Κάθετες φρέζες

Οι κάθετες φρέζες της Bosch θέτουν μέτρα σύγκρισης στην ακρίβεια και είναι πραγματικά πολυτάλαντα εργαλεία: Η χρήση τους εκτείνεται από το ακριβές φρεζάρισμα αυλακιών, το φρεζάρισμα ακμών και το φρεζάρισμα αντιγραφής μέχρι τις ημισταθερές εργασίες. Διάφορα υλικά μπορούν να επεξεργαστούν χωρίς πρόβλημα με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση και ακρίβεια.

Φρέζα πολλαπλής λειτουργίας

GMF 1600 CE

Κάθετη φρέζα

GOF 1600 CE

Εξαρτήματα συστήματος

OFZ

Εξαρτήματα συστήματος

FSN BAG

Κάθετη φρέζα

GOF 1250 CE

Εξαρτήματα συστήματος

FSN KK (πλαστικό πώμα)

Εξαρτήματα συστήματος

FSN SS (προφυλακτήρας σκληθρών)

Εξαρτήματα συστήματος

FSN HB (ταινία πρόσφυσης)

Κάθετη φρέζα

GOF 1250 LCE

Εξαρτήματα συστήματος

TE 600

Εξαρτήματα συστήματος

FSN OFA