Καλέμια

30% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Εργασία χωρίς διακοπές και λιγότερο σφήνωμα σε εργασίες ακριβείας σε μπετόν

από 12,45 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

με αναστολέα περιστροφής

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες ανακαίνισης

από 15,55 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

χωρίς αναστολέα περιστροφής

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες ανακαίνισης

19,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

30% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Λιγότερο σφήνωμα και γρηγορότερη πρόοδος στο μπετόν

από 12,45 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες ανακαίνισης

από 15,55 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Υψηλός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού σε τοιχοποιία και κονιάματα

από 20,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες ανακαίνισης

από 30,25 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Καθαρή και γρήγορη αφαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων

27,45 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για αφαίρεση κονιάματος ανάμεσα σε τούβλα

από 23,15 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για ανακαίνιση και αποκατάσταση

52,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες ανακαίνισης

65,65 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη διάνοιξη στενών καναλιών σε μπετόν και τούβλο

20,55 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Διάνοιξη στενών καναλιών σε μπετόν και τούβλο με διάφορα βάθη καναλιού

40,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη αφαίρεση κονιάματος με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

από 106,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γρήγορο καλέμισμα σε μαλακό ξύλο

25,95 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία.

Εύκολη έμπηξη καρφιών σε ξύλο και έδαφος

17,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για ανακαίνιση και αποκατάσταση

76,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εργασία χωρίς διακοπές και λιγότερο σφήνωμα σε εργασίες ακριβείας σε μπετόν

από 21,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λιγότερο σφήνωμα και γρηγορότερη πρόοδος στο μπετόν

από 20,15 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λιγότερο σφήνωμα και γρηγορότερη πρόοδος στο μπετόν

86,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εργασίες κατεδάφισης

από 14,45 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Υψηλός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού σε τοιχοποιία και κονιάματα

από 29,35 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη αφαίρεση κονιάματος με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

125,95 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εφαρμογές κατεδάφισης

από 33,45 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αυτοτροχιζόμενο

Καθαρή και γρήγορη αφαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων

από 32,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπική αφαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων

50,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τυπικό καλέμισμα σε μπετόν και τούβλο για διάφορες εφαρμογές κατεδάφισης

από 15,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη διάνοιξη στενών καναλιών σε μπετόν

38,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη διάνοιξη στενών καναλιών σε τούβλο

42,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Διάνοιξη στενών καναλιών σε μπετόν και τούβλο με διάφορα βάθη

92,65 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη αφαίρεση κονιάματος

40,45 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εύκολη χαλάρωση εξαιρετικά συμπαγούς χώματος και εδάφους

99,25 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Στοχευμένο σπάσιμο οδοστρωμάτων

89,55 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία.

Έμπηξη καρφιών στο έδαφος για αλεξικέραυνα και άγκιστρα σκηνών

από 66,85 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Συμπίεση επιχώματος και χαλικιού

από 89,15 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λείανση πέτρας, μπετόν και ασφάλτου

από 63,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κωνική υποδοχή στελέχους για πλάκες συμπίεσης και πλάκες συμπύκνωσης

43,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με εξαγωνικό στέλεχος 22 mm

Σταθερά υψηλός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού χωρίς διακοπές

47,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με εξαγωνικό στέλεχος 22 mm

Λιγότερο σφήνωμα και γρηγορότερη πρόοδος στο μπετόν

47,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με εξαγωνικό στέλεχος 22 mm

Υψηλός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού σε τοιχοποιία και κονιάματα

από 69,35 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με εξαγωνικό στέλεχος 22 mm

Εύκολη χαλάρωση εξαιρετικά συμπαγούς χώματος και εδάφους

192,25 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος