ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τα προϊόντα της Robert Bosch Power Tools GmbH αναπτύσσονται και παράγονται σύμφωνα με πρότυπα υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες τεχνολογίας. Τα τεχνικά δεδομένα και οι λειτουργίες των προϊόντων μας ελέγχονται τακτικά κατά την ανάπτυξη και τη μαζική παραγωγή με την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων. Έτσι εξασφαλίζουμε, ότι τα προϊόντα πληρούν τα πρότυπά μας ως προς την ποιότητα και τις προσδοκίες των χρηστών όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ωστόσο είναι φυσιολογικό, ότι η πραγματική απόδοση ενός εργαλείου διαφέρει από εργαλείο σε εργαλείο. Η συγκεκριμένη εφαρμογή ενός εργαλείου και οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά. Οι αντίστοιχες τεχνικές πληροφορίες, π.χ. στη συσκευασία και στα εγχειρίδια, αναφέρονται σε μέσες τιμές και ισχύουν για τα προϊόντα και τα εξαρτήματά τους, όταν είναι καινούργια. Παρακάτω μπορείς να βρεις μια υποδειγματική επισκόπηση των πιο σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την πραγματική απόδοση ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε σχέση με την εφαρμογή του και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο

Ισχύς

Η ονομαστική ισχύς των προϊόντων ρεύματος μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62841-1.
Η ισοδύναμη ισχύς των προϊόντων μπαταρίας (τροφοδοτούνται με μπαταρία) υποδεικνύει την απόδοση σε σύγκριση με παρόμοια προϊόντα ρεύματος. Η Ισοδύναμη ισχύς εξαρτάται από τη χωρητικότητα, τον τύπο, την κατάσταση φόρτισης, τη θερμοκρασία και την υγεία/ηλικία της μπαταρίας.

Ταχύτητα

Η ταχύτητα περιστροφής των ηλεκτρικών εργαλείων μας δίδεται ως μέγιστη τιμή σε συνθήκες χωρίς φορτίο, που δεν ξεπερνιέται για την αποφυγή ατυχημάτων με ακατάλληλα εξαρτήματα. Εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • επιλεγμένη ταχύτητα
 • κατάσταση του εργαλείου, όπως η κατάσταση λειτουργίας και η θερμοκρασία του, που επηρεάζει την απόδοση της μπαταρίας και το ιξώδες της εσωτερικής λίπανσης
 • ηλεκτρική τάση και ρεύμα εισόδου, κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
 • φορτίο που προκαλείται από τις διαστάσεις και τη μάζα του εξαρτήματος

Διάμετρος βιδών

Η απόδοση βιδώματος των ηλεκτρικών εργαλείων μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • η εφαρμογή, που εξαρτάται επίσης από τις ιδιότητες του υλικού του επεξεργαζόμενου κομματιού (π.χ. σκληρότητα και πυκνότητα), διαστάσεις των βιδών κ.λπ.
 • τύπος, ποιότητα και κατάσταση των κατσαβιδόλαμων (κατάλληλες για την εφαρμογή) και των βιδών (πλήρες / μερικό σπείρωμα, τύπος κεφαλής, επικάλυψη, ποιότητα, κ.λπ.)
 • ταχύτητα περιστροφής (να χρησιμοποιείς την 1η ταχύτητα για πιο απαλή ροπής στρέψης)
 • τύπος μπαταρίας και κατάσταση φόρτισης
 • τεχνικές εργασίας, π.χ. δύναμη που ασκείται από τον χειριστή
Ροπή στρέψης

Η ροπή στρέψης (μαλακή, σκληρή, μέγ.) των ηλεκτρικών εργαλείων μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • ρύθμιση της ταχύτητας
 • τύπος και κατάσταση του εξαρτήματος (π.χ. ακαμψία, τζόγος μεταξύ εργαλείου και κατσαβιδόλαμας)
 • φθορά του εργαλείου
 • τεχνικές εργασίας του χειριστή, όπως η δύναμη που ασκείται για τη συγκράτηση / στερέωση του εργαλείου και τη στερέωση του(των) τεμαχίου(ων) εργασίας
 • τύπος μπαταρίας και κατάσταση φόρτισης
 • θερμοκρασία μπαταρίας και εργαλείου

Η ροπή σύσφιγξης των κρουστικών κατσαβιδιών και κλειδιών μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες όπως, π.χ. …

 • τύπος και κατάσταση του εξαρτήματος (π.χ. ακαμψία, τζόγος μεταξύ εργαλείου και κατσαβιδόλαμας)
 • Μέγεθος, τύπος, μήκος κ.λπ. του μπουλονιού
 • φθορά του εργαλείου
 • τεχνικές εργασίας του χειριστή, όπως η δύναμη που ασκείται για τη συγκράτηση / στερέωση του εργαλείου και τη στερέωση του(των) τεμαχίου(ων) εργασίας
 • τύπος μπαταρίας και κατάσταση φόρτισης
 • θερμοκρασία μπαταρίας και εργαλείου
 • Ρύθμιση της ταχύτητας

Η ροπή χαλάρωσης των κρουστικών κατσαβιδιών και κλειδιών μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες όπως, π.χ. …

 • τύπος και κατάσταση του εξαρτήματος (π.χ. ακαμψία, τζόγος μεταξύ εργαλείου και κατσαβιδόλαμας)
 • Μέγεθος, τύπος, μήκος κ.λπ. του μπουλονιού
 • φθορά του εργαλείου
 • τεχνικές εργασίας του χειριστή, όπως η δύναμη που ασκείται για τη συγκράτηση / στερέωση του εργαλείου και τη στερέωση του(των) τεμαχίου(ων) εργασίας
 • τύπος μπαταρίας και κατάσταση φόρτισης
 • θερμοκρασία μπαταρίας και εργαλείου
 • Ρύθμιση της ταχύτητας
 • Σκουριά, χρώμα, κ.λπ. στο μπουλόνι/παξιμάδι
Διάσταση

Το μήκος των δραπανοκατσάβιδών μας μετριέται με ανοιχτό τσοκ.

Απόδοση

Η απόδοση πριονίσματος, τρυπήματος, φρεζαρίσματος, κοπής και φωτισμού των ηλεκτρικών εργαλείων μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες όπως, π.χ. …
τύπος, ποιότητα και κατάσταση του εξαρτήματος (επιλογή μιας κατάλληλης λάμας, κατσαβιδόλαμας,…)

 • εξωτερικά εφαρμοζόμενο προφίλ φορτίου, το οποίο εξαρτάται επίσης από τις ιδιότητες του υλικού του επεξεργαζόμενου κομματιού (π.χ. σκληρότητα και πυκνότητα), διαστάσεις εξαρτήματος, βάθος κοπής κ.λπ.
 • σωστά στερεωμένο επεξεργαζόμενο κομμάτι / εργαλείο – π.χ. χωρίς κραδασμούς κατά την εργασία με τη σέγα
 • λίπανση σε ορισμένες εφαρμογές
 • τεχνικές εργασίας, π.χ. δύναμη που ασκείται από τον χειριστή ή η κατεύθυνση των ινών του ξύλου σε σχέση με την κατεύθυνση κοπής
 • τύπος μπαταρίας και κατάσταση φόρτισης
Διάρκεια φόρτισης

Ο χρόνος φόρτισης των μπαταριών μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας προτού ξεκινήσει η φόρτιση
 • θερμοκρασία περιβάλλοντος και θερμοκρασία μπαταρίας
 • κατάσταση υγείας της μπαταρίας

Οι μπαταρίες Li-Ion (ιόντων λιθίου) γερνούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, γεγονός που προκαλεί μείωση της κατάστασης της υγείας της μπαταρίας (χειροτέρεψη της χρησιμοποιήσιμης χωρητικότητας της μπαταρίας)
Ο βαθμός γήρανσης εξαρτάται από το ιστορικό χρήσης της μπαταρίας, για παράδειγμα τον αριθμό των κύκλων φόρτισης, τον τύπο φόρτισης (γρήγορη, αργή), τα επίπεδα αποφόρτισης (πάντα σε «άδειο» μπορεί να μειώσει τη χωρητικότητα της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου) και το επίπεδο ισχύος της εφαρμογής.

Αριθμός κρούσεων

Ο αριθμός κρούσεων (π.χ. παλμοί ανά λεπτό) των ηλεκτρικών εργαλείων μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • κατάσταση του εργαλείου, όπως η κατάσταση λειτουργίας και η θερμοκρασία του, που επηρεάζει την απόδοση της μπαταρίας και το ιξώδες της εσωτερικής λίπανσης
 • ηλεκτρική τάση και ρεύμα εισόδου, κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
 • φορτίο που προκαλείται από τις διαστάσεις και τη μάζα του εξαρτήματος
Ενέργεια κρούσης

Η ενέργεια κρούσης των ηλεκτρικών εργαλείων μας μετριέται σύμφωνα με τη διαδικασία EPTA 05:2016 και εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • μέγεθος τρυπανιού (τα μεγάλα πιστολέτα είναι πιο αποτελεσματικά με μεγάλα τρυπάνια, τα μικρά με μικρά).
 • δύναμη που ασκείται από τον χειριστή (πιστολέτα: καμία πρόσθετη πίεση του χειριστή δεν είναι επωφελής για την πρόοδο της εργασίας, κρουστικά δράπανα: η πρόσθετη πίεση υποστηρίζει τη γρηγορότερη πρόοδο της εργασίας)
 • κατάσταση εργαλείου και μπαταρίας (π.χ. θερμοκρασία)
 • πίεση και θερμοκρασία περιβάλλοντος
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας των προϊόντων μπαταρίας μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ.

