Πριονόλαμες σέγας

Βήμα δοντιού: 3,5-5 mm προοδευτικό, Μήκος λάμας: 132 mm

Υψηλή ανθεκτικότητα για γρήγορες κοπές σε παχύ και λεπτό ξύλο με μέταλλο

46,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,8 mm XC, Μήκος λάμας: 92 mm

Υψηλή αντοχή για εξαιρετικά καθαρές κοπές σε τραχιά πλαστικά υλικά Duroplast

30,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2,2 mm, Μήκος λάμας: 92 mm

Υψηλή αντοχή για καθαρές κοπές σε τραχιά πλαστικά σύνθετα υλικά

28,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3,3 mm, Μήκος λάμας: 117 mm

Υψηλή αντοχή για καθαρές κοπές σε τραχιά πλαστικά σύνθετα υλικά

39,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,1 mm, Μήκος λάμας: 83 mm

Υψηλή αντοχή για κοπή σε ανοξείδωτο χάλυβα

35,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,4 mm, Μήκος λάμας: 83 mm

Υψηλή αντοχή για κοπή σε ανοξείδωτο χάλυβα

40,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4,3 mm, Μήκος λάμας: 100 mm

Υψηλή αντοχή για κοπές σε ίνες και γύψο

38,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4,3 mm, Μήκος λάμας: 132 mm

Υψηλή αντοχή για κοπές σε ίνες και γύψο

73,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κόκκος καρβιδίου K30, Μήκος λάμας: 83 mm

Υψηλή αντοχή για κοπή σε κεραμικά υλικά

19,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κόκκος καρβιδίου K50, Μήκος λάμας: 83 mm

Υψηλή αντοχή για καθαρές κοπές σε κεραμικά υλικά

23,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,9-2,3 mm Προοδευτικό, Μήκος λάμας: 92 mm

Κοπή σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 4,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2 mm, Μήκος λάμας: 83 mm

Καμπυλωτές κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 2,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3 mm, Μήκος λάμας: 100 mm

Κοπή σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 3,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4-5,2 mm Προοδευτικό, Μήκος λάμας: 100 mm

Γρήγορες κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 5,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4-5,2 mm Προοδευτικό, Μήκος λάμας: 100 mm

Γρήγορες, καμπυλωτές κοπές σε μαλακή ξυλεία & μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 6,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: mm, Μήκος λάμας: 152 mm

Γρήγορες κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 10,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4 mm, Μήκος λάμας: 180 mm

Γρήγορες κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

24,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2,7 mm Προοδευτικό, Μήκος λάμας: 100 mm

Καθαρές κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 6,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2,5 mm Αντίστροφο, Μήκος λάμας: 100 mm

Καθαρές κοπές σε μαλακή ξυλεία, μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 4,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,4 mm, Μήκος λάμας: 83 mm

Καθαρές καμπυλωτές κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 5,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4-5,2 mm Προοδευτικό, Μήκος λάμας: 100 mm

Καθαρές κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 7,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3 mm, Μήκος λάμας: 117 mm

Καθαρές κοπές σε μαλακή ξυλεία, μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 4,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2,2 mm XC, Μήκος λάμας: 117 mm

Ιδιαίτερα καθαρές κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 7,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2,2 mm XC, Μήκος λάμας: 117 mm

Ιδιαίτερα καθαρές καμπυλ. κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξ. ξύλου

από 10,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2,2 mm XC, Μήκος λάμας: 117 mm

Ακριβείς, ιδιαίτερα καθαρές κοπές σε μαλακή ξυλεία & μη τραχιά υλικά επεξ. ξύλου

από 10,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4 mm, Μήκος λάμας: 100 mm

Γρήγορες, ακριβείς κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 7,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4 mm, Μήκος λάμας: 152 mm

Γρήγορες, ακριβείς κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 8,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4 mm, Μήκος λάμας: 250 mm

Ακριβείς, γρήγορες κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

20,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2,5 mm, Μήκος λάμας: 117 mm

Ακριβείς, καθαρές κοπές σε μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 5,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2-3 mm Προοδευτικό, Μήκος λάμας: 117 mm

Καθαρές κοπές σε παχιά και λεπτή μαλακή ξυλεία και μη τραχιά υλικά επεξ. ξύλου

από 7,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4 mm, Μήκος λάμας: 152 mm

Γρήγορες κοπές σε σκληρή ξυλεία και τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 20,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,4 mm, Μήκος λάμας: 83 mm

Καθαρές καμπυλωτές κοπές σε σκληρή ξυλεία και τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 11,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,7 mm, Μήκος λάμας: 100 mm

Καθαρές κοπές σε σκληρή ξυλεία και τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 10,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2,7 mm Προοδευτικό, Μήκος λάμας: 100 mm

Καθαρές κοπές σε σκληρή ξυλεία και τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 10,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2,5 mm Αντίστροφο, Μήκος λάμας: 100 mm

Καθαρές κοπές σε σκληρή ξυλεία και τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 10,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3 mm, Μήκος λάμας: 117 mm

Καθαρές κοπές σε σκληρή ξυλεία και τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 10,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2,2 mm XC, Μήκος λάμας: 117 mm

Ιδιαίτερα καθαρές κοπές σε σκληρή ξυλεία και τραχιά υλικά επεξεργασίας ξύλου

από 15,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 2,2 mm XC, Μήκος λάμας: 117 mm

Πολύ καθαρές καμπυλωτές κοπές σε σκληρή ξυλεία και τραχιά υλικά επεξ. ξύλου

από 13,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος