Mejslar

30 % längre livslängd

Inga avbrott och mindre risk för att fasta vid precisionsarbete i betong

Produktinformation

med rotationsstopp

Standardmejsling i betong och tegel för olika renoveringsarbeten

Produktinformation

utan rotationsstopp

Standardmejsling i betong och tegel för olika renoveringsarbeten

Produktinformation

30 % längre livslängd

Mindre risk att fastna och snabbare arbete i betong

Produktinformation

Standardmejsling i betong och tegel för olika renoveringsarbeten

Produktinformation

Konstant hög materialavverkningshastighet i murverk och bruk

Produktinformation

Standardmejsling i betong och tegel för olika renoveringsarbeten

Produktinformation

Ren och snabb borttagning av kakel och klinker

Produktinformation

För borttagning av bruk mellan tegelstenar

Produktinformation

För renovering

Produktinformation

Standardmejsling i betong och tegel för olika renoveringsarbeten

Produktinformation

Enkel skärning av smala kanaler i betong och tegel

Produktinformation

Skärning av smala kanaler i betong och tegel med varierande djup

Produktinformation

Enkel borttagning av bruk med extremt lång livslängd

Produktinformation

Snabb mejsling i trä

Produktinformation

För användning med elverktyg

Enkel spikinslagning i trä och jord

Produktinformation

Inga avbrott och mindre risk för att fasta vid precisionsarbete i betong

Produktinformation

Mindre risk att fastna och snabbare arbete i betong

Produktinformation

Mindre risk att fastna och snabbare arbete i betong

Produktinformation

Standardmejsling i betong och tegel för olika rivningsarbeten

Produktinformation

Konstant hög materialavverkningshastighet i murverk och bruk

Produktinformation

Enkel borttagning av bruk med extremt lång livslängd

Produktinformation

Mejsling i betong och tegel för olika rivningsarbeten

Produktinformation

Självvässande

Ren och snabb borttagning av kakel och klinker

Produktinformation

Standardborttagning av kakel och klinker

Produktinformation

Standardmejsling i betong och tegel för olika rivningsarbeten

Produktinformation

Enkel skärning av smala kanaler i betong

Produktinformation

Enkel skärning av smala kanaler i tegel

Produktinformation

Skärning av smala kanaler i betong och tegel med varierande djup

Produktinformation

Enkel borttagning av bruk

Produktinformation

Enkel uppluckring av kompakt jord och mark

Produktinformation

Uppbrytning av vägytor

Produktinformation

För användning med elverktyg

Neddrivning av jordningsspett för åskledare eller tältpinnar

Produktinformation

Stampa fyllnadsmaterial och grus

Produktinformation

Uppruggning av sten, betong och asfalt

Produktinformation

Konisk verktygshållare för stampplattor och krysshammarhuvud

Produktinformation

Med 22 mm-sexkantsskaft

Konstant hög materialavverkningshastighet utan avbrott

Produktinformation

Med 22 mm-sexkantsskaft

Mindre risk att fastna och snabbare arbete i betong

Produktinformation

Med 22 mm-sexkantsskaft

Konstant hög materialavverkningshastighet i murverk och bruk

Produktinformation

Med 22 mm-sexkantsskaft

Enkel uppluckring av kompakt jord och mark

Produktinformation

Med 22 mm-sexkantsskaft

Neddrivning av jordningsspett för åskledare eller tältpinnar

Produktinformation

Med 22 mm-sexkantsskaft

Konisk verktygshållare för stampplattor

Produktinformation

Med 19 mm-sexkantsskaft

Vass spets för precisionsarbete i betong

Produktinformation

Med 19 mm-sexkantsskaft

Standardmejsling i betong och tegel för olika rivningsarbeten

Produktinformation

Med 19 mm-sexkantsskaft

Standardmejsling i betong och tegel för olika rivningsarbeten

Produktinformation

Med 19 mm-sexkantsskaft

Standardmejsling i betong och tegel för olika rivningsarbeten

Produktinformation

Med 28 mm-sexkantsskaft

Konstant hög materialavverkningshastighet utan avbrott

Produktinformation

Med 28 mm-sexkantsskaft

Vass spets för precisionsarbete i betong

Produktinformation

Standardmejsling i betong och tegel för olika rivningsarbeten

Produktinformation

Standardmejsling i betong och tegel för olika rivningsarbeten

Produktinformation

Med 28 mm-sexkantsskaft

Uppbrytning av vägytor

Produktinformation

Med 28 mm-sexkantsskaft

Standardmejsling i murverk och bruk för olika rivningsarbeten

Produktinformation

Med 28 mm-sexkantsskaft

Neddrivning av jordningsspett för åskledare eller tältpinnar

Produktinformation

Med 28 mm-sexkantsskaft

Konisk verktygshållare för stampplattor

Produktinformation