Προηγούμενο

Μπαταρία

Μπαταρία Professional

Τεχνικά στοιχεία

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Πλεονεκτήματα

  • Μπαταρία NiMH
  • Για GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV Professional

Υλικά παράδοσης

Μπαταρία

Αριθμός παραγγελίας: 1 608 M00 05G

165,00 EUR
Προτεινόμενη λιανική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

Επιλεγμένη έκδοση

Περιλαμβάνεται στην τιμή: