Vizualizujte temperaturne razlike u roku od nekoliko sekundi i dokumentujte rezultate sa lakoćom

Termička kamera Bosch GTC 400 C Professional

Osvrnite se na trenutak na svoj svakodnevni posao – sa svim zadacima, izazovima, pitanjima i nesigurnostima koje se javljaju: Kako bi bilo da se nevidljivo učini vidljivim? Pretvoriti probleme u slike u boji koje se mogu lako protumačiti? A zatim postupiti i raditi u skladu sa tim?
Slogan je: termičko snimanje

Jednostavno kreirajte činjenice.

Novi Bosch GTC 400 C Professional je robusno rešenje lako za razumevanje za vizuelizaciju temperature i laku obradu podataka zahvaljujući podršci za WiFi i aplikacije. To je najmodernija tehnologija koja se uklapa u vaš budžet i donosi sve prednosti termičkog snimanja u vaš svakodnevni posao.

GTC 400 C

Brzi pregled pogodnosti i funkcija termičke kamere
GTC 400 C Professional:

1. Integrisana vizuelna kamera

za prikazivanje i čuvanje stvarne slike zajedno sa vašim merenjima.

2. Rezolucija infracrvenog senzora

od 160x120 piksela za detaljne termičke slike.

3. Veliki ekran u boji od 3,5"

za bolji prikaz rezultata merenja.

4. Mikro USB

za lak prenos podataka na računar – softver „GTC Transfer” pomaže u lakom kreiranju izveštaja.

5. Integrisana WiFi pristupna tačka

za brz i lak prenos slike na aplikaciju Bosch Measuring Master.

6. Robusan i zaštićen

od prašine i prskanja vode (IP 53).

7. Dupli izvor napajanja

radi sa 12 V-LI baterijom i/ili standardnim alkalnim baterijama (AA).

Lokator prodavca

Brzi pregled tehničkih podataka:

Izmerite temperaturu jednostavno i bez potrebe za direktnim kontaktom pomoću Bosch GTC 400 C Professional termičke kamere.

Uputstvo za upotrebu (PDF, 22 MB)

Rezolucija infracrvenog senzora 160 x 120
Termička osetljivost < 50 mK
Merni opseg -10 °C … +400 °C

Video snimak o proizvodu GTC 400 C Professional

Sledeći video snimak o proizvodu prikazuje koliko brzo činjenice vode do posla sa savršenim slikama. Kliknite na reprodukciju za koncizno objašnjenje funkcija termičke kamere.

19.200 piksela za brojne primene

Bez obzira da li su vaš posao električne instalacije, instalacije prozora, HVAC ili suva gradnja: uz pomoć termičkog snimanja lako možete obaviti profesionalno merenje za početak. Da li postoji preopterećenje kabla? Gde se u zidu nalazi transformator ili razvodna kutija? Da li postoje priključci koji cure ili cevi za grejanje? Kuda cevi za grejanje prolaze kroz zid ili pod? Da li radijatori imaju otvore? Šta je uzrok uznemiravajućeg strujanja vazduha u kancelariji? Kakvo je stvarno stanje izolacije?

Proizvod

Područja primene GTC 400 C Professional termičke kamere

Dizajnirana za korišćenje u zanatskim oblastima kao što su instalacije grejanja, ventilacije i klime (HVAC), električne instalacije, instalacije prozora ili suva gradnja. Pogledajte GTC 400 C Professional u različitim područjima primene.

HVAC instalacije:

Pretvaranje problema u zadatke.
Bosch termička kamera GTC 400 C Professional je idealan alat za obavljanje detaljnih merenja za analizu savršenih slika postojećih stanja i distribucije grejanja – tako da možete doći do pravih zaključaka za svoj posao.

Pomaže vam da:

 • Pronađete curenja
 • Proverite putanju kablova za grejanje
 • Proverite razvodnu kutiju podnog grejanja, tj. da li su cevi pravilno označene
 • Proverite da li radijatori imaju otvore
 • Locirate cevi za grejanje u podu i zidovima
 • Pronađete uzrok postojećeg strujanja vazduha
Pronađete curenja
Proverite da li radijatori imaju otvore
Pronađete uzrok postojećeg strujanja vazduha
Unutrašnje instalacije:

Pregledanje. Razumevanje. Izbegavanje grešaka.
Termičko snimanje je pouzdan način za dobijanje prave slike stanja – kreira činjenice koje vam omogućavaju da efikasnije nastavite sa svojim poslom i da izbegnete greške.

