Η Bosch Professional θα αλλάξει το όνομα του προϊόντος των ηλεκτρικών εργαλείων, των μπαταριών και των φορτιστών 10,8 V σε 12 V. Συνεπώς, η πλήρης γκάμα Bosch Professional 10,8 V θα αλλάξει σταδιακά σε 12 V από τον Ιανουάριο του 2017.

Το "12" στο όνομα του εργαλείου αντιστοιχεί στη μέγιστη τάση της μπαταρίας των 12 V και αντικαθιστά το σημερινό όνομα του προϊόντος με 10,8 V, το οποίο σημαίνει τη μέση τάση της μπαταρίας. Στη Βόρεια Αμερική το όνομα του προϊόντος 12 V εφαρμόζεται ήδη από την Bosch Professional. Επίσης άλλοι παράγοντες της αγοράς ακολουθούν σε παγκόσμιο επίπεδο τη σήμανση εργαλείου 12 V. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη καθοδήγηση και μια καλύτερη συγκρισιμότητα για τους χρήστες μας, η Bosch Professional προσαρμόζει το όνομα προϊόντος σε 12 V σε όλο τον κόσμο, αρχίζοντας από τον Ιανουάριο του 2017 και μετά.

Όλα τα εργαλεία Bosch Professional 12 V είναι ακόμη 100% συμβατά με όλα τα τρέχοντα (10,8 V) ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες και φορτιστές Bosch Professional. Έτσι όλα τα εργαλεία 10,8 V και 12 V μπορεί να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω εντός του ίδιου συστήματος κατηγορίας τάσης.

Μετατροπή από 10,8 V σε 12 V

Κατά τη μετατροπή από 10,8 V σε 12 V προκύπτουν οι ακόλουθες αλλαγές στα ονόματα των προϊόντων Bosch Professional:


10,8V Name  New 12V Name 
GSA 10,8 V-LI GSA 12V-14
GKS 10,8 V-LI GKS 12V-26
GWB 10,8 V-LI GWB 12V-10
GOP 10,8 V-LI GOP 12V-LI
GWS 10,8-76 V-EC GWS 12V-76
GML 10,8 V-LI GPB 12V-10
GSR 10,8-2-LI GSR 12V-15
GSR 10,8 V-EC GSR 12V-20
GSR 10,8 V-EC HX GSR 12V-20 HX
GSR 10,8 V-EC TE GTB 12V-11
GLI PowerLED GLI 12V-80
GST 10,8 V-LI GST 12V-70
GRO 10,8 V-LI GRO 12V-35
GAS 10,8 V-LI GRO 12V-35
GUS 10,8 V-LI GUS 12V-300
GLI DeciLED GUS 12V-300
GSB 10,8-2-LI GSB 12V-15
GDR 10,8-LI GDR 12V-105
GWI 10,8 V-LI GWI 12V-5
GDR 10,8 V-EC GDR 12V-110
GDS 10,8 V-EC GDS 12V-115
GSC 10,8 V-LI GSC 12V-13
AL 1130CV GAL 1230 CV
AL 1115CV GAL 1215 CV
GBA 10,8V 1,5Ah O-A GBA 12V 1.5Ah
GBA 10,8V 2,0Ah O-B GBA 12V 2.0Ah
GBA 10,8V 2,5Ah O-B GBA 12V 2.5Ah
GBA 10,8V 2,5 OW-B GBA 12V 2.5Ah W
GBA 10,8V 4,0Ah O-B GBA 12V 4.0Ah
Heat+ Jacket 10,8 (W) GHJ 12+18V Women
Heat+ Jacket 10,8 (M) GHJ 12+18V Men
GAA 10,8 V GAA 12V

Νέα για Επαγγελματίες Bosch.

Μην χάσεις καμία είδηση για καινοτόμα προϊόντα, αποκλειστικές προσφορές και χρήσιμες υπηρεσίες από τον Κόσμο των Επαγγελματιών Bosch.

Εγγράψου τώρα!