Δίδυμοι τροχοί

Οι στιβαροί και ισχυροί δίδυμοι τροχοί της Bosch πείθουν χάρη στη γρήγορη πρόοδο της εργασίας τους. Για μια μεγάλη διάρκεια ζωής φροντίζει ο αθόρυβος και με ελάχιστους κραδασμούς επαγωγικός κινητήρας.

Δίδυμος σταθερός τροχός

GBG 60-20

Δίδυμος σταθερός τροχός

GBG 35-15