TEKNISKE KARAKTERISTIKA FOR El-/måleværktøj

Produkterne fra Robert Bosch Power Tools GmbH er udviklet og fremstillet i henhold til høje kvalitetsstandarder og i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte tekniske krav. Vores produkters tekniske data og funktioner kontrolleres løbende i udviklingsprocessen og i serieproduktion ved anvendelse af statistiske metoder. På denne måde sikrer vi, at produkterne opfylder vores kvalitetsstandarder og brugernes forventninger i videst mulige omfang.

Det er dog almindeligt, at den faktiske værktøjsydelse varierer fra enhed til enhed. Værktøjets specifikke applikation og miljømæssige forhold spiller en betydelig rolle. Den respektive tekniske information, f.eks. på emballagen og i manualer, refererer til gennemsnitsværdier og gælder for produkterne og de tilhørende tilbehørsdele i ny stand. Nedenstående giver dig et oversigtseksempel over de vigtigste funktionspåvirkende faktorer for et power-værktøjs faktiske ydelse med hensyntagen til applikationen og de miljømæssige forhold.

TYPISKE IKONER OG VÆRDIER
kan variere afhængig af modellen

Effekt

Ledningsdrevne produkters nominelle effekt måles i henhold til IEC 62841-1.
Den tilsvarende effekt af produkter uden ledning (batteridrevne) indikerer ydelsen sammenlignet med tilsvarende ledningsdrevne produkter. Den tilsvarende effekt afhænger af batteriets kapacitet, type, opladningstilstand, temperatur og sundhed/alder.

Hastighed

Vores power-værktøjers omdrejningshastighed indikeres som en maksimumsværdi under ubelastede forhold, som ikke overskrides for at undgå ulykker med uegnet tilbehør. Omdrejningshastigheden afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer som f.eks. …

 • valgt gear,
 • værktøjsstatus såsom indkøringsstatus og temperatur, hvilket påvirker batteriydelsen og viskositeten af den interne smøring,
 • elektrisk indgangsspænding & aktuel batteriopladningstilstand
 • samt
 • belastning, som induceres af tilbehørets dimensioner og masse.

Skrue-Ø

Vores power-værktøjers skrueydelse afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer som f.eks. …

 • applikationen, som afhænger af arbejdsemnets materialeegenskaber (f.eks. hårdhed og massetæthed), skruedimensionerne osv.,
 • type, kvalitet & bitstatus (passer til applikationen) og skruer (hel-/delgevind, skruehovedtype, belægning, kvalitet osv.),
 • omdrejningshastighed (anvend venligst 1. gear til højere, blødt drejningsmoment),
 • batteritype og opladningstilstand
 • samt
 • arbejdsteknikker som f.eks. operatørens påførte kraft.
Drejningsmoment

Vores power-værktøjers drejningsmoment (blødt, hårdt, maks.) afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer som f.eks. ...

 • gearindstilling,
 • type & tilbehørsstatus (f.eks. stivhed, interaktionen mellem værktøj og bit),
 • slid på værktøjet,
 • operatørens arbejdsteknikker såsom den påførte kraft til at holde/fiksere værktøjet og arbejdsemnet(-emnerne),
 • batteritype og opladningstilstand
 • batteri- og værktøjstemperatur.

Tilspændingsmomentet for vores slagskruetrækkere og slagnøgler afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer såsom…

 • type & tilbehørsstatus (f.eks. stivhed, interaktionen mellem værktøj og bit),
 • boltens størrelse, type, længde m.m.,
 • slid på værktøjet,
 • operatørens arbejdsteknikker såsom den påførte kraft til at holde/fiksere værktøjet og arbejdsemnet(-emnerne),
 • batteritype og opladningstilstand samt
 • batteri- og værktøjstemperatur
 • hastighedsindstilling

Brydningsmomentet for vores slagskruetrækkere og slagnøgler afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer såsom…

 • type & tilbehørsstatus (f.eks. stivhed, interaktionen mellem værktøj og bit),
 • boltens størrelse, type, længde m.m.,
 • slid på værktøjet,
 • operatørens arbejdsteknikker såsom den påførte kraft til at holde/fiksere værktøjet og arbejdsemnet(-emnerne),
 • batteritype og opladningstilstand samt
 • batteri- og værktøjstemperatur
 • hastighedsindstilling
 • rust, maling m.m. på bolten/møtrikken
Dimension

Længden på vores bore-/skruemaskiner måles med en åben spændepatron.

