Συστήματα ράγας οδηγού

Το σύστημα ράγας οδηγού καθιστά δυνατή τη γρήγορη εκτέλεση ακριβούς, ευθείας κοπής. Με το στοιχείο σύνδεσης VEL μπορούν να συνδεθούν με ακρίβεια ράγες διαφορετικού μήκους, σταθερά και γρήγορα. Ο γωνιακός οδηγός WAN βοηθά στην ακριβή, υπό γωνία ευθυγράμμιση των ραγών οδηγών πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 800

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 1100

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 1600

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 2100

Εξαρτήματα συστήματος

FSN 3100

Εξαρτήματα συστήματος

FSN BAG