Διαμαντόδισκοι κοπής

Καθαρή κοπή σε πλακίδια

από 18,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για γωνιακούς λειαντήρες

Εξαιρετικά καθαρή κοπή σε πορσελάνη

από 23,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για γωνιακούς λειαντήρες

Εξαιρετικά καθαρή κοπή σε πορσελάνη

από 85,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

από 9,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γρήγορη κοπή σε κάθε είδος πέτρας

από 52,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μεγάλη διάρκεια ζωής σε κάθε είδος πέτρας

από 37,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αξιόπιστη κοπή σε κάθε είδος πέτρας

από 14,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γρήγορη κοπή σε μπετόν

από 47,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μεγάλη διάρκεια ζωής για μπετόν

από 33,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αξιόπιστη κοπή σε μπετόν

από 12,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γρήγορη κοπή σε γενικά οικοδομικά υλικά

από 59,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γρήγορη κοπή σε γενικά οικοδομικά υλικά

από 47,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για γωνιακούς λειαντήρες

Μεγάλη διάρκεια ζωής για κοπή σε γενικά οικοδομικά υλικά

από 32,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Χείλος κοπής Turbo, για γωνιακούς λειαντήρες

Καθαρή κοπή σε οικοδομικά υλικά

από 32,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αξιόπιστη κοπή σε γενικά οικοδομικά υλικά

από 11,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αξιόπιστη κοπή σε γενικά οικοδομικά υλικά

από 19,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Καθαρή κοπή σε κάθε είδος μαρμάρου και πλαστικών υλικών

από 37,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γρήγορη κοπή σε τραχιά υλικά

από 52,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μεγάλη διάρκεια ζωής για κοπή σε κάθε είδους τραχιά υλικά

από 37,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για γωνιακούς λειαντήρες

Αφαιρεί τα υπολείμματα κονιάματος μεταξύ των τούβλων

από 92,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αξιόπιστη κοπή σε τραχιά υλικά κάθε είδους

από 14,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για βενζινοπρίονα

Αξιόπιστη κοπή σε άσφαλτο

από 126,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για μηχανήματα κοπής πλακιδίων και σταθερά πριόνια

Κοπή πορσελάνης και πέτρας με μείωση θορύβου για εσωτερική χρήση

από 278,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για γωνιακούς λειαντήρες με σπείρωμα M14

Εύκολη και γρήγορη στερέωση και χαλάρωση των εξαρτημάτων

από 34,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για κόφτες αρμών και βενζινοπρίονα

Εξαιρετική διάρκεια ζωής σε άσφαλτο

από 256,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για γωνιακούς λειαντήρες

Εξαιρετικά καθαρή κοπή στην πιο σκληρή πορσελάνη

19,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για γωνιακούς λειαντήρες

Αξιόπιστη κοπή σε κάθε είδος μαρμάρου και πλαστικών υλικών

από 18,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος