Καλέμια

30% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Εργασία χωρίς διακοπές και λιγότερο σφήνωμα σε εργασίες ακριβείας σε μπετόν

από 11,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

με αναστολέα περιστροφής

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες ανακαίνισης

από 15,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

χωρίς αναστολέα περιστροφής

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες ανακαίνισης

19,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

30% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Λιγότερο σφήνωμα και γρηγορότερη πρόοδος στο μπετόν

από 12,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες ανακαίνισης

από 15,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Υψηλός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού σε τοιχοποιία και κονιάματα

από 19,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες ανακαίνισης

από 29,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Καθαρή και γρήγορη αφαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων

26,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για αφαίρεση κονιάματος ανάμεσα σε τούβλα

από 22,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για ανακαίνιση και αποκατάσταση

51,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες ανακαίνισης

64,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη διάνοιξη στενών καναλιών σε μπετόν και τούβλο

20,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Διάνοιξη στενών καναλιών σε μπετόν και τούβλο με διάφορα βάθη καναλιού

39,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη αφαίρεση κονιάματος με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

από 104,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γρήγορο καλέμισμα σε μαλακό ξύλο

25,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία.

Εύκολη έμπηξη καρφιών σε ξύλο και έδαφος

16,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για ανακαίνιση και αποκατάσταση

76,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εργασία χωρίς διακοπές και λιγότερο σφήνωμα σε εργασίες ακριβείας σε μπετόν

από 20,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λιγότερο σφήνωμα και γρηγορότερη πρόοδος στο μπετόν

από 19,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λιγότερο σφήνωμα και γρηγορότερη πρόοδος στο μπετόν

85,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες κατεδάφισης

από 14,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Υψηλός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού σε τοιχοποιία και κονιάματα

από 28,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη αφαίρεση κονιάματος με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

123,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εφαρμογές κατεδάφισης

από 32,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αυτοτροχιζόμενο

Καθαρή και γρήγορη αφαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων

από 30,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπική αφαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων

49,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εφαρμογές κατεδάφισης

από 14,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη διάνοιξη στενών καναλιών σε μπετόν

37,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη διάνοιξη στενών καναλιών σε τούβλο

41,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Διάνοιξη στενών καναλιών σε μπετόν και τούβλο με διάφορα βάθη

90,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη αφαίρεση κονιάματος

39,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη χαλάρωση εξαιρετικά συμπαγούς χώματος και εδάφους

97,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Στοχευμένο σπάσιμο οδοστρωμάτων

87,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία.

Έμπηξη καρφιών στο έδαφος για αλεξικέραυνα και άγκιστρα σκηνών

από 65,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Συμπίεση επιχώματος και χαλικιού

από 76,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λείανση πέτρας, μπετόν και ασφάλτου

από 62,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κωνική υποδοχή στελέχους για πλάκες συμπίεσης και πλάκες συμπύκνωσης

42,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με εξαγωνικό στέλεχος 22 mm

Σταθερά υψηλός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού χωρίς διακοπές

46,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με εξαγωνικό στέλεχος 22 mm

Λιγότερο σφήνωμα και γρηγορότερη πρόοδος στο μπετόν

46,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με εξαγωνικό στέλεχος 22 mm

Υψηλός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού σε τοιχοποιία και κονιάματα

από 68,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με εξαγωνικό στέλεχος 22 mm

Εύκολη χαλάρωση εξαιρετικά συμπαγούς χώματος και εδάφους

188,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με εξαγωνικό στέλεχος 22 mm

Έμπηξη καρφιών στο έδαφος για αλεξικέραυνα και άγκιστρα σκηνών