Pomaže vam da:

 • Procenite stvarno stanje izolacije
 • Izbegnite greške prilikom bušenja, tj. oštećenje cevovoda za podno grejanje
 • Pronađite vlažne delove ili curenja (područja sa vlagom)
Procenite stvarno stanje izolacije
Izbegnite greške prilikom bušenja, tj. oštećenje cevovoda za podno grejanje
Pronađite vlažne delove ili curenja (područja sa vlagom)
Električne instalacije:

Nova dimenzija efikasnosti.
Termičko snimanje pomoću kamere Bosch GTC 400 C Professional može da vam pruži pouzdane odgovore na mnoga pitanja koja se javljaju u svakodnevnom poslu na licu mesta.

Pomaže vam da:

 • Proverite da li postoje slabi kontakti u ormarima sa prekidačima
 • Proverite električne komponente, npr. štampane ploče elektronskih uređaja
 • Proverite osigurače i kontaktore
 • Proverite da li su kablovi ispucali ili preopterećeni
Proverite električne komponente, npr. štampane ploče elektronskih uređaja
Proverite osigurače i kontaktore
Proverite da li su kablovi ispucali ili preopterećeni
Instalacije prozora i vrata:

Brzo otkrivanje slabih tački.
Termografija je sjajan alat koji vam omogućava procenu datih stanja na licu mesta pravilno i brzo – radi pravilnog merenja.

Pomaže vam da:

 • Proverite izolaciju prozora, vrata i kutija za roletne
 • Pronađite izvore strujanja vazduha
 • Precizno odredite ulazak vode i pronađite npr. izolacije koje cure u podrumu
Proverite izolaciju prozora, vrata i kutija za roletne
Pronađite izvore strujanja vazduha
Precizno odredite ulazak vode i pronađite npr. izolacije koje cure u podrumu

Video snimci primene termičke kamere GTC 400 C Professional

U ovom video snimku naš instruktor objašnjava kako kamera Bosch GTC 400 C Professional može da pojednostavi vaš svakodnevni posao.

Vizualizujte temperaturne razlike u roku od nekoliko sekundi i dokumentujte rezultate sa lakoćom

Preuzmite aplikaciju Bosch Measuring Master

Sačuvajte i prenesite izmerene vrednosti
Prenesite termičke slike preko WiFi na aplikaciju Measuring Master. Prikažite ih svom klijentu na većem ekranu, istaknite određene delove na slici ili dodajte komentare i podelite termičku sliku putem e-pošte.

Povežite svoju kameru GTC 400 C Professional preko WiFi sa aplikacijom Bosch Measuring Master. Slike koje sta snimili i izmerene vrednosti se mogu sačuvati i preneti radi dogovaranja i preduzimanja mera.

Preuzmite svoju besplatnu verziju aplikacije Bosch Measuring Master.

Google Logo

Podržani Android uređaji: pametni telefoni i tableti sa Android 4.3 i novijom verzijom.
Podržani iOS uređaji: iPhone (od 4s), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Softver GTC Transfer za
GTC 400 C Professional

Lak prenos i obrada vaših podataka

Lako prenesite generisane podatke i slike preko USB na računar u kancelariji ili kod kuće – radi dokumentovanja, daljeg planiranja ili generisanja preciznih ponuda za svoje klijente.

Besplatno preuzimanje softvera GTC Transfer Software

Sistemski zahtevi: Windows 7,8,10

Support

Manje priče, više rada.

Pomoću Bosch termičke kamere GTC 400 C Professional kreirate činjenice za efikasnije obavljanje svog posla – uz manje grešaka. Koliko dobro vam to zvuči?

Da rezimiramo, šta GTC 400 C Professional nudi vama i vašem svakodnevnom poslovanju:

 • Intuitivno rukovanje, lako razumevanje – otvaranje novog nivoa profesionalizma.
 • Pomaže u povećanju transparentnosti za vas i vaše klijente radi dobijanja njihovog poverenja – jasno sredstvo za jačanje lojalnosti klijenta i dobijanje novih klijenata.
 • Pretvara probleme u zadatke: vizuelizacija termičkog snimanja pojednostavljuje komunikaciju sa vašim klijentima, npr. odmah možete da im pokažete šta je problem i šta je potrebno uraditi – jer termička slika govori više od reči.
 • Pruža vam vrednu podršku pre obavljanja posla: brzo merenje i termičko snimanje vam pomažu da izbegnete greške i brže pronađete potencijalne izvore problema.
 • Lako dokumentovanje izmerenih rezultata preko bežične mreže pomoću aplikacije Measuring Master – možete da delite slike sa klijentima i kolegama na licu mesta putem pametnog telefona ili tableta ili preko računara u udobnosti svog doma putem softvera GTC Transfer. Vizuelna slika radi povećanja transparentnosti.

Česta pitanja o GTC 400 C Professional

Alat meri površinsku temperaturu predmeta i prikazuje je kao termičku sliku. Ovo pruža jasan i jednostavan pregled distribucije toplote i razlika u temperaturi.
Na slici u nastavku je prikazano vidno polje kamere, tako da možete da procenite veličinu mernog opsega (x i y) na određenom rastojanju (z).

