VVS-, varme- og klimateknik

Varmebilledkameraer er optimale inden for VVS-, varme- og klimateknik.

De gør dit arbejde mere effektivt og kan anvendes til forskellige formål i forbindelse med kontrol, vedligeholdelse og reparation. Eksempelvis ved kontrol af varme- og klimaanlæg eller ved lækagesøgning i vandledninger i vådrum.

I forbindelse med disse opgaver drejer det sig altid først og fremmest om temperaturer – og præcist her kan Bosch varmebilledkameraer hjælpe dig: Du kan f.eks. hurtigt konstatere, om en varmeinstallation fordeler varmen ensartet – og herefter vise kunden resultaterne med et varmebillede. Gennem denne umiddelbare visualisering af temperaturerne kan du altså direkte se, om alt fungerer korrekt, eller om der er et problem. På denne måde sparer du tid, og kunden får et overblik med den professionelle dokumentation – et vigtigt grundlag for tillid.

Anvendelses-
muligheder


Kontrol af gulvvarme og af rørføring

Med det blotte øje kan man ikke se, om en gulvvarmeinstallation fordeler varmen ensartet og fungerer effektivt. Ofte ved man ikke andet om anlægget, end at det ikke fungerer som ønsket. Fejlårsagerne kan være komplicerede, eksempelvis kan der være smuds eller luft i rørene, hvilket kræver rensning eller udluftning. Det kan også være, at vandet skal udskiftes, eller at der er en utæthed i rørene. Uanset hvordan det forholder sig, så kan du med varmebilledkameraerne fra Bosch umiddelbart udelukke flere mulige årsager til den foreliggende fejl med et enkelt blik på det store display – og dermed spare nogle arbejdstrin.

Også i forbindelse med nybyggeri eller renovering vil man gerne have vished for, at gulvvarmen er lagt optimalt med det rigtige antal varmeslanger/-spiraler – og efterfølgende dokumentere dette med et varmebillede. Bemærk: Før du påbegynder undersøgelsen, skal der slukkes for gulvvarmen, da hele gulvet ellers er varmet op, og temperaturforskellen ikke kan ses. Herefter kan du tænde for gulvvarmen, og efter nogle minutter kan du på varmebilledet se, hvordan varmerørene opvarmes og ses på overfladen.

kontrol-gulvvarme-varmebillede1
kontrol-gulvvarme-realbillede1
Lokalisering af varmerør og lækager

Uden det rigtige udstyr er fejlfindingen ved lokalisering af lækager i varme- og vandrør ikke kun besværlig, men det tager også lang tid. Hvis gulvbelægningen eller den støbte flade skal fjernes i forbindelse med reparationen, bliver det endvidere rigtig dyrt, hvis ikke man ved, præcist hvor problemet er.

Med vores varmebilledkameraer bliver det nemmere at finde fejl, for føringen af ledninger med varmt eller meget koldt vand kan ses med et enkelt blik: På det overskuelige display kan du se vandlækager direkte i form af varme eller kolde områder langs rørføringen. På denne måde kan du præcist lokalisere brudte eller tilstoppede rør. Det vil sige: For at foretage reparation skal gulvbelægningen kun fjernes i det afgrænsede område.

Vigtigt: Ved for godt isolerede rør eller væg-/gulvbelægninger trænger varmen fra røret ikke op til overfladen, og varmebilledkameraet kan muligvis ikke registrere temperaturforskelle.

lokalisering-varmerør-varmebillede1
lokalisering-varmerør-realbillede1
lokalisering-varmerør-varmebillede2
lokalisering-varmerør-varmebillede3
Undersøgelse af radiatorer

Bosch varmebilledkameraer kan også anvendes til undersøgelse af radiatorer. Hvor man tidligere måtte "banke“ med hånden og høre efter uregelmæssigheder, viser GTC modellerne med et tryk på en knap, om anlægget opvarmes ensartet hhv. hvor på radiatoren der er en fejl. Lad radiatoren køle af, og tænd den herefter for at overvåge opvarmningen – nu kan du afgrænse: Hvis der er luft i radiatoren, skal den udluftes? Er der en defekt i tilledningen? Skal radiatoren gennemskylles? Eller er der byttet om på tilslutningerne? Uanset problemet så giver vores temperaturmålere dig vigtige anvisninger på en løsning, hvilket letter dit arbejde.

undersøgelse-radiator-varmebillede
undersøgelse-radiator-varmebillede1
Kontrol af klimaanlæg

Problemet skyldes ikke altid en manglende funktion, for i forbindelse med klimaanlæg er for mange uønskede funktioner ofte årsag til ærgrelser. Problemet skyldes ofte utætte ventiler, som kølemediet strømmer igennem, selvom fejlindikatoren viser noget andet. Bosch temperaturmålerne reducerer i disse tilfælde både arbejdsomfanget og sikkerhedsrisikoen betydeligt. Du får nemt og effektivt et overblik i sikker afstand. Man kan hurtigere finde fejl og afgrænse årsagerne – og samtidig kan man foretage præcise reparationer.

kontrol-klimaanlæg-varmebillede
kontrol-klimaanlæg-realbillede
kontrol-klimaanlæg-varmebillede1
kontrol-klimaanlæg-realbillede1
svk-thumbnail-pdf

Downloads vedrørende VVS-, varme- og klimateknik

Her kan du downloade alle informationer på denne side.

Din Forhandlersøgning

Angiv dit postnummer, by eller gade, og find hurtigt din nærmeste Bosch forhandler.

Postnummer, by eller vej