Περιστροφικό πολυεργαλείο μπαταρίας

Το περιστροφικό πολυεργαλείο μπαταρίας είναι ισχυρό και έχει πολύπλευρη χρήση - ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτα σημεία.

Περιστροφικό εργαλείο μπαταρίας

GRO 12V-35