Πριόνισμα Ινοσανίδα μεσαίας πυκνότητας Σεγάτσα

2 προϊόντα
Φίλτρα (2)
Υλικό: Ινοσανίδα μεσαίας πυκνότητας
Μηχάνημα: Σεγάτσα