Vinduer

Bosch indeklima-detektorer er pålideligt værktøj til vinduesmontører.

De hjælper dig dels med at se ind bag facaden og med hurtigt at finde utætte steder ved vinduer og døre – så du direkte kan se kuldebroer på grund af isoleringsfejl eller utætte steder og rette fejlene. Endvidere kan du med varmebillederne dokumentere dit gode arbejde, eksempelvis ved montering eller reparation af vinduer og vise dette til kunden med sammenligninger før og efter.

Korrekt montering af vinduer og døre er ikke kun vigtigt for indeklimaet, men også for effektiv energiudnyttelse, der bliver stadig vigtigere for kunderne. Derfor er Bosch temperaturmålerne også nyttige ved rådgivning om energirigtig renovering: udskiftning af vinduer kan være dyrt og tidskrævende, og uden klare beviser foretrækker mange kunder at vente. Med Bosch varmebilledkameraer og infrarød-termometre kan du lave en dokumenteret undersøgelse og tydeligt påvise energispild, eksempelvis ved tagvinduer eller kvistvinduer. På denne måde kan du tydeligt vise behovet for nye vinduer.

Anvendelses-
muligheder


Søgning af isoleringsfejl og kuldebroer

Gamle vinduer, døre eller jalousikasser er ofte utilstrækkeligt isolerede, men disse utætte steder kan ikke ses med det blotte øje – og mange er ikke klar over indvirkningen på energitabet. Men du ved det: Hvis ikke vinduer er korrekt monteret, kan der dannes kuldebroer. Med varmebilledkameraerne fra Bosch kan du hurtigt få vist manglende isolering, træk eller indtrængende fugt og vise dette til dine kunder – og du kan træffe passende forholdsregler.

Med den praktiske lock-funktion på farveskalaen kan du sågar nemt sammenligne flere vinduer og døre med hinanden. Endvidere kan du med lock-funktionen også fjerne forstyrrende varmekilder fra visningen, eksempelvis en varm radiator under et vindue, med et tryk på en knap.

Hvis der er mistanke om skimmel på grund af dårlig isolering, kan man endvidere anvende infrarød-termometeret GIS 1000 C Professional. Disse problemer med skimmel ses ofte direkte ved vinduesrammen eller under den indvendige jalousikasse. Infrarød-termometeret kan gennem yderligere måling af relativ fugtighed og omgivende temperatur angive dugpunktet, og det viser tydeligt, om der er risiko for skimmel eller ej.

kuldebroer-vinduer-varmebillede
kuldebroer-vinduer-realbillede
kuldebroer-vinduer-varmebillede1
kuldebroer-vinduer-realbillede1
Undersøgelse af indtrængende vand og utætte steder

Hvis der trænger vand ind ved vinduer eller døre, kan det få alvorlige følger. Med temperaturmålerne fra Bosch kan du hurtigt lokalisere utætte steder, for på grund af det indtrængende vand dannes der fugtige steder, som vises koldere på varmebilledet. Ideelt foretager du en termografisk undersøgelse lige efter nedbør – altså når stederne endnu er våde. Derved kan du undersøge disse områder nærmere, foretage reparation af specifikke steder eller udskifte hele vinduet efter behov.

Vær opmærksom på følgende: For at kunne foretage en præcis kontrol skal der være en temperaturforskel på 10° C mellem udendørs og indendørs temperatur. Selv når du foretager en termografisk undersøgelse af vinduer og døre i den kolde årstid, er den viste temperaturforskel ofte lav. I disse tilfælde er en korrekt indstilling af temperaturskalaen desto vigtigere.

Det vil sige: Skalaen skal via lock-funktionen eller den manuelle tilstand have en relativt lille spændvidde, så varmebilledet får flere kontraster og kun fremhæver de interessante steder. Når temperaturmålerne anvendes udendørs, skal man endvidere tage mere hensyn til påvirkende faktorer såsom temperatur og nedbør end ved indendørs brug.

indtrængende-vand-vinduer-varmebillede1
indtrængende-vand-vinduer-realbillede1

Anvendelsesvideo

vinduer-thumbnail-pdf
Downloads vedrørende vinduer

Her kan du downloade alle informationer på denne side.

Din Forhandlersøgning

Angiv dit postnummer, by eller gade, og find hurtigt din nærmeste Bosch forhandler.

Postnummer, by eller vej