Ydelse

Vores power-værktøjers ydelse i forbindelse med savning, boring, fræsning, skæring og oplysning afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer som f.eks. …
type, kvalitet & tilbehørsstatus (valg af passende klinge, bit,…)

 • eksternt påført belastningsprofil, som afhænger af arbejdsemnets materialeegenskaber (f.eks. hårdhed og massetæthed), tilbehørsdimensionerne, skæredybde osv.,
 • solidt fikseret arbejdsemne/maskine – f.eks. ingen vibration under arbejde med stiksav,
 • smøring til nogle applikationer,
 • arbejdsteknikker som f.eks. operatørens påførte kraft eller åreretningen på træ i forhold til skæreretningen
 • samt
 • batteritype og opladningstilstand.
Opladningstid

Vores batteriers opladningstid afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer som f.eks. …

 • batteriets opladningstilstand inden opladningen begynder,
 • omgivelses- og batteritemperatur
 • samt
 • batteriets sundhedstilstand

Li-ion-batterier ældes i løbet af deres livstid, hvilket forringer sundhedstilstanden (reduktion af den brugbare batterikapacitet).
Ældningsgraden afhænger af batteriets brugshistorik såsom antal opladningscyklusser, opladningstype (hurtig, langsom), afladningsniveauer (altid til “helt afladet” kan reducere batterikapaciteten over tid) og effektniveauet forbundet med den valgte applikation.

Slagantal

Vores power-værktøjers slagantal (f.eks. slag pr. minut) afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer som f.eks. …

 • værktøjsstatus såsom indkøringsstatus og temperatur, hvilket påvirker batteriydelsen og viskositeten af den interne smøring,
 • elektrisk indgangsspænding & aktuel batteriopladningstilstand
 • samt
 • belastning, som induceres af tilbehørets dimensioner og masse.
Slagenergi

Vores power-værktøjers slagenergi måles i henhold til procedure EPTA 05:2016 og afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer som f.eks. …

 • borehovedstørrelse (store borehamre er mere effektive med store borehoveder, mens små borehamre fungerer bedre med små borehoveder),
 • operatørens påførte kraft (borehamre: Yderligere operatørpåført tryk er ikke fordelagtigt for arbejdsprocessen; slagboremaskiner: Yderligere operatørpåført tryk fremmer en hurtigere arbejdsproces),
 • værktøjs- og batteristatus (f.eks. temperatur)
 • samt
 • omgivelsestryk og temperatur
Batteridriftstid

Vores batteridrevne produkters batteridriftstid afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer såsom:

 • Den eksternt påførte belastningsprofil, som afhænger af
  • arbejdsemnets materialegenskaber (f.eks. højde og massetæthed af græs, massetæthed af træ …),
  • arbejdsemnets dimensioner (f.eks. dækvolumen, skruelængde og diameter …),
  • arbejdsteknikker og arbejdshastighed (f.eks. operatørens påførte kraft eller fremdriftshastigheden og overlappende baner i forbindelse med græsslåning eller hækklipning) (den længste driftstid opnås typisk under ubelastede forhold)
 • samt omgivelsestemperatur – optimal batteriydelse opnås i intervallet 15-25°C. Ved lave temperaturer reduceres batteriets tilgængelige driftstid og effekt.
 • Batteriets sundhedstilstand

Li-ion-batterier ældes i løbet af deres livstid, hvilket forringer sundhedstilstanden (reduktion af den brugbare batterikapacitet).
Ældningsgraden afhænger af batteriets brugshistorik såsom antal opladningscyklusser, opladningstype (hurtig, langsom), afladningsniveauer (altid til “helt afladet” kan reducere batterikapaciteten over tid) og effektniveauet forbundet med den valgte applikation.

Fugtbeskyttelse

IP-beskyttelse er testet i overensstemmelse med en standardiseret procedure som f.eks. IEC 62841.
Den anførte IP-klassificering repræsenterer indkapslingernes beskyttelsesgrad. Hvis power-værktøjers indkapslinger bliver defekte eller slidte, kan beskyttelsesgraden dog afvige.

Sugestyrke

Gennemstrømningshastighed, vakuumtryk og lufthastighed afhænger af status på filter, forseglinger og slange. Særligt forurening kan reducere disse værdier.

Ladestrøm

Den faktiske ladestrøm afhænger af batteritypen. Den kan variere i forhold til batteriet og opladertemperatur såvel som af omgivelsestemperaturen.

Varmepistolers lufttemperatur

Temperaturen afhænger af batteriets kapacitet, type, opladningsstatus, temperatur og sundhed/alder. Den måles ved en omgivelsestemperatur på 20-25°C.

