Termo-sekcia Bosch

Všetko o téme Termodetekcia

Naša Termo-sekcia ti ponúka možnosť prehĺbiť si znalosti v oblasti termodetekcie a lepšie spoznať naše merače teploty. Na tejto stránke ťa čakajú videá, v ktorých sa môžeš oboznámiť s funkciami našich výrobkov.

Okrem toho si môžeš pozrieť pútavé videá, ktoré ti ukážu, ako všestranne sa dajú naše prístroje používať. Pomocou súborov PDF máš možnosť vyvolať si všetky informácie kedykoľvek v digitálnej podobe alebo si ich uložiť na neskoršie použitie.

NOVINKA
Rozšírenie možností použitia vďaka teplotnej sonde

Meranie teploty vzduchu a plynov s GIS 1000 C Professional

Keďže prístroj GIS 1000 C Professional podporuje sondy typu K, dokáže merať aj kontaktné teploty. Teplotu kvapalín, reflexných plôch a prúdiaceho vzduchu je možné rýchlo zmerať pripojením teplotnej sondy (typ K) k termodetektoru. Použitie detektora s teplotnou sondou umožňuje meranie na povrchoch so silnou reflexivitou a nízkou emisivitou, čo zvyšuje presnosť merania. Táto doplnková funkcia je ideálna na široký rozsah použitia, keď je nutné merať s teplotnou sondou.

Teplotnú sondu možno použiť na jednoduché a presné meranie vykurovacích alebo klimatizačných systémov.

Meranie v režime kontaktnej teploty* je jednoduché:

 • otvor kryt na vrchu detektora GIS 1000 C,

 • pripoj teplotnú sondu,

 • na displeji vyber režim kontaktnej teploty,

 • umiestni sondu na meraný povrch**,

 • chvíľu počkaj, aby sa teplota stabilizovala.

* Samostatný režim kontaktnej teploty je dostupný len v prístroji GIS 1000 C so samostatným číslom náradia 3601K83371.
V prípade iných prístrojov je kontaktná teplota viditeľná v rámci iných režimov.

** Používanie teplotnej sondy vyžaduje kontakt s meraným médiom.
Zohľadni preto potenciálne riziká súvisiace s teplotou, napätím alebo chemickými reakciami.

6 tipov pre vykonávanie
inšpekcie
Optimalizácia zobrazenia pomocou paliet farieb

Skôr než začneš s meraním, treba pamätať na niekoľko vecí. Prístroje GTC ponúkajú napríklad rôzne možnosti pre stupnicu farieb, podľa želania. Preferuješ intuitívne farby typické pre zahrievanie, dúhovú stupnicu, psychologické podanie farieb alebo prosté sivé farby?

Pri malých rozdieloch teploty sa odporúča kontrastná paleta farieb (napríklad dúhová stupnica), zatiaľ čo pri väčších rozdieloch sú intuitívnejšie menej kontrastné farby (napríklad farby typické pre zahrievanie).


Optimalizácia zobrazenia pomocou teplotnej stupnice

Na vytvorenie kontrastnej termosnímky s veľkou výpovednou hodnotou sa musí za určitých okolností prispôsobiť škálovanie. Naše termokamery na tento účel ponúkajú praktickú funkciu uzamknutia, s ktorou môžeš toto škálovanie ľahko a rýchlo optimalizovať.

Ak by si teda napríklad chcel termograficky analyzovať okno, pod ktorým sa nachádza vykurovacie teleso, zmení to celú tvoju termosnímku, kvôli čomu budú teploty pri okne oveľa menej rozlíšiteľné. Na eliminovanie tohto javu môžeš pristúpiť s termokamerou k oknu tak blízko, aby na termosnímke už nebolo viditeľné vykurovanie. Potom pravým horným tlačidlom zafixuj stupnicu farieb – a už môžeš vytvárať detailný obraz aj z väčšej vzdialenosti. Alternatívne je to možné aj v manuálnom režime.


Zohľadnenie časového bodu a podmienok merania

Ak je to možné, mal by si objekty merať výlučne v suchom stave, pretože dážď a iné zrážky majú vplyv na teplotu povrchov. Rovnako sa treba vyhnúť aj hrejivému slnečnému žiareniu. Okrem toho odporúčame využívať na vykonávanie termografie vonku skoré ranné hodiny. Vysoká vlhkosť vzduchu a vietor tiež negatívne pôsobia na presnosť nameraných hodnôt a malo by sa im preto zabrániť.

Navyše neodporúčame merania v priamom okolí horúcich zdrojov (napríklad pecí). Eventuálne sa dá toto teplo odtieniť a znížiť tak jeho vplyv. V mnohých prípadoch termografie stavieb sa za optimálne ročné obdobia pre merania považujú jeseň a zima. Rozdiel teploty medzi vnútornou a vonkajšou oblasťou je vtedy dostatočne veľký na efektívne lokalizovanie problematických miest (odporúčaný minimálny rozdiel: 10 °C).


Zohľadnenie emisivity a odrazenej teploty

Ak chceš zistiť presnú hodnotu v stupňoch Celzia, mal by si v každom prípade nastaviť emisivitu a odrážanú teplotu. Zabrániš tak tomu, aby boli namerané hodnoty skreslené silným odrážaním.

Emisivitu zistíš z materiálov prednastavených v prístroji alebo ho odhadneš na základe stavu a charakteru povrchu. Na určenie odrazenej teploty by si mal najskôr preveriť, či ide o priamy alebo nepriamy odraz. Priame odrazy častokrát nastávajú pri hladkých povrchoch a môžeš ich v termosnímke rozpoznať ako odraz (napríklad pri sklenených tabuliach). V takomto prípade sa dá hodnota teploty odrážajúceho objektu použiť ako odrazená teplota. Nepriamy odraz naproti tomu nastáva väčšinou pri drsných povrchoch (napr.: omietka). Tu zisti priemernú teplotu pred objektom merania a nastav ju ako odrazenú teplotu.


Pomoc pri povrchoch so silnými odrazmi

Pri povrchoch s príliš silnými odrazmi, ako je nezakrytý kov, odporúčame použiť čierne matné lepiace prúžky alebo špeciálny sprej. Ak ich nanesieš na odrážajúci povrch, prijmú po krátkej dobe čakania jeho teplotu a ty ju dokážeš spoľahlivo určiť na základe veľkej emisivity. Vplyv odrazu vlastnej telesnej teploty sa dá však minimalizovať meraním v mierne šikmom uhle.

Prípadne môže pomôcť použitie teplotnej sondy (typ K) s infračerveným teplomerom GIS 1000 C. Použitie teplotnej sondy zabraňuje odrazom a teplota sa priamo meria pri kontakte vzduchu s predmetom.


Správna vzdialenosť k objektu merania

Aby bola zaručená vysoká kvalita termosnímok, mal by si pri meraní zachovávať minimálnu vzdialenosť (30 cm). Ako efektívny sa osvedčil postup v dvoch krokoch.

Ak sa napríklad kontroluje stena a zisťujú sa problémy s izoláciu, zabezpečí prvá kontrola z väčšej vzdialenosti dobrý prvotný prehľad. Druhý záznam, tentokrát z blízkosti, potom poskytne podrobné objasnenie a je podstatne spoľahlivejší, pretože sa vylúčia chyby spôsobené vzdialenosťou. Keďže vzdialenosť má veľký vplyv na kvalitu merania, malo by sa meranie vo všeobecnosti vykonávať z tak krátkej vzdialenosti, ako je to možné.


Centrum sťahovania
Ešte viac znalostí pre profesionála

V našich dokumentoch PDF nájdeš informácie o všeobecných zásadách termodetekcie, ako aj užitočné upozornenia na správne vykonávanie inšpekcie. Dodatočne si môžeš stiahnuť kompaktné doplňujúce znalosti k jednotlivým remeselným činnostiam a naučiť sa, ako naše merače teploty zefektívnia tvoju každodennú prácu.

termodetekcia-úvod-miniatúra-pdf
Úvod do termodetekcie

 • Doplňujúce znalosti o termodetekcii
 • 6 tipov o vykonávaní inšpekcie

vehicles-thumbnail-pdf
Brožúra Thermal

Všetky informácie o našich prístrojoch na meranie teploty v kocke

 • Prezentácia trojice prístrojov Bosch Thermal
 • Porovnanie produktov
 • Oblasti použitia
 • Šesť tipov pri vykonávaní kontrol
 • Prehľad použitia

interiorfinishingwork-thumbnail-pdf
Prehľad použitia

Vyhľadaj správny produkt na vyžadované použitie

 • Všeobecné porovnanie našich prístrojov na meranie teploty
 • Elektroinštalácie
 • Inštalatérska, vykurovacia a klimatizačná technika
 • Inštalácia okien
 • Renovačné práce
 • Motorové vozidlá
 • Poľnohospodárstvo

elektrina-miniatúra-pdf
Elektrina

Informácie a tipy o nasledujúcom použití

 • Kontrola rozvodných skríň
 • Preverovanie káblových spojov
 • Preverovanie elektrických komponentov

shk-miniatúra-pdf
Sanitárna, vykurovacia a klimatizačná technika

Informácie a tipy o nasledujúcom použití

 • Preverovanie podlahového vykurovania a priebehu rúr
 • Lokalizácia rúr vykurovania a netesností
 • Kontrola vykurovacích telies
 • Kontrola klimatizácií

montáž-okien-miniatúra-pdf
Montáž okien

Informácie a tipy o nasledujúcom použití

 • Hľadanie chýb izolácie a tepelných mostov
 • Zistenie vnikajúcej vody a netesných miest

výstavba-interiéru-miniatúra-pdf
Výstavba interiéru

Informácie a tipy o nasledujúcom použití

 • Suchá stavba
 • Maliarske a štukatérske práce
 • Renovácia a udržiavanie
 • Trh s nehnuteľnosťami

motorové-vozidlo-miniatúra-pdf
Motorové vozidlo

Informácie a tipy o nasledujúcom použití

 • Preverovanie vyhrievania čelného a zadného skla
 • Kontrola vyhrievania sedadiel a vonkajších zrkadiel
 • Kontrola klimatizácie
 • Kontrola poistkovej skrinky v aute
 • Preverovanie priestoru motora
 • Kontrola výfukového systému
 • Preverenie cyklu chladiacej kvapaliny

Download GTC Transfer Software

(v1.5.0.0) - Windows 7, 8, 10

Aplikácia Bosch Thermal
Stiahnutie aplikácie Bosch ThermalOn
Vyhľadať najbližšieho predajcu Bosch Professional

PSČ, mesto alebo ulica
Servisná linka

Pri otázkach ohľadom servisu, opráv a objednávok náhradných dielov.

Po - Pia: 8.00 – 17.00

Zákaznícká podpora

Pri otázkach ohľadom našich produktov, ich aplikácií a 3-ročnej záruke.

Po - Pia: 9:00 – 17:00

Najčastejšie kladené otázky

Tu dostaneš odpovede na najčastejšie kladené otázky k našim službám.