U principu, termička rezolucija radi na isti način kao i normalna kamera, tj. možemo da izmerimo 160 piksela horizontalno i 120 piksela vertikalno. To je ukupno 19200 mernih piksela, od kojih svaki sadrži temperaturnu vrednost. Ovi merni pikseli zajedno formiraju termičku sliku koja se prikazuje na displeju.

Što se tiče termičke osetljivosti, što manja to bolje. Ova vrednost određuje razlike u temperaturi koje se mogu izmeriti između piksela. < 50 mK znači da se temperaturna razlika od < 0,05 °C može izmeriti pomoću kamere GTC 400 C Professional. Stoga omogućava da se detektuju neznatna odstupanja u temperaturi.

Merenje počinje čim se alat uključi.

Ako želite nepokretnu sliku ili želite da zamrznete sliku, jednostavno pritisnite prekidač da biste u miru pregledali sliku. Da biste nastavili merenje, ponovo pritisnite prekidač.

Ako želite da sačuvate sliku na alatu, samo pritisnite dugme . Ovo je moguće i tokom merenja i tokom pregledanja nepokretne ili zamrznute slike.

Što je alat bliži mernom predmetu, to je merenje preciznije. Na relativno velikim rastojanjima, rezultati merenja mogu biti neprecizniji, što je posledica velike vlažnosti, na primer, koja može da utiče na rezultat.

Kamera za termičko snimanje vam pokazuje razlike u temperaturi. Što je veće odstupanje u temperaturi, to se jasnije vidi na termičkoj slici. Na primer, ako želite da cevi sistema podnog grejanja budu vidljive, najbolje je da isključite sistem, pustite da se pod ohladi, a zatim ga ponovo uključite na najvišem podešavanju. To će vam dati najbolji pregled cevi za grejanje.

Zahvaljujući ugrađenoj kameri stvarne slike, za svaku termičku sliku (…X.jpg) se takođe čuva u stvarna slika (…Y.jpg). To vam olakšava prepoznavanje predmeta koji su nejasni na termičkoj slici.

Pored toga, osnovni podaci o temperaturi se takođe čuvaju na stvarnoj slici. Stoga, svaki piksel ima temperaturnu vrednost koja se čuva i ako želite, lako možete izmeniti stvarne slike (…Y.jpg) na našem besplatnom softveru GTC Transfer. Takođe bez napora možete kreirati evaluaciju ili izveštaj. Softver se može naći na .

Za optimalne rezultate, konfigurišite alat biranjem materijala koji merite (emisivnost). Postoji lista za izbor najčešćih materijala i njihove emisivnosti koja se čuva na GTC 400 C. Ipak, moguće je uneti vrednosti koje je definisao korisnik. Raspon uobičajenih materijala je takođe naveden u uputstvu za upotrebu

Kamera za termičko snimanje kao što je GTC 400 C se može koristiti za merenje raspodele temperature relativno velikog područja. Hiljade mernih tačaka su sastavljene u sliku i pružaju brz pregled kritičnih područja. Na primer, pomaže u brzom otkrivanju problema u područjima u kojima je potrebno locirati temperaturne razlike.

Tačkasto merenje pomoću GIS 1000 C Professional precizno meri temperaturu površine malog područja. Ako je potrebno, takođe se mogu izmeriti relativna vlažnost i okolna temperatura (u zavisnosti od primene). Zbog toga je GIS 1000 Professional pogodan za precizna merenja. Pomaže u detaljnoj analizi malih oblasti i lokalizovanim merenjima.

Da, svaka verzija sadrži taj sertifikat u uputstvu za upotrebu, koji potvrđuje da alat radi u skladu sa specifikacijama iz uputstva za upotrebu.

Mislim da moj alat ne radi pravilno. Da li se može ponovo kalibrisati? Bosch servisni centar.

Da, možete kontaktirati svoj servisni centar i zatražiti kalibraciju i dobićete sertifikat o kalibraciji kao potvrdu. Da biste saznali da li je ova usluga dostupna u vašem regionu, kontaktirajte najbliži Bosch servisni centar.

Česta pitanja o aplikaciji Measuring Master GTC

Aplikaciju Measuring Master možete da preuzmete u Apple App Store-u i u Google Play Store-u.

Aplikacija postoji samo za Android i iOS tablete i pametne telefone. Ne podržavaju se drugi sistemi. Podržani Android uređaji: pametni telefoni i tableti sa omogućenim Bluetooth® verzije Android 4.3. Podržani iOS uređaji: iPhone (4S ili noviji), iPad (3. gen. ili noviji), iPad Air (1. gen. ili noviji), iPad mini (1. gen. ili noviji).

