Μπουλονόκλειδα

Τα παλμικά κατσαβίδια και μπουλονόκλειδα της Bosch είναι ισχυρά και έξυπνα. Αυτά θέτουν επίσης μέτρα σύγκρισης ως προς το μέγεθος και το βάρος. Εντυπωσιάζουν με τα συμπαγή, στιβαρά και έξυπνα χαρακτηριστικά τους.

Μπουλονόκλειδα

GDS 18 E

Μπουλονόκλειδα

GDS 24

Μπουλονόκλειδα

GDS 30

Μπουλονόκλειδα

GDS 18 V-EC 250

Μπουλονόκλειδα

GDS 18 V-LI HT

Μπουλονόκλειδα

GDS 12V-115

Μπουλονόκλειδα

GDX 18V-200 C

Μπουλονόκλειδα

GDX 18V-180

Μπουλονόκλειδα

GDR 18 V-LI MF

Μπουλονόκλειδα

GDR 12V-110

Μπουλονόκλειδα

GDR 12V-105

Μπουλονόκλειδα

GDR 18V-160