Σπαθόλαμες

Βήμα δοντιού: 3-4 mm Progressive, Μήκος λάμας: 150 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής για εφαρμογές αποξήλωσης σε παχιά και λεπτά υλικά

18,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αντοχή για τις σκληρότερες εφαρμογές, ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στα στοιχεία από χάλυβα που είναι ενσωματωμένα στο ξύλο

18,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3-4 mm Progressive, Μήκος λάμας: 225 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής για εφαρμογές αποξήλωσης σε παχιά και λεπτά υλικά

25,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αντοχή για τις σκληρότερες εφαρμογές, ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στα στοιχεία από χάλυβα που είναι ενσωματωμένα στο ξύλο

30,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αντοχή για τις σκληρότερες εφαρμογές, ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στα στοιχεία από χάλυβα που είναι ενσωματωμένα στο ξύλο

24,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3-4 mm Progressive, Μήκος λάμας: 300 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής για εφαρμογές αποξήλωσης σε παχιά και λεπτά υλικά

31,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γρηγορότερες κοπές σε σκληρό ξύλο για απομάκρυνση δέντρων και θάμνων

19,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γρηγορότερες κοπές σε σκληρό ξύλο για απομάκρυνση δέντρων και θάμνων

24,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3 mm, Μήκος λάμας: 100 mm

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής λάμας και ακριβείς κοπές σε μεταλλικούς σωλήνες και προφίλ

15,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3 mm, Μήκος λάμας: 150 mm

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής λάμας και ακριβείς κοπές σε μεταλλικούς σωλήνες και προφίλ

από 20,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3 mm, Μήκος λάμας: 150 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής λάμας και ισχυρές κοπές σε χάλυβες αυτοκινητοβιομηχανίας

από 21,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3 mm, Μήκος λάμας: 225 mm

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής λάμας και ακριβείς κοπές σε μεταλλικούς σωλήνες και προφίλ

από 26,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3 mm, Μήκος λάμας: 225 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής λάμας και ισχυρές κοπές σε χάλυβες αυτοκινητοβιομηχανίας

από 29,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 3 mm, Μήκος λάμας: 300 mm

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής λάμας και ακριβείς κοπές σε μεταλλικούς σωλήνες και προφίλ

34,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4 mm, Μήκος λάμας: 150 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής λάμας και γρήγορες κοπές για αποξήλωση παραθύρων

από 18,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: Κόκκος 50, Μήκος λάμας: 200 mm

Κοπές σε χυτοσίδερο

70,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: Κόκκος 30, Μήκος λάμας: 225 mm

Κοπές σε χυτοσίδερο

23,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,4 mm, Μήκος λάμας: 115 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής σε ανοξείδωτο χάλυβα

15,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,4 mm, Μήκος λάμας: 150 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής σε ανοξείδωτο χάλυβα

19,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,4 mm, Μήκος λάμας: 200 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής σε ανοξείδωτο χάλυβα

24,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 4,3 mm, Μήκος λάμας: 150 mm

Εξαιρετικά ανθεκτικό για γρήγορες καμπυλωτές κοπές σε ίνες και σοβά

35,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 8,5 mm, Μήκος λάμας: 225 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής λάμας και γρήγορες κοπές σε αερισμένο σκυρόδεμα

36,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 8,5 mm, Μήκος λάμας: 300 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής λάμας και γρήγορες κοπές σε αερισμένο σκυρόδεμα

43,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 12,7 mm, Μήκος λάμας: 240 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής λάμας και γρήγορες κοπές σε τούβλο

29,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 12,7 mm, Μήκος λάμας: 300 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής λάμας και γρήγορες κοπές σε τούβλο

43,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 12,7 mm, Μήκος λάμας: 400 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής λάμας και γρήγορες κοπές σε αερισμένο σκυρόδεμα

63,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 12,7 mm, Μήκος λάμας: 455 mm

Απόλυτη διάρκεια ζωής λάμας και γρήγορες κοπές σε τούβλο

63,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1 mm, Μήκος λάμας: 150 mm

Εξασφαλίζει κοπή χαλύβδινων σωλήνων και προφίλ με μικρή διάμετρο

από 8,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1 mm, Μήκος λάμας: 150 mm

Εύκολες και ομαλές κοπές σε χαλύβδινους σωλήνες και προφίλ μικρών διαμέτρων

από 9,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1 mm, Μήκος λάμας: 225 mm

Βελτιστοποιημένη κοπή ισόπεδη με την επιφάνεια σε μεταλλικούς σωλήνες

29,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,8 mm, Μήκος λάμας: 100 mm

Σχεδιασμένη για καμπυλωτές κοπές με φορητά δισκοπρίονα

από 9,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,8 mm, Μήκος λάμας: 100 mm

Κατασκευασμένη για χρήση με φορητά δισκοπρίονα

από 9,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,8 mm, Μήκος λάμας: 150 mm

Εξασφαλίζει κοπή χαλύβδινων σωλήνων και προφίλ με μικρή διάμετρο

από 8,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,8 mm, Μήκος λάμας: 150 mm

Γρήγορες κοπές σε μεταλλικούς σωλήνες και προφίλ μικρών διαμέτρων

από 10,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,8 mm, Μήκος λάμας: 225 mm

Βελτιστοποιημένη κοπή ισόπεδη με την επιφάνεια σε μεταλλικούς σωλήνες

από 12,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,4 mm, Μήκος λάμας: 100 mm

Κατασκευασμένη για χρήση με φορητά δισκοπρίονα

από 8,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βήμα δοντιού: 1,4 mm, Μήκος λάμας: 150 mm

Βελτιστοποιημένη για μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών σε μέταλλο

από 9,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος