Μετρητές γωνιών και μετρητές κλίσεων

Οι μετρητές γωνιών και κλίσεων της Bosch είναι πραγματικοί επαγγελματικοί μετρητές – παντού εκεί, που πρέπει να καθοριστούν επακριβώς κλίσεις, οριζόντιες θέσεις ή γωνίες από 0° έως 360°. Για παράδειγμα κατά τη μέτρηση των κλίσεων της σκεπής, στην προσαρμογή επίπλων και παραθύρων όσο και κατά την τοποθέτηση σωλήνων και στις εργασίες υπαίθρου.

Μετρητές γωνιών

GAM 220