Bandslipar

Slipband för bandslipar

Utmärkt avverkningshastighet

Produktinformation

Slipband för bandslipar

Utmärkt finish

Produktinformation