomoću Bosch termovizijskih kamera možete brzo vizuelno da ustanovite da li je vaš mehanički instinkt bio ispravan. Jezgro katalizatora su fine čestice saća, koje filtriraju izduvne gasove. Kao konsekvenca se stvara toplota ispred katalizatora u normalnom stanju. Ukoliko je katalizator neispravan, nema stvaranja toplote. Kao posledica, područje ispred katalizatora je prikazano kao hladno na termovizijskoj slici. Nasuprot tome, kod blokiranog katalizatora se prikazuje prekomerno nagomilavanje toplote.

pregled-izduvni-sistem-termovizijska-slika
Pregled izduvnog sistema2
Provera rashladnog ciklusa

Da li je pregrejana voda za hlađenje? Da li vozilo gubi rashladnu tečnost brže nego što je uobičajeno? Pomoću termovizijskih kamera kompanije Bosch možete jednostavno proveriti temperaturu vode za hlađenje ili uočiti prepreke u sistemu vode za hlađenje. Takođe se uočavaju i defekti poput zastarelih creva ili korodiranih zaptivnih prstenova. Zahvaljujući ovim važnim informacijama, možete odmah sprovesti neophodne popravke. I zahvaljujući dokazivim termovizijskim slikama sve to pregledno dokumentovati za vaše klijente.

provera-ciklus-vode-za-hlađenje-termovizijska-slika
Provera rashladnog ciklusa2
motorno-vozilo-sličica-pdf

Preuzimanje za temu Motorno vozilo

Ovde kompaktno preuzmite sve informacije sa ove stranice.

Pronađi najbližeg Bosch Professional prodavca

Poštanski broj, grad ili ulica
Bosch korisnička podrška

Ponedeljak - petak: 8 - 17 časova

Ovlašćeni servisi

Za pitanja u vezi popravke i rezervnih delova

FAQ

Najčešća pitanja koja se odnose posebno na našu uslugu popravke, preuzimanja i rezervnih delova.