 • το προφίλ του εξωτερικά εφαρμοζόμενου φορτίου, το οποίο εξαρτάται από
  • τις ιδιότητες υλικού του επεξεργαζόμενου κομματιού (για παράδειγμα ύψος και πυκνότητα γρασιδιού, πυκνότητα ξύλου, …)
  • διαστάσεις του επεξεργαζόμενου κομματιού (για παράδειγμα όγκος ελαστικών, διάμετρος και μήκος βιδών, …)
  • τεχνικές εργασίας και ταχύτητα εργασίας (για παράδειγμα η δύναμη που ασκείται από τον χειριστή ή η ταχύτητα κίνησης και οι επικαλυπτόμενες λωρίδες κατά τη διάρκεια του κουρέματος του γκαζόν ή της κοπής των φρακτών) (Ο μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας μπορεί συνήθως να επιτευχθεί υπό συνθήκες χωρίς φορτίο.)
 • θερμοκρασία περιβάλλοντος – η ιδανική απόδοση της μπαταρίας μπορεί να επιτευχθεί στην περιοχή 15-25 °C. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας και η ισχύς μιας μπαταρίας μειώνονται.
 • κατάσταση υγείας της μπαταρίας

Οι μπαταρίες Li-Ion (ιόντων λιθίου) γερνούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, γεγονός που προκαλεί μείωση της κατάστασης της υγείας της μπαταρίας (χειροτέρεψη της χρησιμοποιήσιμης χωρητικότητας της μπαταρίας)
Ο βαθμός γήρανσης εξαρτάται από το ιστορικό χρήσης της μπαταρίας, για παράδειγμα τον αριθμό των κύκλων φόρτισης, τον τύπο φόρτισης (γρήγορη, αργή), τα επίπεδα αποφόρτισης (πάντα σε «άδειο» μπορεί να μειώσει τη χωρητικότητα της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου) και το επίπεδο ισχύος της εφαρμογής.

Αντοχή στην υγρασία

Η προστασία IP ελέγχεται σύμφωνα με μια τυποποιημένη διαδικασία, π.χ. IEC 62841.
Ο αναφερόμενος βαθμός IP αντιπροσωπεύει τον βαθμό προστασίας που παρέχεται από τα περιβλήματα. Ωστόσο, εάν τα περιβλήματα των ηλεκτρικών εργαλείων είναι κατεστραμμένα ή φθαρμένα, ο βαθμός προστασίας μπορεί να διαφέρει.

Απόδοση αναρρόφησης

Η παροχή, η πίεση κενού και η ταχύτητα αέρα εξαρτώνται από την κατάσταση του φίλτρου, των στεγανοποιήσεων και του εύκαμπτου σωλήνα. Ιδιαίτερα η ρύπανση μπορεί να μειώσει αυτές τις τιμές.

Ρεύμα φόρτισης

Το πραγματικό ρεύμα φόρτισης εξαρτάται από τον τύπο της μπαταρίας. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία της μπαταρίας και του φορτιστή καθώς και με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Θερμοκρασία αέρα των πιστολιών θερμού αέρα

Η θερμοκρασία εξαρτάται από τη χωρητικότητα, τον τύπο, την κατάσταση φόρτισης, τη θερμοκρασία και την υγεία/ηλικία της μπαταρίας. Μετριέται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20-25 °C.

Βάρος

Το βάρος των εργαλεία μπαταρίας μας μετριέται χωρίς μπαταρία, εάν δεν αναφέρεται ρητά.
Μετριέται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62841-1, 5.17 & 5.17 ή EPTA Procedure 01:2014.
Το βάρος του εργαλείου ποικίλλει σε μικρό εύρος, με βάση τις συνήθεις ανοχές εξαρτημάτων

Χωρητικότητα

Η χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας εξαρτάται από το προφίλ φορτίου της εφαρμογής.
Οι μπαταρίες Li-Ion (ιόντων λιθίου) γερνούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, γεγονός που προκαλεί μείωση της χρησιμοποιήσιμης χωρητικότητας (χειροτέρεψη της κατάστασης της υγείας της μπαταρίας).
Ο βαθμός γήρανσης εξαρτάται από το ιστορικό χρήσης της μπαταρίας, για παράδειγμα τον αριθμό των κύκλων φόρτισης, τον τύπο φόρτισης (γρήγορη, αργή), τα επίπεδα αποφόρτισης (πάντα σε «άδειο» μπορεί να μειώσει τη χωρητικότητα της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου) και το επίπεδο ισχύος της εφαρμογής.

