GIS 1000 C Professional

Măsurare precisă şi documentare simplă a temperaturii şi umidităţii aerului


Creat pentru utilizare în mica şi marea industrie. Datorită camerei integrate, valorile măsurate sunt afişate direct pe imaginea respectivă. În plus, valorile pot fi transferate pe un smartphone, o tabletă sau pe desktop.

Căutare distribuitori

Video despre produs

Funcţiile termodetectorului explicate pe scurt

Domeniile de utilizare ale termodetectorului GIS 1000 C Professional

Creat pentru utilizare în sectoare meşteşugăreşti precum cel al instalaţiilor de încălzire, de ventilaţie, de climatizare, (HLK), sanitare, electrice, placarea cu faianţă şi gresie sau în industrie. Iată utilizarea GIS 1000 C Professional în diferite domenii

Avantaje şi funcţii dintr-o privire

Cu termodetectorul GIS 1000 C Professional măsuraţi temperaturile suprafeţelor între -40 °C şi +1000 °C – simplu şi fără contact.

 • Cameră integrată pentru documentarea nemijlocită într-o imagine a valorilor măsurate
 • Conectivitate - valorile măsurate pot fi transferate direct de la faţa locului prin Bluetooth® pe un smartphone şi apoi pot fi expediate prin mail
 • Senzor cu aclimatizare rapidă, pentru măsurarea exactă a temperaturii ambiante şi a umidităţii relative a aerului
 • Interfaţă utilizator simplă, pentru operare intuitivă
 • Dual power source: posibilitate de alimentare atât cu acumulator 10,8 V-LI, cât şi cu baterii alcaline standard
 • LED puternic pentru fotografiere mai bună în condiţii de lumină deficitară

Date tehnice

Cu termodetectorul GIS 1000 C Professional măsuraţi temperaturile suprafeţelor între -40 °C şi +1000 °C – simplu şi fără contact.

Instrucţiuni de folosire (PDF, 38 MB)

Domeniu de măsurare -40 °C … +1000 °C
Precizie de măsurare IR ±1,0 °C
Optică (raport
dintre distanţa de măsurare şi suprafaţa de măsurare)
50:1
Rezoluţie 0,1 °C
Precizie de măsurare
umiditate relativă a aerului
± 2%
Diodă laser Clasa laser 2, 635nm
Alimentare energie electrică şi
durată de funcţionare
10,8 V LI (5h) /
4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)
Capacitate stocare imagini (număr imagini) > 200
Tip memorie Memorie internă
Format fişiere JPEG

Cumpărare GIS 1000 C Professional

Comandaţi GIS 1000 C Professional şi convingeţi-vă singuri de multiplele sale domenii de utilizare.

Căutare distribuitori

Întrebări frecvente GIS 1000 C Professional

Întotdeauna este măsurată o suprafaţă rotundă, aflată în interiorul celor două puncte laser. Temperatura medie a acestei suprafeţe este afişată pe display ca valoare măsurată. În afară de temperatura suprafeţei, aparatul poate determina şi umiditatea relativă a aerului cât şi temperatura ambiantă.

Cu cât aparatul este mai aproape de obiectul măsurat, cu atât măsurătoarea este mai precisă. În cazul unei distanţe mai mari, rezultatele de măsurare pot fi neprecise, de ex. din cauza posibilei influenţe exercitate de o umiditate ridicată a aerului.

Pentru a obţine un rezultat cât mai bun posibil, setaţi la aparat materialul care urmează a fi măsurat (grad de emisii). Materialele cel mai frecvent utilizate sunt deja presetate la GIS 1000 C Professional. Dar pot fi introduse şi valori definite de utilizator.

În cazul unor condiţii de măsurare dificile (de ex. măsurarea în interiorul instalaţiei de ventilare) se poate racorda şi un senzor extern. Aparatul dispune de o mufă de racordare tip K. Imediat după racordarea senzorului, aparatul îl recunoaşte şi afişează valoarea acestuia pe display.

Senzorul mic dintre butonul de declanşare şi orificiul de măsurare în infraroşu măsoară precis umiditatea relativă a aerului cât şi temperatura ambiantă. Valorile măsurate pot fi folosite pentru diverse aplicaţii:

 • Mod de detectare punţi termice: aici se compară temperatura măsurată a suprafeţei cu temperatura ambiantă, pentru a putea localiza, de exemplu, izolaţiile defectuoase. Acest lucru este redat pe scala de culori şi ajută utilizatorul la interpretarea rezultatelor
 • Mod de calculare punct de rouă: aparatul poate calcula punctul de rouă cu ajutorul temperaturii ambiante şi a umidităţii aerului. Aparatul indică pe scala de interpretare, dacă temperatura suprafeţei se apropie de această valoare.

Măsurătoarea începe imediat ce se apasă butonul de declanşare şi se sfârşeşte după eliberarea acestuia.

Cu o cameră de termoviziune se măsoară repartizarea temperaturii pe o suprafaţă mai mare. Mii de puncte de măsurare formează o imagine, oferind astfel o vizualizare rapidă a punctelor critice. Ea ajută, de exemplu, la identificarea rapidă a problemelor de pe suprafeţele pe care trebuie reperate diferenţe de temperatură.

La măsurătoarea punctuală cu GIS 1000 C Professional se măsoară exact temperatura suprafeţei unui sector mic. Suplimentar se poate măsura (în funcţie de utilizare şi de necesităţi) şi umiditatea relativă a aerului cât şi temperatura ambiantă. Prin urmare, GIS 1000 C Professional este adecvat pentru măsurători precise şi diversificate. El ajută la analiza detaliată a suprafeţelor mici şi la măsurătorile punctuale.

Descriere: este vorba despre raportul distanţei dintre aparatul de măsură şi obiectul de măsurare şi diametrul domeniului de măsurare.

Proprietăţi: cu cât utilizatorul se apropie mai mult cu aparatul de obiectul de măsurare, cu atât mai precisă va fi măsurătoarea.

În cazul unei distanţe mai mari la obiectul de măsurare, se măreşte şi domeniul măsurat (principiu de măsurare în formă conică), adică, temperatura afişată se calculează pentru o suprafaţă mai mare.

Notă: pentru a obţine rezultate de măsurare exacte, obiectul de măsurare ar trebui să fie cel puţin la fel de mare ca distanţa dintre cele două puncte laser.

Întrebări frecvente

Da, fiecare versiune conţine un astfel de certificat inclus în instrucţiunile de folosire, care atestă faptul că aparatul funcţionează în limitele specificaţiilor din instrucţiunile de folosire.

Da, aparatul poate fi trimis la centrul de service în scopul de a i se face întreţinerea şi reajustarea pentru a fi din nou gata de utilizare în limitele specificaţiilor prescrise. Utilizatorul primeşte un certificat de calibrare drept dovadă. Pentru a afla dacă acest serviciu este disponibil şi în regiunea dumneavoastră, vă rugăm să contactaţi Centrul de service local Bosch.

Da, utilizatorul poate contacta centrul de service şi solicita o calibrare. Utilizatorul primeşte un certificat de calibrare drept dovadă. Pentru a afla dacă acest serviciu este disponibil şi în regiunea dumneavoastră, vă rugăm să contactaţi Centrul de service local Bosch.

Aplicaţia Measuring Master poate fi descărcată în Apple App Store şi în Google Play Store.

Aplicaţia este disponibilă numai pentru tablete şi smartphone-uri Android şi iOS. Alte sisteme de operare nu sunt acceptate. Dispozitive Android acceptate: Smartphone-uri şi tablete cu Bluetooth® începând cu Android 4.3 . Dispozitive iOS acceptate: iPhone (începând cu 4S), iPad (începând cu a 3-a gen.), iPad Air (începând cu prima gen.), iPad mini (începând cu prima gen.).

Proiectele sunt salvate pe smartphone-ul/tableta pe care au fost create şi nu pot fi transferate la alte dispozitive.

Da, datele dumneavoastră rămân memorate şi în cazul unei actualizări de software.

În principiu, conţinuturile salvate rămân stocate în memorie. Pentru siguranţă, înainte de un update (actualizare), ar trebui să salvaţi proiectele pe laptop-ul/PC-ul dumneavoastră apăsând Enter pe „Distribuie“ şi transmiţându-le mai departe la adresa dumneavoastră de e-mail ca fişiere PDF, respectiv Excel.

La „Setări“ → „Limbă“ puteţi verifica limbile în care este disponibilă aplicaţia.

export icon Export

settings icon Setări

bluetooth icon Realizare conexiune Bluetooth®

Asiguraţi-vă mai întâi că este activat Bluetooth® la aparatul de măsură şi la smartphone/tabletă şi că ambele dispozitive se găsesc în aceeaşi rază de acţiune. În aplicaţie, cu bluetooth icon puteţi realiza o conexiune Bluetooth® între aparatul de măsură şi smartphone/tabletă. Vă rugăm să reţineţi: conexiunea trebuie realizată întotdeauna prin intermediul aplicaţiei, nu prin meniul de setări al smartphone-ului/tabletei.

Pentru transferarea valorilor măsurate de pe GLM pe computer vă recomandăm software-ul nostru GLM Transfer, disponibil gratuit pentru download. Imaginile fotografiate cu GIS pot fi transferate prin USB pe PC.

