Μετρητές γωνιών και μετρητές κλίσεων

Οι μετρητές γωνιών και κλίσεων της Bosch είναι πραγματικοί επαγγελματικοί μετρητές – παντού εκεί, που πρέπει να καθοριστούν επακριβώς κλίσεις, οριζόντιες θέσεις ή γωνίες από 0° έως 360°. Για παράδειγμα κατά τη μέτρηση των κλίσεων της σκεπής, στην προσαρμογή επίπλων και παραθύρων όσο και κατά την τοποθέτηση σωλήνων και στις εργασίες υπαίθρου.

Μετρητές γωνιών και μετρητές κλίσεων

GAM 220

Μετρητές γωνιών και μετρητές κλίσεων

GIM 120

Μετρητές γωνιών και μετρητές κλίσεων

GAM 220 MF

Μετρητές γωνιών και μετρητές κλίσεων

GAM 270 MFL

Μετρητές γωνιών και μετρητές κλίσεων

GIM 60 L

Μετρητές γωνιών και μετρητές κλίσεων

GIM 60