Vægt

Vores batteridrevne værktøjers vægt måles uden batteri, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.
Vægten måles i henhold til IEC62841-1, 5,17 & 5,17 eller EPTA Procedure 01:2014.
Værktøjsvægten varierer i mindre format baseret på maskindelenes almindelige toleranceværdier.

Kapacitet

Den brugbare batterikapacitet afhænger af applikationens belastningsprofil.
Li-ion-batterier ældes i løbet af deres livstid, hvilket formindsker den brugbare batterikapacitet (reduktion af batteriets sundhedstilstand).
Ældningen afhænger af batteriets brugshistorik såsom antal opladningscyklusser, opladningstype (hurtig, langsom), afladningsniveauer (altid til “helt afladet” kan reducere batterikapaciteten over tid) og effektniveauet forbundet med den valgte applikation.

Vibration og støj

Vibrationsniveauet og støjemissionsværdier måles i overensstemmelse med en standardiseret måleprocedure som f.eks. EN 62841‑2‑x.

Det anførte vibrationsniveau og støjemissionsværdier repræsenterer power-værktøjets væsentligste applikationer. Hvis power-værktøjet benyttes til andre applikationer med forskellig tilspændingskraft, med forskellige eller slidte tilbehørsdele, eller hvis værktøjet er dårligt vedligeholdt, kan vibrationsniveauet og støjemissionsværdien dog afvige fra det anførte. Dette kan forøge vibrationen og støjemissioner væsentligt i den samlede arbejdsperiode

Electronic Angle Detection

Den absolutte målepræcision kan variere baseret på forskellige forhold (f.eks. misjustering af værktøjet i forhold til skruen baseret på interaktionen
mellem skruemaskinens bit og/eller adapteren; jævnheden af overfladen der refereres til; osv.)

Nivelleringspræcision

Vores måleværktøjers målepræcision afhænger af forskellige funktionspåvirkende faktorer inklusive:

 • Temperaturudsving, meget høje/lave omgivelsestemperaturer,
 • vibration, forurening, røg eller direkte sollys,
 • materiale og størrelse, måleobjekterne refleksionsfaktorer,
 • målevej,
 • objektdybder,
 • materiale og objektstørrelser
 • samt
 • materiale og underlagets egenskaber.

De specificerede værdier forudsætter normale til favorable omgivelsesforhold.

Derudover kan man forvente en afstandsafhængig afvigelse i mm/m for afstandsmålere (se venligst brugsvejledningen for yderligere oplysninger).
Ligeledes kan præcisionen for varmebilledkameraer og termodetektorer påvirkes ved en bestemt overfladetemperatur (se venligst brugsvejledningen for yderligere oplysninger.)

Måleafstand

Vores måleværktøjers måleafstand afhænger af forskellige funktionspåvirkende faktorer inklusive:

 • Baggrundslys og målets refleksionsevne.

En hvidmalet væg og en svag baggrundsbelysning har for eksempel en positiv påvirkning, hvorimod en mørk væg og kraftig baggrundsbelysning har en negativ påvirkning.

 • Objektstørrelser, materiale og stand samt underlagenes homogenitet og fugtindhold.

Et homogent og tørt underlag har for eksempel en positiv påvirkning på måleafstanden, mens et homogent og fugtigt underlag har en negativ påvirkning.

Arbejdsområde & dybde

Vores måleværktøjers måleinterval afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer inklusive:

 • Arbejdsområdet, der kan påvirkes negativt af ugunstige miljømæssige forhold
  (f.eks. direkte sollys).
Bluetooth

Bluetooth-anvendelse/rækkevidde afhænger af en række faktorer inklusive:

 • Afhængigt af modellen og operativsystemet er det måske ikke muligt at etablere en forbindelse med Bluetooth®-lavenergienheder
 • Bluetooth®-enheder skal understøtte SPP-profilen
 • Rækkevidden kan variere betydeligt afhængigt af eksterne forhold inklusive den anvendte modtagerenhed.

Bluetooth®-rækkevidden kan være væsentligt kortere i lukkede rum og gennem metalbarrierer (f.eks. vægge, hylder, kufferter osv.), og brug af Bluetooth kan ligeledes resultere i kortere driftsperioder.

trækkraft

Maks. trækkraft beregnes under nitningen. Dette afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer såsom…

 • elektrisk indgangsspænding,
 • batteritype og
 • batteriets opladningstilstand
nittediameter

Nittediameteren afledes ved måling af næsestykkernes huldiameter. Dette afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer såsom…

 • måleteknikker, f.eks. anvendt måleudstyr
slaglængde

Dette afhænger af flere funktionspåvirkende faktorer såsom…

 • måleteknikker, f.eks. anvendt måleudstyr