Nu. Puteţi folosi maximum un aparat de măsură. Verificaţi mai întâi dacă la GLM/GIS şi la smartphone/tabletă este activat Bluetooth ® şi dacă ambele dispozitive se găsesc în aceeaşi rază de acţiune. Alternativ puteţi deschide selecţia cu bluetooth icon.

În funcţie de condiţiile existente (obstacole, radiaţie solară etc.), conexiunea între smartphone/tabletă şi aparatul de măsură este posibilă până la aprox. 10 metri.

Dacă aparatul a fost deja conectat cu aplicaţia, la o nouă împerechere el va fi recunoscut automat, dacă aplicaţia este deschisă pe smartphone/tabletă iar Bluetooth® este activat la ambele dispozitive şi acestea se află în aceeaşi rază de acţiune.

a. Măsurători cu GIS 1000 C Professional (nu sunt disponibile în toate ţările)

Dacă există deja o conexiune între smartphone/tabletă şi GIS 1000 C Professional, valorile măsurate pot fi adăugate direct după stabilirea punctului de măsurare, prin măsurare cu GIS 1000 C Professional şi/sau prin selectarea unei valori măsurate din galeria dispozitivului. Dacă nu este selectat niciun punct de măsurare, apare o fereastră de selecţie cu opţiuni privitor la cum pot fi utilizate valorile măsurate. Aceasta se poate face în mod alternativ atingând şi menţinând apăsat punctul de măsurare şi apoi selectând opţiunea „Editare“. În ambele cazuri, punctul de măsurare clipeşte dacă este posibil să se adauge direct o măsurătoare.

Cu messpunkt icon puteţi adăuga în fotografie un punct de măsurare nou.

Cu notizen icon puteţi adăuga sau accesa o notiţă la fişier.

Cu rueckgaengig icon puteţi anula acţiunile.

Cu wiederherstellen icon puteţi restabili acţiunile anulate.

Cu loeschen icon puteţi şterge obiecte individuale.

Valorile măsurate sunt stocate în punctele de măsurare respective, setate în prealabil. Dacă aţi atribuit unui punct de măsurare valorile măsurate, puteţi accesa Detalii, prin atingere punctului de măsurare.

Da, aveţi opţiunea de a transfera ulterior în aplicaţie valorile măsurate. În acest scop, stabiliţi sau selectaţi un punct de măsurare în aplicaţie şi apoi mergeţi la galeria GIS 1000 C. Aici, selectaţi măsurătoarea dorită şi executaţi transferul ei la punctul de măsurare selectat, folosind butonul Salvare din centrul GIS 1000 C.

Temperatura măsurată a suprafeţei este afişată în imagine indiferent de modul selectat. Pentru aceasta, trebuie ca parametrul „Afişează etichete de temperatură în schiţă“ să fie activat în Setări.

Modul de măsurare trebuie setat direct la GIS 1000 C Professional. În funcţie de modul selectat, valorile măsurate respective sunt transferate în aplicaţie.

 • Umgebungstemperatur icon Temperatură ambiantă
 • Oberflächentemperatur icon Temperatura suprafeţei
 • relative Luftfeuchtigkeit icon Umiditate relativă a aerului
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon Temperatură medie a suprafeţei
 • Temperaturunterschied von Oberflächen- zu Raumtemperatur an icon Diferenţă între temperatura suprafeţei şi temperatura ambiantă (punte termică)
 • gewählter Emissionsgrad für diese Oberfläche icon Grad de emisii selectat pentru această suprafaţă
 • Taupunkttemperatur icon Temperatură punct de rouă
 • Differenz der Oberflächentemperatur zur Temperatur des Taupunkts icon Diferenţă între temperatura suprafeţei şi temperatura punctului de rouă

Prin atingerea şi menţinerea apăsată a punctului de măsurare, aveţi disponibilă opţiunea de editare („Editare“ – punctul de măsurare clipeşte), prin mutarea („Mutare“ – punctul de măsurare se clatină) sau ştergerea („Ştergere“) punctului de măsurare.

b. Planuri detaliate - Valori măsurate

Funcţia „Planuri detaliate“ este adecvată pentru crearea de planuri detaliate. În plus, funcţia Vizualizare perete oferă posibilitatea ajustării individuale a pereţilor. Pot fi inserate unghiuri, uşi, ferestre şi prize şi modificate în dimensiuni. Aici este posibilă şi inserarea de texte şi notiţe audio. Aceasta funcţie în special utilă pentru arhitecţi, ingineri constructori, agenţi imobiliari, ingineri electrotehnişti, etc.

Funcţia „Quick Sketch“ (schiţă rapidă) permite realizarea unei schiţe cu unghiuri de 90°. O schiţă rapidă poate fi transformată într-un plan. După transformare, „Quick Sketch“ (schiţa rapidă) va fi ştearsă. Această funcţie este în special utilă pentru toţi cei ce doresc să-şi facă rapid o impresie asupra planului, cum ar fi de exemplu placatorii de plăci ceramice, planificatorii de camere, etc.

Dacă GLM este conectat cu un smartphone/tabletă, valorile măsurate sunt transferate automat în timp real. Făcând click pe un obiect (perete sau linie de măsurare), acestui obiect îi pot fi atribuite valori măsurate cu GLM în timp real sau valori măsurate cuprinse în lista valorilor măsurate.

Vă puteţi vizualiza şi folosi valorile măsurate, selectând un element şi, în modul de introducere, mutând în sus câmpul de cifre, pentru introducere manuală.

Pot fi memorate maximum 50 valori măsurate pentru toate proiectele.

c. Planuri detaliate - Suprafaţă pentru desen şi unghiuri

Cu ajungeţi în modul de selecţie. Aici puteţi deplasa elemente prin tragerea şi eliberarea lor şi puteţi modifica proprietăţile acestora.

În modul de desen puteţi desena linii, patrulatere şi poligoane.

Cu puteţi insera străpungeri în plan.

Cu puteţi insera linii de măsurare în plan.

Cu puteţi insera notiţe, fotografii şi sarcini To Do.

Cu ajungeţi în Prezentare generală.

Cu funcţia puteţi importa ca imagine planuri şi schiţe existente.

Cu puteţi anula acţiunile.

Cu puteţi restabili acţiunile anulate.

Cu puteţi şterge obiecte individuale.

Făcând click pe un perete în modul de selecţie ajungeţi la „Vizualizare perete“. Cu pictgograma Setăriputeţi selecta elementul corespunzător.

Cu pictograma Setări → zecimale puteţi seta numărul cifrelor zecimale. În funcţie de aceasta, aplicaţia rotunjeşte valorile transferate de la GLM .

Da. Aplicaţia face această modificare pentru a menţine layout-ul. Dacă layout-ul şi valoarea măsurată sunt în contradicţie, cea din urmă va fi pusă între paranteze şi va apărea în albastru. Valorile de culoare neagră sunt calculate de program. Prin funcţiile Lock (simbol de lacăt) puteţi pe deasupra bloca pereţii astfel încât aceştia să nu poată fi ajustaţi în mod automat.

În modul de selecție alegeți pictograma Mod de selecție pentru a deplasa obiecte individuale.

Nu. Momentan pot fi deplasate/şterse numai obiecte individuale. Această funcţie va fi disponibilă într-o actualizare viitoare.

Selectaţi modul de afişare şi atingeţi mijlocul unui perete pentru a-l trage în poziţia dorită.

Nu. Ulterior pot fi modificate numai grosimi individuale ale pereţilor.

În modul de desen selectaţi pictograma Mod de selecție. Atingeţi un perete, selectaţi „Vizualizare perete“şi apoi „Selectează latura 1“ (latura interioară)/„Selectează latura 2“ (latura exterioară).

Nu. Grosimea pereţilor poate fi ajustată pentru toate proiectele cu pictograma Setări. Ajustarea individuală a unui perete se poate face într-un proiect prin selectarea peretelui respectiv.

În modul de desen, aplicaţia foloseşte scara uzuală de 1:50.

Actualmente sunt acceptate formatele uzuale de imagini (JPEG, BMP, GIF, PNG).

Faceţi click pe simbolul pictogramă Unghi și apoi pe Unghi, pentru a afişa toate unghiurile.

Cu pictograma Setări → „Unghi la 90° / 45°“ puteţi activa/dezactiva fixarea unghiurilor.

Valoarea introdusă de dumneavoastră este afişată în schiţă, între paranteze albastre. Pentru a nu modifica layout-ul camerei, nu se fac ajustări vizuale ale unghiului. Alternativ puteţi modifica prin ajustare manuală unghiul în schiţă (tragere şi eliberare).

Planurile şi schiţele sunt memorate automat.

Pentru export selectaţi Proiect → Date client şi atingeţi apoi Export.

Vă puteţi expedia prin e-mail planurile şi schiţele în format PDF.

Scara este adaptată dinamic la hârtia format DIN A4.

Newsletter Scule Electrice

Aflaţi imediat ceea ce este important

Cu newsletterul pentru profesionişti sunteţi întotdeauna la curent. Ce vă aşteaptă? Noutăţi, extra beneficii şi oferte speciale cât şi concursuri cu premii exclusive