Murverks- och betongborr

50 % högre hållbarhet för svårarbetade material

Produktinformation

50 % högre hållbarhet för svårarbetade material

Produktinformation

Huvud helt i karbid med fyra skär ger enastående livslängd med armerad betong

Produktinformation

Huvud helt i karbid med fyra skär ger enastående livslängd med armerad betong

Produktinformation

Precision i armerad betong

Produktinformation

Jämn, enkel borrning i betong

Produktinformation

Jämn, enkel borrning i betong

Produktinformation

Optimerat för borrning i betong

Produktinformation

Särskilt utformat för att skära igenom armeringsjärn

Produktinformation

Dammfri borrning i murverk, betong och armerad betong

Produktinformation

Idealisk hålskärning för installation av kopplingsdosor

Produktinformation

Högsta borrhastighet

Produktinformation

Lång livslängd för natursten

Produktinformation

Standard för borrning av stora och djupa hål i betong

Produktinformation

Idealisk djuphålskärning för installation av kopplingsdosor

Produktinformation

Extra lång livslängd för betong och sten

Produktinformation

Extra lång livslängd för betong och sten

Produktinformation

För slagborrar

Hållbara resultat i betong

Produktinformation

För slagborrar

Hållbara resultat i betong

Produktinformation

Optimerat för borrning i murverk

Produktinformation

Optimerat för borrning i murverk

Produktinformation

Optimerat för borrning i murverk

Produktinformation

Optimerat för borrning i murverk

Produktinformation

Optimerat för borrning i murverk

Produktinformation

Hållbarhet vid borrning i nästan alla sorters material

Produktinformation

Hållbarhet vid borrning i nästan alla sorters material

Produktinformation