Πλυστικά υψηλής πίεσης

Τα πλυντικά υψηλής πίεσης της Bosch είναι κατασκευασμένα με σκοπό, την απομάκρυνση της σκληρής ρύπανσης κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας. Το καλό αποτέλεσμα καθαρισμού επιτυγχάνεται χάρη στη μεγάλη παροχή και την υψηλή πίεση.

Πλυντικό υψηλής πίεσης

GHP 5-55

Πλυντικό υψηλής πίεσης

GHP 5-65

Πλυντικό υψηλής πίεσης

GHP 5-65 X

Πλυντικό υψηλής πίεσης

GHP 5-75

Πλυντικό υψηλής πίεσης

GHP 5-75 X

Πλυντικό υψηλής πίεσης

GHP 5-13 C

Πλυντικό υψηλής πίεσης

GHP 6-14

Πλυντικό υψηλής πίεσης

GHP 8-15 XD