Projekti se spremaju na pametnom telefonu / tablet računaru na kojemu su izrađeni, te ne mogu da se preuzmu na druge uređaje.

Da, Vaši podaci ostaju sačuvani i kod aktuelizacije softvera.

Spremljeni sadržaji ostaju principijelno spremljeni u memoriji. Radi sigurnosti, pre ažuriranja, trebalo bi da sačuvate projekte na svom laptop ili PC računaru tako što ćete ih „podeliti” i proslediti kao PDF ili Excel datoteku na svoju e-adresu.

U stavci „Postavke“ → „Jezik“ možete da proverite jezike na kojima postoji aplikacija.

Ikona režima za izvoz Izvoz

Ikona režima za podešavanja Podešavanja

Ikona režima za uspostavljanje Bluetooth® veze Uspostavljanje Bluetooth® veze

Da biste uspostavili vezu između kamere za termičko snimanje i pametnog telefona/tableta, aktivirajte WLAN vezu na oba uređaja. WLAN funkcija na GTC 400 C Professional se može aktivirati putem podešavanja alata kamere. Kada je WLAN veza aktivirana na kameri za termičko snimanje, ključ za povezivanje se prikazuje u donjem delu displeja alata. Vodite računa da WLAN veza bude aktivirana na pametnom telefonu/tabletu. Zatim otvorite funkciju termičkog snimanja u aplikaciji Measuring Master i dodirnite simbol WLAN u aplikaciji da biste uspostavili vezu između dva uređaja. Sada sledite uputstva iz aplikacije.

Slike se mogu preneti i pregledati na računaru preko mikro USB porta kamere GTC 400 C Professional. Za Windows operativne sisteme (Windows 7, Windows 8, Windows 10), takođe smo obezbedili softver GTC Transfer, pomoću kog možete da izmenite i dokumentujete sačuvane termičke slike. Softver se može preuzeti ovde

Ne, možete koristiti samo po jednu kameru za termičko snimanje sa aplikacijom.

U zavisnosti od uslova na licu mesta (prepreka, vlažnosti, smetnji u radio vezi itd.), moguće je održavati vezu između pametnog telefona/tableta i kamere za termičko snimanje u rasponu do 50 m.

Ako je alat ranije bio povezan na pametan telefon/tablet, dva uređaja se povezuju automatski kada je WLAN veza aktivirana na oba uređaja, kada su uređaji u okviru raspona i kada pametan telefon/tablet nije povezan na neku drugu WLAN mrežu.

Prvo uspostavite WLAN vezu između aplikacije Measuring Master i svog uređaja GTC 400 C Professional (vidite „Kako uspostavljam vezu između GTC 400 C Professional i pametnog telefona/tableta?”). Zatim, u okviru funkcije „Termička slika”, kliknite na „+” da biste uvezi termičku sliku sa GTC 400 C Professional.

Pomoću ikone blokade klatna možete izabrati predmete na termičkoj slici (npr. napomene, oznake) kako biste ih izmenili ili obrisali.
Pomoću ikone markera možete izabrati predmete na termičkoj slici (npr. napomene, oznake) kako biste ih izmenili ili obrisali.

Pomoću ikone režima prijemnika možete dodati napomene i zadatke termičkoj slici i tekstualne oznake direktno na sliku.

Pomoću ikone područja samostalnog nivelisanja možete poništiti radnje.

Pomoću ikone područja samostalnog nivelisanja možete vratiti poništene radnje.

Pomoću ikone područja samostalnog nivelisanja možete izbrisati odabrane predmete.

Ako su sledeće funkcije aktivirane za snimanje slika na uređaju GTC 400 C Professional, takođe će biti prikazane u aplikaciji.

Ikona blokade klatna Topla tačka: Najtoplija tačka na termičkoj slici se automatski označava crvenim pokazateljem.

Ikona režima prijemnika Hladna tačka: najhladnija tačka na termičkoj slici se automatski označava plavim pokazateljem.

Ikona režima prijemnika Pokazatelji sa prikazom temperature: Pokazatelji se prikazuju na centralnom delu termičke slike i pokazuju izmerenu vrednost temperature u ovoj tački.

Ikona područja samostalnog nivelisanja Emisivnost: Pokazuje koliko infracrvenog termičkog zračenja emituje predmet u poređenju sa idealnim termičkim emiterom (crno telo, stepen emisivnosti = 1).

Ikona područja samostalnog nivelisanja reflektovana temperatura: Reflektovana temperatura je termičko zračenje koje ne emituje sam predmet. Ovo generalno odgovara okolnoj temperaturi.

Bosch Professional novosti

Saznajte prvi novosti iz Bosch Professional sveta:

 • inovacije
 • ekskluzivne i promotivne ponude
 • korisne usluge
<