Elektricitet

Bosch temperaturmålerne er en perfekt hjælp for elektrikeren i hverdagen.

De hjælper dig med at finde fejl, belastning, korrosion, indvendige defekter og modstande sikkert og effektivt, da de hurtigt og let forståeligt viser temperaturer på det store display. Et klik er tilstrækkeligt, så får du et detaljeret overblik over temperaturfordelingen på anlægget.

Ud over tidsbesparelsen øger vores termo-trio også din sikkerhed, når der er risiko for høj varme. I disse tilfælde sætter man pris på at kunne opnå præcise informationer i sikker afstand til planlægning af de næste trin.

Hvis man senere skal tydeliggøre situationen for kunden eller forklare en reparation, er tydelige og transparente billeder til stor hjælp. Her kan du også opkoble vores apparater med en app eller en PC: Du kan hurtigt og nemt danne let forståelig dokumentation og udførlige rapporter.

Anvendelses-
muligheder


Kontrol af sikringskasser

Sikringskasser er en vigtig del af det daglige arbejde som elektriker. Men ofte kan man ikke umiddelbart se detaljerne på disse anlæg. Uanset om det er vedligeholdelse eller fejlfinding – når det drejer sig om at lokalisere svage, defekte eller overbelastede sikringer eller at bestemme en underfordeling, kan du med et tryk på en knap på GTC modellerne fra Bosch få vist, hvor fejlene er.

Her skal man være opmærksom på følgende: Vurdér altid temperaturforskellen på en fejlbehæftet komponent sammenlignet med fejlfri komponenter af samme type, med samme belastning. Det vil sige: En varm sikring skal først sammenlignes med en anden sikring, før det kan konstateres, om den øgede temperatur rent faktisk er en fejl eller ej. Endvidere afhænger bedømmelsen af temperaturfordelingen også af anlæggets driftstilstand. Som du ser, kan vores varmebilledkameraer ikke erstatte din vurdering af fejlbehæftede komponenter, dette kræver stadig din ekspertise som elektriker – men de viser dig hurtigere mulige fejl, hvorved du kan spare tid og koncentrere dig om det væsentlige.

Med varmebilledkameraet GTC 600 C Professional kan du også optage talebeskeder under brug – derved mistes ingen informationer, og hvert varmebillede kan senere entydigt tilknyttes det enkelte kontaktskab. Med infrarødtermometeret GIS 1000 C Professional kan du gå yderligere i detaljer: Det giver dig yderligere information såsom relativ luftfugtighed.

kontrol-sikringskasse-varmebillede
kontrol-sikringskasse-realbillede
kontrol-sikringskasse-varmebillede1
kontrol-sikringskasse-realbillede1
Kontrol af kabelforbindelser

Man kan ligeledes langt hurtigere finde løse eller overbelastede kabelforbindelser med Bosch varmebilledkameraerne. Et enkelt blik er tilstrækkeligt, for kabelforbindelserne med højere temperatur fremhæves klart på det store display på GTC med en anden farve end dem, der har normal temperatur.

Som elektriker kan du altså omgående gå i gang og rette fejlen – allerede før der sker alvorligere fejl. Men også når der lugter brændt, og når der er opstået en farlig situation, kan du med GTC modellerne præcist lokalisere det overophedede sted og træffe de nødvendige forholdsregler.

Vær også her opmærksom på følgende: Sammenlign altid de varmere steder med komponenter af samme type og kontrollér, at det ved opvarmningen ikke drejer sig om en ren refleksion på overfladen (eksempelvis i forbindelse med samleelementer af metal).

Læse-tip: vores beskrivelse af emissionsgraden i Termo-seminar .

kontrol-kabelforbindelser-varmebillede
kontrol-kabelforbindelser-realbillede
Kontrol af elektriske komponenter

Kontrol af elektriske komponenter er ofte kompleks og yderst farligt på grund af kraftig overophedning. Med varmebilledkameraerne fra Bosch kan du nemt og i sikker afstand finde kontaktfejl eller fejlbehæftede viklinger, eksempelvis på kredsløbskort. Hvis der konstateres høje temperaturer, skal forgreninger og belastninger i strømkredsen undersøges for at finde ud af, om der rent faktisk er et problem. Hvis der derimod vises kolde steder, kan dette eksempelvis være tegn på en defekt komponent.

Vær opmærksom på, at du ikke skal undersøge komponenten ved lav belastning, men ved maksimal belastning. På denne måde undgår du, at varme steder vises koldere, end de rent faktisk er ved fuld belastning. Husk også på, at vores varmebilledkameraer kun viser temperaturen på overfladen. Ved indkapslede komponenter i huse eller bag afdækninger kan der i givet fald være endnu højere temperatur.

Uanset hvilke udfordringer du har – vores højtydende varmekameraer giver dig hurtigt afgørende information, så du direkte kan gå videre med de næste trin eller foretage yderligere målinger.

kontrol-elektriske-komponenter-varmebillede
kontrol-elektriske-komponenter-varmebillede
elektrisk-anvendelse-thumbnail-pdf

Downloads vedrørende elektricitet

Her kan du downloade alle informationer på denne side.

Din Forhandlersøgning

Angiv dit postnummer, by eller gade, og find hurtigt din nærmeste Bosch forhandler.

Postnummer, by eller vej