Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

Σταθερά δισκοπρίονα Bosch – Δυνατά και ακριβή με μεγάλη ευελιξία!

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTA 60 W

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTS 10 XC

Επεξεργασία πλακιδίων

GTD 1

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTS 10 J

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTA 600

Σταθερά δισκοπρίονα και τραπέζια εργασίας

GTA 6000