Λέιζερ κουκίδων

Τα αυτοχωροσταθμιζόμενα επαγγελματικά λέιζερ κουκίδων μεταφέρουν με ακρίβεια τις ορθές γωνίες στον εσωτερικό χώρο. Χάρη στην πολύ συμπαγή κατασκευή απλός χειρισμός ακόμα και στη μεταφορά των σημείων αναφοράς από το δάπεδο στην οροφή. Πάρα πολύ ακριβής τρόπος εργασίας χάρη στην προηγμένη τεχνολογία λέιζερ.

Λέιζερ κουκίδων

GPL 5

Λέιζερ κουκίδων

GPL 3