Κραδασμοί και θόρυβος

Το επίπεδο κραδασμών και οι τιμές εκπομπής θορύβου μετρώνται σύμφωνα με μια τυποποιημένη διαδικασία μέτρησης, π.χ. EN 62841‑2‑x.

Το αναφερόμενο επίπεδο κραδασμών και οι τιμές εκπομπής θορύβου αντιπροσωπεύουν τις κύριες εφαρμογές του ηλεκτρικού εργαλείου. Ωστόσο, εάν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές, με διαφορετική δύναμη προώθησης, με διαφορετικά ή φθαρμένα εξαρτήματα ή δε συντηρείται σωστά, το επίπεδο κραδασμών και η τιμή εκπομπής θορύβου μπορεί να διαφέρουν. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις εκπομπές κραδασμών και θορύβου για τη συνολική περίοδο εργασίας

Electronic Angle Detection

Η απόλυτη ακρίβεια μέτρησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες (π.χ. κακή ευθυγράμμιση του εργαλείου με τη βίδα με βάση την αλληλεπίδραση
μεταξύ της κατσαβιδόλαμας και/ή του προσαρμογέα, επιπεδότητα της αναφερόμενης επιφάνειας·κ.λπ.)

Ακρίβεια χωροστάθμησης

Η ακρίβεια μέτρησης των οργάνων μας μέτρησης εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως:

 • Διακυμάνσεις θερμοκρασίας, πολύ υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
 • Κραδασμοί, ομίχλη, καπνός ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 • Υλικό και μέγεθος, συμπεριφορά ανάκλασης των αντικειμένων μέτρησης
 • Διαδρομή μέτρησης
 • Βάθη αντικειμένων
 • Υλικό και μέγεθος των αντικειμένων
 • Υλικό και ιδιότητες του υποστρώματος.

Οι καθορισμένες τιμές προϋποθέτουν κανονικές έως ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος.

Επιπλέον, για τους μετρητής αποστάσεων, αναμένεται απόκλιση εξαρτώμενη από την απόσταση σε mm/m (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας).
Επιπλέον, για τις κάμερες θερμικής απεικόνισης και τους θερμικούς ανιχνευτές, η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία επιφάνειας (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας.)

Απόσταση μέτρησης

Η απόσταση μέτρησης των οργάνων μας μέτρησης εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως:

 • Οπίσθιος φωτισμός και η ανακλαστικότητα του στόχου

Για παράδειγμα, ένας λευκός βαμμένος τοίχος και ένας ασθενής φωτισμός φόντου έχουν θετική επίδραση, ένας σκούρος τοίχος και ένας φωτεινός φωτισμός φόντου έχουν αρνητική επίδραση.

 • Μέγεθος αντικειμένων, υλικό και κατάσταση, καθώς και ομοιογένεια και υγρασία των υποστρωμάτων

Για παράδειγμα, ένα ομοιογενές, στεγνό υπόστρωμα έχει θετική επίδραση στην απόσταση μέτρησης, ενώ ένα ομοιογενές, υγρό υπόστρωμα έχει αρνητική επίδραση.

Περιοχή εργασίας και βάθος

Το εύρος μέτρησης των οργάνων μας μέτρησης εξαρτάται από πολλούς επιδρώντες παράγοντες, όπως:

 • Η περιοχή εργασίας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες
  (π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία).
Bluetooth

Η χρήση/εμβέλεια Bluetooth εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες όπως:

 • Ανάλογα με το μοντέλο και το λειτουργικό σύστημα, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποκατάσταση μιας σύνδεσης με συσκευές Bluetooth® Low Energy
 • Οι συσκευές Bluetooth® πρέπει να υποστηρίζουν το προφίλ SPP
 • Το εμβέλεια μπορεί να διαφέρει πολύ ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης.

Η εμβέλεια Bluetooth® μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερη σε κλειστούς χώρους και μέσω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, βαλίτσες κ.λπ.) και η χρήση Bluetooth μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα μικρότερους χρόνους λειτουργίας.

Δύναμη έλξης

Μέγιστη δύναμη έλξης υπολογισμένη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πριτσινώματος. Εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • ηλεκτρική τάση εισόδου
 • τύπος μπαταρίας
 • κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
Διάμετρος πριτσινιού

Η διάμετρος του πριτσινιού προκύπτει με τη μέτρηση της διαμέτρου της οπής των τεμαχίων μύτης. Εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • τεχνική μέτρησης, π.χ. εξοπλισμός μέτρησης που χρησιμοποιείται
Μήκος παλινδρόμησης

Εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • τεχνική μέτρησης, π.χ. εξοπλισμός μέτρησης που χρησιμοποιείται